Links til undersider

Grundlag og organisation i Aarhusafdelingen
Referater

Referater
Referater fra Fællesmøder
Fællesmødet er BKa’s øverste beslutningsorgan og er ansvarlig for, at BKa handler i henhold til Grundlaget.

Her kan du finde de seneste referater fra Fællesmøderne i Aarhus.

Datoen er skrevet som ååmmdd.

Vedhæftet: 200616Faellesmoedereferat.pdf
200924Referatfaellesmoede.pdf
201022_referat_faellesmoede.pdf

Gordon Vahle - Aarhus - 23-10-2020  

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!