Links til undersider

Viden

Fra os til verden

Til Silkeborg byråd
Til Silkeborg byråd 29. aug. 2
Kære byrådsmedlemmer.

Vi kommer til jer idag med et ønske om, at I erklærer Silkeborg kommune i klimanødstilstand. Vi antager, at I har haft en god sommerferie, og vi ved, at I lige nu er optaget af at få kommunens økonomi til at hænge sammen.

Disse to forhold er lige så modsatrettede, som klimasituationen ser ud i dag, og der er en konkret sammenhæng til jeres bestræbelser på at få økonomien til at hænge sammen.

Den voldsomme stigning i antallet af borgere, medført af et intensivt boligbyggeri, har belastet kommunens økonomi, således at den anden side af den kommunale opgave, borgernes velfærd, er blevet forsømt.

Det første, væksten i indbyggertallet, har gjort kommunen sårbar i forhold til at kunne opfylde det stigende antal borgeres hverdagsbehov.

Kommunen har således bragt sig i en såkaldt catch22-situation, hvor der er opstået ubalance mellem borgernes behov og kommunens formåen. Det blev tydeligere og tydeligere gennem den sidste byrådsperiode.

På klimaområdet er situationen den samme. Catch 22-situationen bygger på de samme modsatrettede forhold - idéen om stadig vækst over for kvaliteten af de menneskelige livsbetingelser på kloden.

Vi mennesker har bragt os i en situation, hvor vi i en rus af selvovervurdering til stadighed har udskudt at tage hånd om de konsekvenser, det løbende har medført.

I 1856 påpegede Eunice Newton Foote, der var en amerikansk amatørforsker, at afbrænding af fossile stoffer ville øge CO2 udledningen til et niveau, der ville føre til det, vi klimamæssigt oplever i dag. Senere påpegede andre forskerne, at det ville føre til temperaturstigninger på op til 3,5˚ C. Yderligere studier peger på, at vi vil nå denne tilstand mellem 2070-2090, hvis der ikke gøres noget.

Hvis I har læst, hvad det betyder på den oversigt, vi forærede jer på sidste byrådsmøde, ved I, at
“Indlandsis og gletsjere kollapser yderligere, og havniveauet vil stige med 8-14 meter med oversvømmelser og superstorme og orkaner vil hærge for nu bare at nævne nogle enkelte ting.

Vi ved godt, at I er begyndt at tage situationen i betragtning og iværksætte handlinger, der kan medvirke til forhindre en sådan udvikling. Vi ved osse, at det ikke kun er økonomien, der sætter begrænsninger.

Da klima ikke er omfattet af planlovgivningen, er det bl.a. for svært at finde placeringsmuligheder for vedvarende energianlæg.
Her er der gode nyheder, idet der er et lovforslag på vej gennem folketinget til en ændring af planloven, der giver kommunerne større myndighed på klimaområdet.

Besværet med at finde placeringer til vindmøller og solceller vil blive reduceret, fordi klimaet bliver indskrevet i planloven, og dermed giver kommunerne nye muligheder og enklere regler i forhold til indsigelser. Loven træder i kraft 1. Jan. 23.

Vi ved naturligvis, at I er igang med at udskifte bilparken og opruster på affaldsområdet. Vi ved, at I er opmærksomme på, at der er brug for at ombygge og opbygge et kollektivt varmesystem, men vi ved osse, at I har accepteret, at Silkeborg forsyning har forlænget sine frister fra 2025 til 2030.

Vi ved osse, at I tumler med lodsejere, der modsætter sig vindmøller opstillet i deres nærområde for ikke at tale om solcelleparker.
Med ovennævnte lov vil I opnå nye muligheder.

Vi ved, at I arbejder med at få tilplantet flere lavbundsområder med skov, men vi ved osse, at lodsejerne er skeptiske. En skepsis, der osse findes i jeres egen kreds. Her findes der osse nye muligheder i den nye lov.

Vi ved osse, at denne modstand må brydes, så at fællesskabets vilkår for simpel overlevelse på længere sigt må overtrumfe nutidens egennyttige attituder.
Vi håber, at I vil benytte jer af planlovens nye muligheder og allerede nu begynde at se ind i nye muligheder.

Alligevel beder vi jer om at erklære kommunen i en klimanødstilstand for at sikre de kommende generationer.

Selvom loven vil give nye muligheder, så kræver det stadigvæk forceret indsats.

Så er vi tilbage ved catch 22, og vores krav vil med sikkerhed blive mødt med indvendinger.

“Det er ikke økonomisk muligt. Se, hvordan vi kæmper med økonomien”.

Hvis vi skal tage tidligere borgmester Steen Vindum på ordet, så er kommunens økonomi i fin form. Der er efter sigende over 800 mio. i kassen.

Vi skal derfor opfordre jer til at forstærke kommuneplanens intentioner om fortsat vækst i klimaindsatsen, så den samlede økonomi omdefineres. Vi ser gerne, at klima- og miljøudvalgets økonomi rykker betragteligt op på skalaen over, hvor pengene skal bruges til en forstærket kommunal indsats til gavn for vores overlevelsesmuligheder.

I 150 år har vi vidst, at vores hidtidige livsstil er ødelæggende. I vil sikkert sige, at vi overdriver, og at jeres politiske, meget forskellige ønsker fortsat skal nyde forrang.

Jeres catch 22-situation er, at jeres modstridende forestillinger om verdens indretning forhindrer jer i at handle med tilstrækkelig effektivitet.

Derfor opfordrer vi jer til erklære Silkeborg kommune i klimanødstilstand og placere klimaet øverst på jeres dagsorden, og I enighed hjælpe os andre i indsatsen for en fremtid.

Tværpolitisk samarbejde er nødvendigt, og det skylder I og vi vores efterkommere.
Kurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 25-8-2022

Set af 183

Alle Indlæg
Arbejdspapir Kurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 15-1-2023
Til Silkeborg byrådKurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 25-8-2022
Påmindelse - gruppemøde 17. maj 2022Diane McKennell - Silkeborg - 15-5-2022
Vinder vi klimakampen?Kurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 9-5-2022
Besøg hos 3F Bjerringbro-SilkeborgDiane McKennell - Silkeborg - 26-4-2022
Høringssvar om biodiversitet Silkeborg Kurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 2-3-2022
HærværksmotorvejenDiane McKennell - Silkeborg - 30-1-2022
BKa Silkeborg besøger MJADiane McKennell - Silkeborg - 11-10-2021
BKa Silkeborg besøger Midtjyllands AvisDiane McKennell - Silkeborg - 11-10-2021
Plakat fra AltforKlimaetDiane McKennell - Silkeborg - 10-10-2021
Alt for klimaet aktionDiane McKennell - Silkeborg - 7-10-2021
BKa Silkeborg på TorvetDiane McKennell - Silkeborg - 27-9-2021
Gruppemøde BKa Silkeborg Diane McKennell - Silkeborg - 15-9-2021
Stor klimademo den 25/9/2021Diane McKennell - Silkeborg - 29-8-2021
LandsmødeDiane McKennell - Silkeborg - 28-7-2021
LandsmødetDiane McKennell - Silkeborg - 28-7-2021
Nyt videoklip fra BKa SilkeborgDiane McKennell - Silkeborg - 21-6-2021
Bevar JordforbindelsenDiane McKennell - Silkeborg - 7-2-2021
Bidrag til BKa silkeborgKurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 27-1-2021
Vi vil gøre Black Friday GRØNDiane McKennell - Silkeborg - 27-11-2020
BKa Silkeborg på TorvetDiane McKennell - Silkeborg - 31-10-2020
Klimamarch Silkeborg 5/9-2020Diane McKennell - Silkeborg - 8-9-2020
BKa Silkeborg på torvetDiane McKennell - Silkeborg - 29-8-2020
Folkets Klimamarch Diane McKennell - Silkeborg - 28-8-2020
Et kapløb med tidenKurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 15-5-2020
David Wallace-Wells om drukningKurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 5-5-2020
Sammendrag af David Wallce-Wells: Den ubeboelige Klode (KLIM 2019)Kurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 1-5-2020
Kalender
Besøg hos Silkeborg Forsyning 
onsdag 15-02-2023 - 15.30-17.30
Sted:Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg
Orientering om affaldshåndtering i Silkeborg, rundvisning og efterfølgende kaffe/kage.
 
Arrangør: BKa Silkeborg, oprettet af Diane McKennell Afdeling: Silkeborg

Julefrokost  
torsdag 14-12-2023 - 17.30 - 21.00
Sted:Nordisk Fælleshus, Nylandsvej 20
Sammenskudsjulefrokost. Tilmelding til Diane senest 10/12.
 
Arrangør: BKa Silkeborg, oprettet af Diane McKennell Afdeling: Silkeborg

Tidligere opslag

Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 18-01-2023 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads, lokale 3
Black Friday 
fredag 25-11-2022 - 15-17
Sted:Torvet, Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 16-11-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Folkets Klimamarch 2022 
lørdag 29-10-2022 - 10.30
Sted:Bindslevs Plads Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 26-10-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Gruppemøde  
onsdag 21-09-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevs Plads, lokale 3
Vidensudvikling 
onsdag 14-09-2022 - 19-21
Sted:Medborgerhuset
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 24-08-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Skt. Hans fest 
torsdag 23-06-2022 - 16.30-?
Sted:hos Lars Holstein, Wibergsgade 12, Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 15-06-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Gruppemøde BKa Silkeborg 
tirsdag 17-05-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Møde hos FH Østjylland 
mandag 09-05-2022 - 15 -15.15
Sted:FH
Strategimøde BKa Silkeborg 
onsdag 27-04-2022 - 17-21
Sted:Nordisk Fælleshus, Nylandsvej 14-18, Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
tirsdag 22-03-2022 - 15-17
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Gruppemøde  
tirsdag 22-03-2022 - 15-17
Sted:Medborgerhuset Bindslevs Plads
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 23-02-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Gruppemøde 
onsdag 26-01-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevs Plads, lokale 3
Gør Black Friday GRØN 
fredag 26-11-2021 - 15-17
Sted:Torvet Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 24-11-2021 - 15-17
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads, lokale 3
Folkets Klimamarch 2022 
lørdag 06-11-2021 - 12-15
Sted:Bindslevs Plads Silkeborg
BKa Silkeborg på torvet 
lørdag 30-10-2021 - 11-13
Sted:Torvet Silkeborg
Gruppemøde 
onsdag 27-10-2021 - 15-17
Sted:Medborgerhuset
Mini aktion 
mandag 11-10-2021 - 10-11
Sted:Midtjyllands Avis, Papirfabrikken, Silkeborg
Åben valgaften 
mandag 04-10-2021 - 19.30-21.30
Sted:Lunden, Silkeborg
BKa Silkeborg på torvet 
lørdag 02-10-2021 - 11-13
Sted:Torvet Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 22-09-2021 - 15-17
Sted:Medborgerhuset, Bindslevs Plads
BKa Silkeborg på Bindslevs Plads 
lørdag 28-08-2021 - 10-12
Sted:Bindslevs Plads Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
tirsdag 24-08-2021 - 15-17
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Info møde om BKa 
onsdag 11-08-2021 - 15-17
Sted:Lunden, Silkeborg
BKa Silkeborg på torvet 
lørdag 26-06-2021 - 11-13
Sted:Torvet Silkeborg
BKa Silkeborg på torvet 
lørdag 24-04-2021 - 11-13
Sted:Torvet Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 07-04-2021 - 15-17
Sted:Online
BKa Silkeborg på torvet 
lørdag 27-03-2021 - 11-13
Sted:Torvet Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
torsdag 04-03-2021 - kl. 15-17
Sted:Online jitsi
Gruppemøde BKa Silkeborg 
torsdag 04-03-2021 - kl. 15-17
Sted:Online jitsi
Medlemsmøde BKa Silkeborg 
torsdag 11-02-2021 - 15-17
Sted:Online
Gør Black Friday GRØN 
fredag 27-11-2020 - 15-17
Sted:Torvet Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
tirsdag 08-09-2020 - 15-17
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads, lokale 1
Klimamarch Silkeborg 
lørdag 05-09-2020 -
Sted:
Gruppemøde BKa Silkeborg 
torsdag 27-08-2020 - 15
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads, lokale 1
Gruppemøde BKa Silkeborg 
tirsdag 04-08-2020 - 15-17
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads, lokale 3
Gruppemøde Genstart BKa Silkeborg 
torsdag 11-06-2020 - kl. 15-17
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads, lokale 3
Live foredrag - Klimaets krise 
tirsdag 26-05-2020 - 16.30
Sted:Online
Gruppemøde  
tirsdag 05-05-2020 - kl. 15
Sted:Silkeborg
Arbejdspapir BKa Silkeborg forår 23 
lørdag 00:00:00 -
Sted:

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!