Links til undersider

Kontakt til Bedsteforældrene i Albertslund

Fra os til verden

Skal vi have et CO2 budget i Albertslund = CO2 pris
SF har stillet et forslag til Kommunalbestyrelsen om en intern CO pris - altså en slags CO2 budget. Bedsteforældrene og Klimabevægelsen i Albertslund har i den anledning skrevet til kommunen i et brev, der lyder som følger:
Miljø- og Byudvalget skal behandle et forslag fra SF om en intern CO2 pris i fm. de kommunal indkøb og an-læg/udbud. Det skal derefter op i selve kommunalbestyrelsen. . Fra Bedsteforældrenes KlimaAktion kan vi kun tilslutte os dette forslag. 10 af de indvalgte kandidater i den ny kommunalbestyrelse har allerede tilsluttet sig en intern CO2 pris. De radikale, Enhedslisten og SF tilsluttede sig på bedsteforældrenes vælgermøde mens 2 – nu indvalgte – kandidater fra de konservative tilsluttede sig på si-den www.detsidstevalg.dk. Hvis de sidste 2 medlemmer fra de konservative også er med, vil der være flertal for en CO2 pris i den nye kommunalbestyrelse.
Vi har dog et par forslag til at gøre forslaget endnu mere klimagavnligt, som vi vil opfordre til stilles som ændringsforslag ved udvalgsbehandlingen og behandlingen i selve kommunalbestyrelsen:
1. Det er vigtigt, at ordningen bliver en succes. Så selvom klimahandling haster, kan det betale sig at gøre nogle erfaringer før det rulles ud til alle indkøb. Som SF foreslår, skal forvaltningen pålægges at udarbejde hvorledes en CO2 pris kan konstrueres – herunder i forvaltningens praksis, beregningsmodeller m.v. for såvel indkøb som udbud og anlæg. Vi foreslår, at dette skal ske allerede i løbet af første kvartal 2022. Herefter vælges 2 områder, hvor en intern CO2 pris på 850 kr. pr ton indføres i løbet af 2. Kvar-tal 2022. Når erfaringer fra disse områder er opsamlet, udbredes den interne CO2 pris til samtlige ind-købsområder og anlæg/udbud – senest med udgangen af 2022.
2. Der er dog ét område, hvor metoder og standarder er så udviklede, at man straks kan begynde at arbejde med CO2 pris og budget; nemlig i forhold til byggeri. I forlængelse af budgetaftalen for 2022 foreslår vi derfor, at det præciseres, at DGNB-certificering (en dokumentation for bæredygtighed) ved kommunalt byggeri skal ske til minimum guld-niveau samt med en grænseværdi for udledningen af CO2 på 8 kg CO2-ækv/m2/år – svarende til den frivillige bæredygtighedsklasse. Når det er nødvendigt at tilføje en grænseværdi for CO2, skyldes det, at DGNB er en generel miljø- og bæredygtighedscertificering, der omhandler mange flere områder end klimaet, som kun “tæller” ca. 10 %. Da klimaet er den mest alvor-lige krise vi står overfor, er der akut brug for at dette prioriteres højere. Desuden bør indregnes en intern CO2 pris på 850 kr. pr ton i fm. med valg af tilbud.
3. Desuden foreslår vi, at Albertslund kommune i forbindelse med alle udbud af grunde mhp. byggeri skal stille krav om livscyklus-beregning – som er et udtryk for bygningens samlede klimapåvirkning – her-under krav om grænseværdi for CO2 på 8 kg CO2-ækv/m2/år – svarende til den frivillige bæredygtig-hedsklasse. Desuden foreslår vi, at kommunen tager dette forslag med i dialog med alle bygherrer på ikke kommunale grunde (fx Freja om fængselsgrunden og COOP om COOP-byen, bygherren på post-husgrunden m.v.).
4. Det besluttes allerede nu, at den interne CO2 pris forøges løbende hvert år op til 1500 kr. pr ton senest i 2030.
På vegne af Bedsteforældrenes KlimaAktion – Albertslund og Klimabevægelsen i Albertslund
Alex Larsen - Albertslund - 27-1-2022
Vedhæftet: SFforslagomCO2pris.pdf

Set af 693

Alle Indlæg
Skal vi have et klimaborgerråd i Albertslund?Alex Larsen - Albertslund - 18-1-2023
Pris som Årets Lyspunkt til BKA i AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 14-12-2022
Klimaet skal med i principperne for byudviklingAlex Larsen - Albertslund - 4-12-2022
Festlig og lærerig klimadag - Klimakaravanen på besøg i AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 21-9-2022
Ny matserplan for Albertslund centrum er ikke så bæredygtig at det gør nogetAlex Larsen - Albertslund - 20-9-2022
Klimafest med FULD EFFEKT - programAlex Larsen - Albertslund - 5-9-2022
Så er der fest for KLIMAETAlex Larsen - Albertslund - 26-8-2022
Klimakrisen er her allerede - Nu kommer KLIMAKARAVANEN til AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 6-8-2022
Solceller i Albertslund, CO2 afgift og det kommunale anlægsloft - støt borgerforslagAlex Larsen - Albertslund - 15-5-2022
Bedsteforældre på Grøn dagAlex Larsen - Albertslund - 14-5-2022
Små KlimamonstreAlex Larsen - Albertslund - 23-4-2022
Opfordring til klimabevidste partier i kommunalbestyrelsenAlex Larsen - Albertslund - 28-3-2022
Hvordan skal en CO2 pris administreres i kommunerneAlex Larsen - Albertslund - 9-3-2022
Skal vi have et CO2 budget i Albertslund = CO2 prisAlex Larsen - Albertslund - 27-1-2022
Ny kommuneplan for Albertslund - hvad med klimaet?Alex Larsen - Albertslund - 26-1-2022
Og hvad sagde kandidaterne om klimaet? - Ved bedsteforældrenes vælgermødeAlex Larsen - Albertslund - 4-11-2021
Albertslund til Kvæk-Kvæk demomstration for Demo for Natur og Klima i DanmarkAlex Larsen - Albertslund - 11-10-2021
Bedsteforældre på Grøn Dag i AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 18-9-2021
Landsmøde i Bedsteforældrenes KlimaAktionAlex Larsen - Albertslund - 22-8-2021
Se debatmøde om landbruget og klimaetAlex Larsen - Albertslund - 21-6-2021
Stop Regeringens BedragAlex Larsen - Albertslund - 19-4-2021
Rapport fra dialogmøde om klimaplan 2050 - AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 20-2-2021
Kom til debatmøde om Albertslunds nye klimaplan 2050Alex Larsen - Albertslund - 26-1-2021
Bedsteforældrene er i aviserne 2. januar 2021Alex Larsen - Albertslund - 10-1-2021
Dumpekarakter til Dan og regeringenAlex Larsen - Albertslund - 2-1-2021
Forureneren skal betale - ny underskriftsindsamlingAlex Larsen - Albertslund - 14-11-2020
Ikke den sidste olie - desværre, men den sidste Operation Klimahandling i denne omgangAlex Larsen - Albertslund - 10-11-2020
Bedsteforældre i aktion ved folketingets åbning 2020Alex Larsen - Albertslund - 9-10-2020
Så er Operation Klimahandling i gang igenAlex Larsen - Albertslund - 9-10-2020
Lad os få bæredygtigt byggeriAlex Larsen - Albertslund - 5-10-2020
Hvad bør regeringen gøre her og nuAlex Larsen - Albertslund - 5-9-2020
Så starter Operation Klimahandling igenAlex Larsen - Albertslund - 2-9-2020
Hvad har Doughnuts med økonomi at gøre?Alex Larsen - Albertslund - 22-8-2020
Hvordan skaber vi bæredygtig udvikling for alle? Om Katherine Richardsons bogAlex Larsen - Albertslund - 22-8-2020
Se klimafolkemødet fra juni (klimateltet)Alex Larsen - Albertslund - 19-7-2020
Genvej til Bedsteforældrenes indslag i KlimateltetAlex Larsen - Albertslund - 25-6-2020
Skal vi flyve mindre - se debatten fra DR2Alex Larsen - Albertslund - 17-6-2020
Så er klimaavisen på gadenAlex Larsen - Albertslund - 7-6-2020
Kridst skoene MetteAlex Larsen - Albertslund - 5-6-2020
Velkommen på vores nye hjemmesideAlex Larsen - Albertslund - 1-5-2020
Klimarådet fælder dom: Klimapartnerskabernes forslag vil gøre omstillingen »unødigt dyr«Alex Larsen - Albertslund - 30-4-2020
Kalender

Tidligere opslag

Fællesmøde og Debatmøde om CO2 afgift  
mandag 23-05-2022 - 19:00
Sted:Sundhedshuset
Demonstration for klimabistand! Danmark snyder verdens fattigste 
lørdag 05-03-2022 -
Sted:Christiansborg Slotsplads
Demonstration for CO2 afgift 25. februar 
fredag 25-02-2022 - 15-17
Sted:klima- og energiministeriet, Holmens Kanal 20
Folket Klimamarch - fælles afgang fra Albertslund 
lørdag 06-11-2021 - 12:10
Sted:Albertslund station
DEBAT: Landbruget og klimaet – lad os gøre op med myterne 
torsdag 10-06-2021 - 19:30
Sted:Albertslund rådhus
Debatmøde om Albertslund klimaplan 2050 
torsdag 11-02-2021 - 19:30
Sted:Zoom
Bedsteforældrene Albertslund - arbejdsgruppemøde 
tirsdag 03-11-2020 - 13.:00
Sted:Frivilligcenteret over slagteren
Fællesmøde med Galgebakkens Agendagruppe 
torsdag 10-09-2020 - 19:30
Sted:Galgebakkens beboerhus
Møde i arbejdsgruppen - alle er velkomne 
fredag 14-08-2020 - 14-16
Sted:Frivllig centeret (over slagteren)
Arbejdsgruppen mødes - alle er velkomne 
torsdag 06-08-2020 - 19 - 21
Sted:Frivilligcenteret over slagteren
Bedsteforældrene Albertslund - arbejdsgruppemøde 
tirsdag 09-06-2020 - 10 - 12
Sted:
Forårsoprør 2020 
onsdag 06-05-2020 -
Sted:Online
Møde i arbejdsgruppen for BKA Albertslund 
mandag 04-05-2020 - 10 - 12
Sted:Foran Morelgårdens fælleshus
Bedsteforældrene Albertslund - arbejdsgruppemøde 
onsdag 09-06-202 - 10 - 12
Sted:Frivillicenteret i bygangen (fororven)

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!