Links til undersider

Kontakt til Bedsteforældrene i Albertslund

Fra os til verden

Klimaet skal med i principperne for byudvikling
Nedenstående er sendt i en mail til medlemmerne af by-og miljøudvalget og udvalget for byudvikling.

Kære medlemmer af by-og miljøudvalget
Og medlemmer af udvalget for byudvikling (som ikke også sidder i by-og miljøudvalget) samt kommunens klimakoordinator er på cc.

På mandag skal I i by-og miljøudvalget behandle en sag om principper for kvalitet i byudvikling af Hersted Industripark.
Vi fra Bedsteforældrenes KlimaAktion har et par bemærkninger og forslag, som vi håber I vil tage godt imod og inddrage i jeres beslutning.

Flere af jer er også med i udvalget for byudvikling (§17, stk. 4 udvalg), hvor I – i forbindelse med behandlingen af sagen den 15. marts 2022 vedtog nogle anbefalinger til, hvad der bør indgå i principperne. Herunder ønskede I en udfoldelse af begreberne om bæredygtighed i forhold til principper for kvalitet i byudvikling af Hersted Industripark.

Nu kan bæredygtighed omfatte mange forskellige hensyn og parametre. Med de allerede igangværende klimakatastrofer, som følge af den globale opvarmning m.v., er der vel ingen tvivl om, at begrænsningen af udledningen af de skadelige klimagasser må have højeste prioritet i alt, hvad vi foretager os i kommunen. Ved en gennemlæsning af den nyste version af principperne, der foreslås vedtaget på jeres møde mandag, står der imidlertid meget lidt konkret om dette allervigtigste bæredygtighedshensyn. Retfærdigvis skal nævnes, at materiale bevidsthed og genbrug er med i det mål, der omhandler forsøgsbyggeri. Desuden indgår det i principperne, at ”bebyggelser skal forholde sig til den frivillige bæredygtighedsklasse og der skal redegøres for, hvordan projektet bidrager med bæredygtig innovation.” Men konkrete målsætninger om byggeriets klimaaftryk er fraværende.

Vi vil derfor tillade os at foreslå klimaet indarbejdes i afsnit 2 i form af et yderligere mål og to principper:

Forslag til nyt mål:
• Der bygges med det mindst mulige klimaaftryk.

Forslag til tilføjelse af et pkt. f til planprincipperne i afsnit 2:
f. Mindst muligt klimaaftryk
• Byggeriet skal maksimalt have et klimaaftryk svarende til den frivillige bæredygtighedsklasse og helst mindre.
• Der skal i vid udstrækning anvendes moderne klimavenlige byggematerialer, fx i form af hampesten, græs- eller halmisolering, lerpuds, træ (fsc-mærket), skruefundamenter m.v.

Der kan her oplyses, at Odense kommune allerede har besluttet, at følge den frivillige bæredygtighedsklasse, som indebærer at klimaftrykket fra 2023 maksimalt må udgøre 8 kg og fra 2025 7 kg.*

Det kan også tilføjes, at en ny rapport fra Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet viser, at byggeriets klimaaftryks skal reduceres fra det nuværende gennemsnit på 9,6 kg til 2,5 kg i løbet af perioden frem mod 2030 hvis det skal være muligt at holde os indenfor Parisaftalen, hvilket forskerne finder sandsynligt at opnå i betragtning af, at der i der allerede i dag findes kommercielle byggerier der har et klimaaftryk på kun 4 kg.

Dialog
I principperne lægges der op til en dialog mellem byggeriets parter – grundejere, udviklere og bygherrer - og Albertslund Kommune. Dette finder vi er er et spændende og relevant initiativ. Vi kan i høj grad anbefale en sådan dialog da planloven jo desværre lægger begrænsninger på i hvor høj grad der kan inddrages hensyn til klimaet i planlægningen, fx i lokalplaner. Men der er også andre interessenter, nemlig os borgere, der er bekymrede for klimaforandringerne. Så vi vil meget gerne stille os til rådighed for at deltage i denne dialog. Vi mener, at vi har en masse at bidrage med i forhold til at bygge klimavenligt. Det vil også være i tråd med den borgerinddragelse i forhold til kommunens klimaindsats, som blev vedtaget samtidig med en nye klimaplan 2050.

Kilder:
Politikken 1. december 2022: https://politiken.dk/klima/art9065438/Det-bliver-for-billigt-at-bygge-%E2%80%99sort%E2%80%99-og-mindre-b%C3%A6redygtigt
Boligbyggeri fra 4 til 1 planet. En indsats, hvor forskere og markedsaktører i samarbejde med Realdania og VILLUM Fonden arbejder på at formindske byggeriet klimaaftryk: https://www.4til1planet.dk/nyheder
Regeringens sektorhandlingsplan for bygge- og anlægssektoren: National strategi for bæredygtigt byggeri: https://im.dk/publikationer/2021/apr/national-strategi-for-baeredygtigt-byggeri

* Tallet er udtryk for udledningen af skadelige klimagasser per kvadratmeter per år i byggeriets forventede levetid baseret på den metode, der er angivet i bygningsreglementet.

NB: Et indlæg med ovenstående indhold er også sendt til Albertslundposten

På vegne af bedsteforældrenes KlimaAktion og Klimabevægelsen i Albertslund
Med venlig hilsen

Alex Larsen
Morelgården 4
2620 Albertslund
Mail: alexlarsen18@gmail.com
Tlf.: +45 2993 6358
Alex Larsen - Albertslund - 4-12-2022

Set af 88

Alle Indlæg
Skal vi have et klimaborgerråd i Albertslund?Alex Larsen - Albertslund - 18-1-2023
Pris som Årets Lyspunkt til BKA i AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 14-12-2022
Klimaet skal med i principperne for byudviklingAlex Larsen - Albertslund - 4-12-2022
Festlig og lærerig klimadag - Klimakaravanen på besøg i AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 21-9-2022
Ny matserplan for Albertslund centrum er ikke så bæredygtig at det gør nogetAlex Larsen - Albertslund - 20-9-2022
Klimafest med FULD EFFEKT - programAlex Larsen - Albertslund - 5-9-2022
Så er der fest for KLIMAETAlex Larsen - Albertslund - 26-8-2022
Klimakrisen er her allerede - Nu kommer KLIMAKARAVANEN til AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 6-8-2022
Solceller i Albertslund, CO2 afgift og det kommunale anlægsloft - støt borgerforslagAlex Larsen - Albertslund - 15-5-2022
Bedsteforældre på Grøn dagAlex Larsen - Albertslund - 14-5-2022
Små KlimamonstreAlex Larsen - Albertslund - 23-4-2022
Opfordring til klimabevidste partier i kommunalbestyrelsenAlex Larsen - Albertslund - 28-3-2022
Hvordan skal en CO2 pris administreres i kommunerneAlex Larsen - Albertslund - 9-3-2022
Skal vi have et CO2 budget i Albertslund = CO2 prisAlex Larsen - Albertslund - 27-1-2022
Ny kommuneplan for Albertslund - hvad med klimaet?Alex Larsen - Albertslund - 26-1-2022
Og hvad sagde kandidaterne om klimaet? - Ved bedsteforældrenes vælgermødeAlex Larsen - Albertslund - 4-11-2021
Albertslund til Kvæk-Kvæk demomstration for Demo for Natur og Klima i DanmarkAlex Larsen - Albertslund - 11-10-2021
Bedsteforældre på Grøn Dag i AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 18-9-2021
Landsmøde i Bedsteforældrenes KlimaAktionAlex Larsen - Albertslund - 22-8-2021
Se debatmøde om landbruget og klimaetAlex Larsen - Albertslund - 21-6-2021
Stop Regeringens BedragAlex Larsen - Albertslund - 19-4-2021
Rapport fra dialogmøde om klimaplan 2050 - AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 20-2-2021
Kom til debatmøde om Albertslunds nye klimaplan 2050Alex Larsen - Albertslund - 26-1-2021
Bedsteforældrene er i aviserne 2. januar 2021Alex Larsen - Albertslund - 10-1-2021
Dumpekarakter til Dan og regeringenAlex Larsen - Albertslund - 2-1-2021
Forureneren skal betale - ny underskriftsindsamlingAlex Larsen - Albertslund - 14-11-2020
Ikke den sidste olie - desværre, men den sidste Operation Klimahandling i denne omgangAlex Larsen - Albertslund - 10-11-2020
Bedsteforældre i aktion ved folketingets åbning 2020Alex Larsen - Albertslund - 9-10-2020
Så er Operation Klimahandling i gang igenAlex Larsen - Albertslund - 9-10-2020
Lad os få bæredygtigt byggeriAlex Larsen - Albertslund - 5-10-2020
Hvad bør regeringen gøre her og nuAlex Larsen - Albertslund - 5-9-2020
Så starter Operation Klimahandling igenAlex Larsen - Albertslund - 2-9-2020
Hvad har Doughnuts med økonomi at gøre?Alex Larsen - Albertslund - 22-8-2020
Hvordan skaber vi bæredygtig udvikling for alle? Om Katherine Richardsons bogAlex Larsen - Albertslund - 22-8-2020
Se klimafolkemødet fra juni (klimateltet)Alex Larsen - Albertslund - 19-7-2020
Genvej til Bedsteforældrenes indslag i KlimateltetAlex Larsen - Albertslund - 25-6-2020
Skal vi flyve mindre - se debatten fra DR2Alex Larsen - Albertslund - 17-6-2020
Så er klimaavisen på gadenAlex Larsen - Albertslund - 7-6-2020
Kridst skoene MetteAlex Larsen - Albertslund - 5-6-2020
Velkommen på vores nye hjemmesideAlex Larsen - Albertslund - 1-5-2020
Klimarådet fælder dom: Klimapartnerskabernes forslag vil gøre omstillingen »unødigt dyr«Alex Larsen - Albertslund - 30-4-2020
Kalender

Tidligere opslag

Fællesmøde og Debatmøde om CO2 afgift  
mandag 23-05-2022 - 19:00
Sted:Sundhedshuset
Demonstration for klimabistand! Danmark snyder verdens fattigste 
lørdag 05-03-2022 -
Sted:Christiansborg Slotsplads
Demonstration for CO2 afgift 25. februar 
fredag 25-02-2022 - 15-17
Sted:klima- og energiministeriet, Holmens Kanal 20
Folket Klimamarch - fælles afgang fra Albertslund 
lørdag 06-11-2021 - 12:10
Sted:Albertslund station
DEBAT: Landbruget og klimaet – lad os gøre op med myterne 
torsdag 10-06-2021 - 19:30
Sted:Albertslund rådhus
Debatmøde om Albertslund klimaplan 2050 
torsdag 11-02-2021 - 19:30
Sted:Zoom
Bedsteforældrene Albertslund - arbejdsgruppemøde 
tirsdag 03-11-2020 - 13.:00
Sted:Frivilligcenteret over slagteren
Fællesmøde med Galgebakkens Agendagruppe 
torsdag 10-09-2020 - 19:30
Sted:Galgebakkens beboerhus
Møde i arbejdsgruppen - alle er velkomne 
fredag 14-08-2020 - 14-16
Sted:Frivllig centeret (over slagteren)
Arbejdsgruppen mødes - alle er velkomne 
torsdag 06-08-2020 - 19 - 21
Sted:Frivilligcenteret over slagteren
Bedsteforældrene Albertslund - arbejdsgruppemøde 
tirsdag 09-06-2020 - 10 - 12
Sted:
Forårsoprør 2020 
onsdag 06-05-2020 -
Sted:Online
Møde i arbejdsgruppen for BKA Albertslund 
mandag 04-05-2020 - 10 - 12
Sted:Foran Morelgårdens fælleshus
Bedsteforældrene Albertslund - arbejdsgruppemøde 
onsdag 09-06-202 - 10 - 12
Sted:Frivillicenteret i bygangen (fororven)

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!