Links til undersider

Om os
Kontakt

Om os
Hvem vi er og hvad vi vil og gør
Hvem er vi?
Vi er helt almindelige mennesker i bedsteforaldrealderen, der kæmper for en beboelig klode.
-Vi er en del af klimabevægelsen.
-Vi tror på forskerne
-Vi er partipolitisk neutrale.

Hvad vil vi?
-Sikre en beboelig klode og minimere CO2 udledningen ved at
-Udfase fossile brændstoffer
-Fremme vedvarende energi.
-Fremme bæredygtig levevis

Hvad gør vi?
-Vi prøver at komme i snak med folk om klima og bæredygtighed på gaden, i demonstrationer, på festivaler og folkemøder, og hvor vi ellers har mulighed for det.
-Vi følger klimadebatten nøje og bidrager til at holde fokus på en ambitiøs grøn omstilling. Vi deltager med læserbreve, i radio og TV, med foredrag, på klimapolitiske møder, både kommunalt og på landsplan.
-Vi inviterer til engagement, fællesskab og gensidig inspiration.
-Vi samarbejder lokalt med Danmarks Naturfredningsforening, Mellemfolkeligt Samvirke, Kafe Kloden, Den Grønne StudenterBevægelse, Fridays For Future og eXtinction Rebellion.

Peter Frostholm - Fyn - 9-4-2020  

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!