Links til undersider

Hvem er Bedsteforældrene
Bedsteforældrenes grundlag
Samarbejdspartnere
Støt os økonomisk

Bedsteforældrenes grundlag
Grundlag for Bedsteforældrenes KlimaAktion - vedtaget på landsmødet 22. august 2021
Her finder du det nye grundlag for Bedsteforældrenes KlimaAktion som vedtaget på landsmødet 22. august 2021.

Vedhæftet: GrundlagforBedsteforældreneKlimaAktionaugust2021.pdf
ForretningsordenforBedsteforældrenesKlimAktion-August2021(1).pdf

Alex Larsen - BKA Danmark - 22-8-2021  
Gammelt grundlag for Bedsteforældrenes KlimaAktion oktober 2020
SE DET NYE GRUNDLAG NEDENFOR ovenfor
Tovholdere fra alle bedsteforældrenes lokalgrupper har vedtaget et nyt grundlag for vores landsbevægelse.
Samtidig besluttedes en samling spilleregler for hvordan vi arbejder sammen og organiserer os - kaldet forretningsorden - som I kan læse i dokumentet nedenfor.
Det nye grundlag kan I læse her, men det er og med som dokument.

Oktober 2020
(NYT) Grundlag for Bedsteforældrenes KlimaAktion

Bedsteforældrenes KlimaAktion er skabt, fordi vi frygter for kommende generationers fremtid og ønsker at sikre den. Klimaforskningen peger på, at det haster voldsomt.

Vi er i disse år vidne til en menneskeskabt påvirkning af Jordens klima. Den har alarmerende
betydning for alle økosystemer og hermed for livsgrundlag, udviklingsmuligheder og sundhed for befolkningen i alle lande.

Bedsteforældrenes KlimaAktion samler alle, som vil hjælpe med indsatsen mod klimaforandringerne. Vi er en gruppe med en vis alder og sammen bidrager vi med erfaring, viden, etisk ansvarlighed og kreativitet. Vi er ikke partipolitiske, vi samarbejder bredt med alle – unge, børn og voksne – foreninger, virksomheder og offentlige instanser - alle som aktivt går ind for samme sag.

Der er brug for viden, forståelse og omstillingsparathed i alle sektorer og på alle niveauer i samfundet. Der er brug for, at alle forstår klimakrisens alvor og arbejder for løsninger inden for alle områder. Lige fra omstilling af hverdagens vaner til de større samfundsmæssige omstillinger af energi, transport, landbrug, boliger, produktion, offentligt og privat forbrug.

Løsninger på klimaudfordringerne kræver viden, nytænkning og samarbejde. Og det kræver vilje til handling, meget hurtigt og meget omfattende. Der er brug for gennemgribende løsninger, som bygger på de styrker, som et bredt samarbejde kan lykkes med. Det handler om vores fælles ansvarlighed.

Derfor gør vi en indsats for at engagere landets borgere, udbrede information og viden. Og ikke mindst skabe håb, entusiasme og positiv energi omkring klimaansvarlighed. Vi vil påvirke landets politikere lokalt og på landsplan til handling med konstruktive forslag, ligesom vi vil følge dem og prikke til dem, hvis de glemmer at handle. Vi samler til fælles handling i et så stærkt og bredt samarbejde som mulig.

Vi tilstræber at arbejde ved at skabe dialog, motivation til handling og trivsel i ethvert samarbejde. Vi forsøger at arbejde på måder, der altid er præget af ordentlighed, gennemsigtighed og et fælles demokrati. Vi ønsker at arbejde ud fra tillid og en gensidig støtte til hinanden, hvor vi gør hinanden større.

Vi ved, det haster. Vi ved at opgaven er enorm. Vi tror vi lykkes bedst, hvis vi samarbejder bredt på et oplyst grundlag af viden.
Mål
I dag bruger vi i Danmark ressourcer som var der 4,3 jordkloder. Udgangspunktet for vores mål i Bedsteforældrenes Klimaaktion er princippet om ´Én Klode´, dvs. at vi ikke bruger flere ressourcer, end kloden kan genskabe. Derfor er det afgørende, at vi i de rige lande standser den blinde vækst, omstiller radikalt og giver plads til vækst for de fattigste befolkninger på kloden, der i dag mærker konsekvenserne af klimaændringerne hårdest.

Bedsteforældrenes Klimaaktion arbejder for at overholde Parisaftalens mål om max. 1,5 grad global opvarmning.

Vi arbejder for realisering af FN’s 17 verdensmål, og for at alle lande holder sig inden for de 9 planetære grænser. I dag har vi overskredet 4 af de 9 grænser, det kan vi og det må vi ændre.
Vi støtter målet om 70% reduktion af CO2 udledningerne i 2030.

Vi arbejder for, at vi i Danmark og globalt målrettet begrænser og nedbringer CO2-udledning samt opfanger og lagrer CO2 gennem naturens mange løsninger.

Vi arbejder for at standse udryddelsen af arter og for at jordens biodiversitet igen forøges. Vi ved at klimakrisen og biodiversitetskrisen hænger snævert sammen gennem vores rovdrift på ressourcer.

En verden, hvor klimaændringerne skærper ulighed og modsætninger mellem lande og befolkninger, reducerer vores mulighed for at håndtere klimakrisen. Derfor arbejder vi for at styrke fællesskaber og sammenhængskraft i ønsket om at opnå social lighed i Danmark og globalt. Den sociale og den grønne indsats ser vi som to sider af samme sag.

Vi ønsker at indsatsen i forbindelse med klimaforandringerne kan blive vejen til at skabe en bæredygtig og retfærdig fremtid, med fokus på livskvalitet og menneskelig omsorg. For kloden og for alt levende.

DET GIVER OS HÅB.

Vedhæftet: ForretningsordenforBedsteforældrenesKlimAktion-Oktober2020.pdf
NytGrundlagforBedsteforældreneKlimaAktionOktober2020.pdf

Alex Larsen - BKA Danmark - 9-10-2020  
Grundlag for Bedsteforældrenes KlimaAktion - vedtaget på landsmødet 22. august 2021
Her finder du det nye grundlag for Bedsteforældrenes KlimaAktion, som vedtaget på vores landsmøde 22. august 2021.

Alex Larsen - BKA Danmark - 22-8-2021  

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!