Links til undersider

Kontakt til Aarhusgruppen
Om os
Aarhus kommunes aktiviteter

Om os
Hvem er vi?
Se også: https://www.facebook.com/groups/951501709091028
Vi er en græsrods- og aktivistbevægelse, for modne mennesker i 50+-alderen, der er bekymrede over, hvilken verden vi efterlader til fremtidige generationer. Børnenes klima er vores sag.

Vi er en del af klimabevægelsen og samarbejder lokalt med Danmarks Naturfredningsforening, Mellemfolkeligt Samvirke, Den Grønne Ungdomsbevægelse, Det Fælles Bedste, Fridays For Future, eXtinction Rebellion m.fl.

I Aarhusgruppen tages beslutningerne ved Fællesmødet en gang om måneden.
Derudover har vi bl.a. følgende selvstændige grupper:
• Gadeaktionsgruppen, der ofte er på gaden i Aarhus med klimaaktioner.
• Sanggruppen (Klimakoret), der underholder ved demonstrationer, festivaler, folkemøder o.l.
• Vidensgruppen, hvor temaer diskuteres og ny viden uddeles.
• Politikergruppen, hvor typisk 2 holder møde med en lokalpolitiker om klimaspørgsmål.
• Kommunikationsgruppen, der ugentligt følger op på hvad der sker hvor.

Kom og vær med!

Føl os på Facebook: https://www.facebook.com/groups/951501709091028

- Aarhus - 30-5-2022  

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!