Bedsteforældrenes Klimaaktion

Bedsteforældrenes Klimaaktion

ENGLISH

Bedsteforældrenes Klimaaktion

Om BKA Hillerød

OM OS
Vi er en gruppe ældre borgere omkring Hillerød som er fælles om at være utrygge for fremtiden for dem der kommer efter os.
Det er for den enkelte et sted at vende og behandle klima, miljø og biodiversitets krise – og for at deltage arbejdet med gøre noget ved det – så godt vi nu kan!

HVORDAN VI ARBEJDER
Hillerød afdeling har en fast struktur med månedlige møder for alle medlemmer.
Her kan alle sætte emner på og her beslutter vi i fællesskab.
Før mødet får alle indkaldelse og referat fra sidste møde, så alle kan være forberedte.
Mellem møderne har vi en månedlig demonstration – som forberedes på særlige aktivistmøder, hvor vi kan øve os, lave plakater (brugte materialer vi får og maler på) mv.
Ud over den månedlige demo deltager vi også i aktuelle demoer som fx Folketingets åbning mv.
En vigtig del er også vidensdeling, da vi har medlemmer der også er med i andre foreninger og medlemmer med stor viden fra tidligere arbejdsliv og aktivistliv.
Vores torvedemoer har skiftende temaer og formål.
formål dog altid at vise vi er her og er åbne for en snak – desuden altid noget information vi gerne vil ud med og endeligt er det vigtigt at der er en slags aktivitet, som tombola, julebingo, sange, tøndeslagning eller gamle strikketeknikker.

LIDT HISTORIE
Den lokale gruppe i Hillerød opstod efteråret 2019. Et år med store demonstrationer hvor især mange unge deltog og med stor aktivitet også i Hillerød.
Klimakrise og Greta Thunberg fik mange unge med i klimaaktivisme og lokalt lave store demonstrationer.
BKA Hillerød opstod ved at vi var et par stykker, der mødtes i forbindelse med disse demonstrationer og fandt sammen i ønsket om at bidrage til klimakampen som støtte til de unge. – efter snak et stiftende møde og fra starten over 10 ældre aktivister – og allerede en måned efter havde vi første demo ved Byrådsmøde med skilte om CO2 mv.
Der udvikledes derefter et samarbejde blandt forskellige klimaaktive grupper i Hillerød Klimanetværk – hvor der var store planer om fælles demoer og vidensdeling og samling af de klimaaktive kræfter.
Men Corona- epidemien kom og meget blev aflyst og faldt bort.
Vi fortsatte dog i BKA og fik anskaffet telt og etablerede en mobil bod, som vi har aktioneret med på byens torv siden, ligesom vi har deltaget aktivt i grønne kampagner, demonstrationer, marcher, valgkampe og mærkedage og hele tiden med fokus på kontakt med byens borgere.

Kontakt

BKA Hillerød

Johnny Christiansen
50 55 51 63

johnnyc@proletar.dk