Links til undersider

Kontakt til Bedsteforældrene i Albertslund

Fra os til verden

Solceller i Albertslund, CO2 afgift og det kommunale anlægsloft - støt borgerforslag
Hvad har disse tre ting dog med hinanden at gøre? En hel del faktisk. Albertslund kommune har fået udarbejdet et bud på en handlingsplan for at fremme opsætning af solceller i kommunen. Der er flere udmærkede forslag i planen, men planloven forhindrer desværre, at man i forbindelse med lokalplaner kan kræve at der sættes solceller op. Desuden mangler handlingsplanen desværre totalt mulighederne for at sætte solceller op de mange kommunale bygninger – hvad enten det er i forbindelse med renovering eller opførelse af nye bygninger (institutioner m.v.). Det fremgår ikke, hvorfor de kommunale ejendomme ikke er med i handlingsplanen, men det skyldes nok, at der er bureaukratiske statslige regler, der gør at det er urimeligt besværligt og for dyrt for en kommune at sætte solceller op.
I øjeblikket forhandler regeringen med kommunerne om den kommunale økonomi for de næste år – herunder har regeringen lagt op til at sætte det kommunale anlægsloft ned, hvilket vil tvinge kommunerne til at vælge mellem velfærd og klima. Med alvoren af klimakrisen og med den energikrise vi også står i, bør alle hindringer for grøn energi tages af bordet. Så de grønne investeringer bør undtages fra anlægsloftet.
Samtidig forhandles der med folketingets partier om en national CO2 afgift. Også her er regeringens udspil problematisk: Dels er afgiften alt for lav og dels er der for mange undtagelser for de værste forurenere af CO2. En høj CO2 afgift for alle sektorer vil gøre at solceller i endnu højere grad vil blive rentable.
Vi vil derfor opfordre Albertslund kommune til følgende:
• At undersøge, om det med de stigende energipriser alligevel kan betale sig at sætte solceller op på de kommunale bygninger.
• At rette henvendelse til regeringen både direkte og igennem kommunernes landsforening
o for at få de grønne investeringer undtaget fra anlægsloftet.
o om fjerne de bureaukratiske og økonomiske barrierer for at sætte solceller op på de kommunale bygninger.
o for at få en CO2 afgift på 1500 kr., som klimarådet anbefaler og det uden store undtagelser for landbruget, Ålborg Portland og de andre storforurenere.
Støt afbureaukratiseringen af solceller
Du kan også selv støtte solceller: Der er lige oprette et borgerforslag, som opfordrer folketinget til at fjerne de bureaukratiske forhindringer for kommunale solceller. Gå ind på borgerforslag.dk og søg efter nummer 11207 – skriv under på dette.
Men har vi – det danske samfund - råd til dette? Ja – i den grad. For det første er vi et af de rigeste lande i verden, økonomerne er enige om, at den danske økonomi er “overholdbar”, vi kan låne penge næsten gratis (selv med en smule stigningerne i renterne, vil det kunne betale sig). For det andet er spørgsmålet, om vi har råd til at lade være? I Danmark er vi i øjeblikket kun marginalt påvirket af klimakatastroferne – Afrika og andre steder står det allerede nu meget slemt til. Om føje år, vil vi også blive ramt alvorligere – enten direkte i form af hedebølger, tørke oversvømmelser m.v. eller indirekte i form af kriser og kaos i den omkringliggende verden.
Alex Larsen - Albertslund - 15-5-2022
Link til borgerforslag om solceller

Set af 757

Alle Indlæg
Hvad har klima og litteratur med hinanden at gøre? GIV NATUREN EN STEMMEAlex Larsen - Albertslund - 13-3-2023
Byg bæredygtigt i SmedelandAlex Larsen - Albertslund - 8-2-2023
Skal vi have et klimaborgerråd i Albertslund?Alex Larsen - Albertslund - 18-1-2023
Pris som Årets Lyspunkt til BKA i AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 14-12-2022
Klimaet skal med i principperne for byudviklingAlex Larsen - Albertslund - 4-12-2022
Festlig og lærerig klimadag - Klimakaravanen på besøg i AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 21-9-2022
Ny matserplan for Albertslund centrum er ikke så bæredygtig at det gør nogetAlex Larsen - Albertslund - 20-9-2022
Klimafest med FULD EFFEKT - programAlex Larsen - Albertslund - 5-9-2022
Så er der fest for KLIMAETAlex Larsen - Albertslund - 26-8-2022
Klimakrisen er her allerede - Nu kommer KLIMAKARAVANEN til AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 6-8-2022
Solceller i Albertslund, CO2 afgift og det kommunale anlægsloft - støt borgerforslagAlex Larsen - Albertslund - 15-5-2022
Bedsteforældre på Grøn dagAlex Larsen - Albertslund - 14-5-2022
Små KlimamonstreAlex Larsen - Albertslund - 23-4-2022
Opfordring til klimabevidste partier i kommunalbestyrelsenAlex Larsen - Albertslund - 28-3-2022
Hvordan skal en CO2 pris administreres i kommunerneAlex Larsen - Albertslund - 9-3-2022
Skal vi have et CO2 budget i Albertslund = CO2 prisAlex Larsen - Albertslund - 27-1-2022
Ny kommuneplan for Albertslund - hvad med klimaet?Alex Larsen - Albertslund - 26-1-2022
Og hvad sagde kandidaterne om klimaet? - Ved bedsteforældrenes vælgermødeAlex Larsen - Albertslund - 4-11-2021
Albertslund til Kvæk-Kvæk demomstration for Demo for Natur og Klima i DanmarkAlex Larsen - Albertslund - 11-10-2021
Bedsteforældre på Grøn Dag i AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 18-9-2021
Landsmøde i Bedsteforældrenes KlimaAktionAlex Larsen - Albertslund - 22-8-2021
Se debatmøde om landbruget og klimaetAlex Larsen - Albertslund - 21-6-2021
Stop Regeringens BedragAlex Larsen - Albertslund - 19-4-2021
Rapport fra dialogmøde om klimaplan 2050 - AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 20-2-2021
Kom til debatmøde om Albertslunds nye klimaplan 2050Alex Larsen - Albertslund - 26-1-2021
Bedsteforældrene er i aviserne 2. januar 2021Alex Larsen - Albertslund - 10-1-2021
Dumpekarakter til Dan og regeringenAlex Larsen - Albertslund - 2-1-2021
Forureneren skal betale - ny underskriftsindsamlingAlex Larsen - Albertslund - 14-11-2020
Ikke den sidste olie - desværre, men den sidste Operation Klimahandling i denne omgangAlex Larsen - Albertslund - 10-11-2020
Bedsteforældre i aktion ved folketingets åbning 2020Alex Larsen - Albertslund - 9-10-2020
Så er Operation Klimahandling i gang igenAlex Larsen - Albertslund - 9-10-2020
Lad os få bæredygtigt byggeriAlex Larsen - Albertslund - 5-10-2020
Hvad bør regeringen gøre her og nuAlex Larsen - Albertslund - 5-9-2020
Så starter Operation Klimahandling igenAlex Larsen - Albertslund - 2-9-2020
Hvad har Doughnuts med økonomi at gøre?Alex Larsen - Albertslund - 22-8-2020
Hvordan skaber vi bæredygtig udvikling for alle? Om Katherine Richardsons bogAlex Larsen - Albertslund - 22-8-2020
Se klimafolkemødet fra juni (klimateltet)Alex Larsen - Albertslund - 19-7-2020
Genvej til Bedsteforældrenes indslag i KlimateltetAlex Larsen - Albertslund - 25-6-2020
Skal vi flyve mindre - se debatten fra DR2Alex Larsen - Albertslund - 17-6-2020
Så er klimaavisen på gadenAlex Larsen - Albertslund - 7-6-2020
Kridst skoene MetteAlex Larsen - Albertslund - 5-6-2020
Velkommen på vores nye hjemmesideAlex Larsen - Albertslund - 1-5-2020
Klimarådet fælder dom: Klimapartnerskabernes forslag vil gøre omstillingen »unødigt dyr«Alex Larsen - Albertslund - 30-4-2020
Kalender

Tidligere opslag

Fællesmøde og Debatmøde om CO2 afgift  
mandag 23-05-2022 - 19:00
Sted:Sundhedshuset
Demonstration for klimabistand! Danmark snyder verdens fattigste 
lørdag 05-03-2022 -
Sted:Christiansborg Slotsplads
Demonstration for CO2 afgift 25. februar 
fredag 25-02-2022 - 15-17
Sted:klima- og energiministeriet, Holmens Kanal 20
Folket Klimamarch - fælles afgang fra Albertslund 
lørdag 06-11-2021 - 12:10
Sted:Albertslund station
DEBAT: Landbruget og klimaet – lad os gøre op med myterne 
torsdag 10-06-2021 - 19:30
Sted:Albertslund rådhus
Debatmøde om Albertslund klimaplan 2050 
torsdag 11-02-2021 - 19:30
Sted:Zoom
Bedsteforældrene Albertslund - arbejdsgruppemøde 
tirsdag 03-11-2020 - 13.:00
Sted:Frivilligcenteret over slagteren
Fællesmøde med Galgebakkens Agendagruppe 
torsdag 10-09-2020 - 19:30
Sted:Galgebakkens beboerhus
Møde i arbejdsgruppen - alle er velkomne 
fredag 14-08-2020 - 14-16
Sted:Frivllig centeret (over slagteren)
Arbejdsgruppen mødes - alle er velkomne 
torsdag 06-08-2020 - 19 - 21
Sted:Frivilligcenteret over slagteren
Bedsteforældrene Albertslund - arbejdsgruppemøde 
tirsdag 09-06-2020 - 10 - 12
Sted:
Forårsoprør 2020 
onsdag 06-05-2020 -
Sted:Online
Møde i arbejdsgruppen for BKA Albertslund 
mandag 04-05-2020 - 10 - 12
Sted:Foran Morelgårdens fælleshus
Bedsteforældrene Albertslund - arbejdsgruppemøde 
onsdag 09-06-202 - 10 - 12
Sted:Frivillicenteret i bygangen (fororven)

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!