Links til undersider

Hvem er Bedsteforældrene
Bedsteforældrenes grundlag
Samarbejdspartnere
Støt os økonomisk

Hvem er Bedsteforældrene
Bedsteforældrenes Klima Aktion
Vi er en samling ældre der er bekymrede for hvilken verden vi efterlader til vores børnebørn. Vi er et par hundrede landet over der arbejder for at udbrede budskabet om at redde klimaet. Vi ser os som en græsrodsbevægelse og ikke et politisk parti.

Hver afdeling er autonom og arbejder på deres måde. De aktive medlemmer er dem der bestemmer og tager initiativ til hvad der skal ske.
Vi byder alle velkommen, med det forbehold at vi ikke ønsker at arbejde partipolitisk.

Nogle medlemmer har fokus på at presse politikerne til grønne beslutning. Andre foretrækker at demonstrere eller møde folk på gaden til samtale om klimaproblemet.

Vi samarbejder med andre klimaorganisationer og deltager ofte i deres arrangementer, aktioner eller møder.

Vi har plads til alle der vil gøre en aktiv indsats for klimaet, om du så har børnebørn eller blot er bekymret på menneskehedens vegne.

Peter Frostholm - BKA Danmark - 18-1-2021  

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!