Links til undersider

Hvem er Bedsteforældrene
Bedsteforældrenes grundlag
Samarbejdspartnere
Støt os økonomisk

Hvem er Bedsteforældrene
Bedsteforældrenes Klima Aktion
Vi er en græsrods- og aktivistbevægelse, der samler modne mennesker i 50+-alderen, der er bekymrede over, hvilken verden vi efterlader til fremtidige generationer. Bedsteforældrenes Klimaaktion samler alle, der vil være med til at bekæmpe de truende klimaforandringer. Vi søger at udbrede budskabet om det gode klimavalg og presser politikerne til at tage ansvar og handle for hurtig og effektiv grøn omstilling.

Vi vil gerne understrege, at kampen mod menneskeskabte klimaforandringer er et fælles projekt for både borgere, politikere, virksomheder og organisationer. Vi er partipolitisk neutrale og gør os umage for at fastholde det.

Bedsteforældrenes Klimaaktion har plads til alle, der vil gøre en indsats for klimaet. Vi inviterer til engagement, fællesskab og gensidig inspiration på alle planer. Nogle holder af at gå på gaden og snakke med folk om klima og bæredygtighed, nogle går i demonstrationer og deltager på festivaler og folkemøder. Nogle skriver læserbreve og deltager i den offentlige debat i aviser, på SoMe, i radio og TV, ved foredrag, på klimapolitiske møder og hvor det ellers er muligt at synliggøre vores fælles udfordring og opgave. Man behøver ikke at være aktivist for at være en del af vores bevægelse. At være medlem og følge os på sidelinjen giver styrke og påvirker den samlede grønne omstilling.

Vi samarbejder bredt med alle, som aktivt går ind sagen.
Vi er en del af Klimabevægelsen i Danmark, som vi samarbejder tæt med. Desuden har vi forskellige grader af samarbejde med de grønne organisationer, der er aktive i klimakampen. Vi finder samarbejde både vigtigt og nødvendigt. (Se liste nederst.)

Som græsrodsbevægelse er vi en bevægelse uden bestyrelse og formænd. Det er de aktive medlemmer, der bestemmer og kommer til at tegne, hvad bevægelsen står for og hvilke initiativer der tages.

Vi har et fælles grundlag og en forretningsorden, som er de rammer, vi arbejder indenfor. På landsplan arbejder vi aktuelt i 7 aktive grupper. De enkelte lokalgrupper beslutter selv hvordan og med hvad, de vil arbejde. Det skal blot ligge indenfor vores fælles rammer. Der vælges en tovholder i hver gruppe, som står for kontakt og koordinering med de andre grupper, der tilsammen udgør landsbevægelsen. Beslutninger om større temaer, der har betydning for hele bevægelsen, skal i princippet tages af alle og med landsmødet som højeste beslutningsorgan, f.eks. ændringer i vores fælles grundlag.

Aktuelle samarbejdspartnere:

Mellemfolkeligt Samvirke, Den Grønne Studenterbevægelse, Fridays For Future, Vedvarende Energi, NOAH, Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening, XR, Verdens Skove, Bæredygtig Transport m.fl.

ukendt - BKA Danmark - 18-1-2021  
Grundlaget for Bedsteforældrene - vedtaget på Landsmødet august 2021
Landsmødet i Bedsteforældrenes KlimaAktion den 21. - 22. august 2021 vedtog vores nye grundlag samt vores forretningsorden. I kan læse begge dokumenter vedhæftet nedenfor.

Vedhæftet: GrundlagforBedsteforældreneKlimaAktionaugust2021(1).pdf
ForretningsordenforBedsteforældrenesKlimAktion-August2021.pdf

Alex Larsen - BKA Danmark - 13-9-2021  

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!