Links til undersider

Kontakt til Bedsteforældrene i Albertslund

Fra os til verden

Og hvad sagde kandidaterne om klimaet? - Ved bedsteforældrenes vælgermøde
Albertslund er ikke meget langt bagud af dansen i forhold til indsatser for at begrænse den globale opvarmning. Men - Vi er altså heller ikke helt fremme i skoene - i hvert fald ikke i forhold til hvad Der er nødvendigt for at overholde parisaftalens mål om en stigning på 1,5 eller 2 grader.
Så - Vi skal gøre meget mere. Det er jo Sådan at for hver tiendedel grad temperaturstigningen kan begrænses og for hvert eneste ton CO2 vi kan holde ude af atmosfæren, vil det føre til lidt færre orkaner, lidt færre mennesker der lever i ulidelig varme, lidt færre katastrofale oversvømmelser og lidt færre klimaflygtninge.
Men hvordan gør vi det?
Bedsteforældrenes KlimaAktion havde på forhånd stillet kandidaterne en række centrale klimaspørgsmål forud for vores vælgermøde, hvor der var fremmødt ca. 30 deltagere:
CO2 pris
Det lyder som en meget teknisk ting, men princippet i det er enkelt. Når kommunen skal købe eller investere i anlæg m.v., skal CO2 udledningen prissættes og lægges til, før man vælger i forbindelse med et indkøb eller et udbud. Der er tale om et fiktivt tillæg, som ikke reelt betales, men som kun er med i beslutningsgrundlaget.
De fleste partier var positive overfor tankegangen selvom de havde forbehold overfor hvor hurtigt det kunne ske bl.a. pga. de administrative udfordringer, samt at der skal være en bagatelgrænse. Det var kun Venstre og de Konservative, der ikke var med på selve idéen. (det skal tilføjes, at Dansk Folkeparti og Alternativet havde meldt afbud og Nye Borgerlige dukkede ikke op). Socialdemokratiet var også positive, men ville afvente erfaringerne fra Middelfart, som er frontløber på området. Flere partier lovede dog, at de vil stille forslag om en intern CO2 pris i den nye kommunalbestyrelse – det var Enhedslisten, de Radikale og med tilslutning fra Socialistisk Folkeparti.
Skal vi brænde træ af for at få varme?
Alle var enige om, at afbrænding af biomasse i den udstrækning det sker i dag, er uholdbart på længere sigt. Men hvad alternativet så er, var der meget forskellige holdninger til. Liberal Alliance talte varmt for atomkraft. Socialdemokratiet redegjorde for, at VEKS (vores vareforsyningsselskab) allerede er i fuld gang med at kigge på alternativer til biomasse. Flere andre - Socialistisk Folkeparti, de Radikale, Veganerpartiet og Enhedslisten - mente imidlertid, at det går for langsomt og ville ikke vente til 2035, som er målet i Klimaplanen for Albertslund. Venstre og de Konservative ville ikke lægge sig fast på årstal, men tilkendegav, at det skulle ske så hurtigt det forsvarligt kan lade sig gøre. Udover solceller og havvindmøller blev geotermisk varme også fremhævet.
Klimaskadeligt byggeri
Der var fuld enighed om, at vi skal bygge mere klimavenligt og at Albertslund skal stille krav eller i det mindste gå i dialog med bygherrer om at begrænse udledningen af klimaskadelige gasser. Alle partier mente, at vi skulle gøre det allerede nu og mente, at det lå lidt indirekte i beslutningen fra budgetaftalen om at anvende DGNB principper (en certificering for byggeris klima- og miljøpåvirkning). De fleste ville dog ikke lægge sig fast på et konkret måltal allerede nu. Socialdemokratiet mente, at man skulle følge det nye bygningsreglement, der stiller krav fra 2023. Veganerpartiet og Enhedslisten mente, at man allerede nu kan stille skrappere krav.
Biler
Der var også en lang debat om biler påvirkning af klima og miljø – særligt deres støjforurening. Flere gik ind for en nedsættelse fa hastigheden på de veje, hvor det giver mening og hvor trafikken ikke blot flytter andetsteds hen – det kræver nærmere overvejelser.
Der blev også berørt mange andre klimarelevante emner, blandt andet solceller på vores tage, flere ladestandere, servicebus m.v. men det har vi ikke plads til at komme ind på her. Men du har mulighed for at se – gense – vælgermødet på bedsteforældrenes YouTube-kanal - se link nedenfor..
Alex Larsen - Albertslund - 4-11-2021
Vælgermøde om klima i Albertslund

Set af 718

Alle Indlæg
Skal vi have et klimaborgerråd i Albertslund?Alex Larsen - Albertslund - 18-1-2023
Pris som Årets Lyspunkt til BKA i AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 14-12-2022
Klimaet skal med i principperne for byudviklingAlex Larsen - Albertslund - 4-12-2022
Festlig og lærerig klimadag - Klimakaravanen på besøg i AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 21-9-2022
Ny matserplan for Albertslund centrum er ikke så bæredygtig at det gør nogetAlex Larsen - Albertslund - 20-9-2022
Klimafest med FULD EFFEKT - programAlex Larsen - Albertslund - 5-9-2022
Så er der fest for KLIMAETAlex Larsen - Albertslund - 26-8-2022
Klimakrisen er her allerede - Nu kommer KLIMAKARAVANEN til AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 6-8-2022
Solceller i Albertslund, CO2 afgift og det kommunale anlægsloft - støt borgerforslagAlex Larsen - Albertslund - 15-5-2022
Bedsteforældre på Grøn dagAlex Larsen - Albertslund - 14-5-2022
Små KlimamonstreAlex Larsen - Albertslund - 23-4-2022
Opfordring til klimabevidste partier i kommunalbestyrelsenAlex Larsen - Albertslund - 28-3-2022
Hvordan skal en CO2 pris administreres i kommunerneAlex Larsen - Albertslund - 9-3-2022
Skal vi have et CO2 budget i Albertslund = CO2 prisAlex Larsen - Albertslund - 27-1-2022
Ny kommuneplan for Albertslund - hvad med klimaet?Alex Larsen - Albertslund - 26-1-2022
Og hvad sagde kandidaterne om klimaet? - Ved bedsteforældrenes vælgermødeAlex Larsen - Albertslund - 4-11-2021
Albertslund til Kvæk-Kvæk demomstration for Demo for Natur og Klima i DanmarkAlex Larsen - Albertslund - 11-10-2021
Bedsteforældre på Grøn Dag i AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 18-9-2021
Landsmøde i Bedsteforældrenes KlimaAktionAlex Larsen - Albertslund - 22-8-2021
Se debatmøde om landbruget og klimaetAlex Larsen - Albertslund - 21-6-2021
Stop Regeringens BedragAlex Larsen - Albertslund - 19-4-2021
Rapport fra dialogmøde om klimaplan 2050 - AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 20-2-2021
Kom til debatmøde om Albertslunds nye klimaplan 2050Alex Larsen - Albertslund - 26-1-2021
Bedsteforældrene er i aviserne 2. januar 2021Alex Larsen - Albertslund - 10-1-2021
Dumpekarakter til Dan og regeringenAlex Larsen - Albertslund - 2-1-2021
Forureneren skal betale - ny underskriftsindsamlingAlex Larsen - Albertslund - 14-11-2020
Ikke den sidste olie - desværre, men den sidste Operation Klimahandling i denne omgangAlex Larsen - Albertslund - 10-11-2020
Bedsteforældre i aktion ved folketingets åbning 2020Alex Larsen - Albertslund - 9-10-2020
Så er Operation Klimahandling i gang igenAlex Larsen - Albertslund - 9-10-2020
Lad os få bæredygtigt byggeriAlex Larsen - Albertslund - 5-10-2020
Hvad bør regeringen gøre her og nuAlex Larsen - Albertslund - 5-9-2020
Så starter Operation Klimahandling igenAlex Larsen - Albertslund - 2-9-2020
Hvad har Doughnuts med økonomi at gøre?Alex Larsen - Albertslund - 22-8-2020
Hvordan skaber vi bæredygtig udvikling for alle? Om Katherine Richardsons bogAlex Larsen - Albertslund - 22-8-2020
Se klimafolkemødet fra juni (klimateltet)Alex Larsen - Albertslund - 19-7-2020
Genvej til Bedsteforældrenes indslag i KlimateltetAlex Larsen - Albertslund - 25-6-2020
Skal vi flyve mindre - se debatten fra DR2Alex Larsen - Albertslund - 17-6-2020
Så er klimaavisen på gadenAlex Larsen - Albertslund - 7-6-2020
Kridst skoene MetteAlex Larsen - Albertslund - 5-6-2020
Velkommen på vores nye hjemmesideAlex Larsen - Albertslund - 1-5-2020
Klimarådet fælder dom: Klimapartnerskabernes forslag vil gøre omstillingen »unødigt dyr«Alex Larsen - Albertslund - 30-4-2020
Kalender

Tidligere opslag

Fællesmøde og Debatmøde om CO2 afgift  
mandag 23-05-2022 - 19:00
Sted:Sundhedshuset
Demonstration for klimabistand! Danmark snyder verdens fattigste 
lørdag 05-03-2022 -
Sted:Christiansborg Slotsplads
Demonstration for CO2 afgift 25. februar 
fredag 25-02-2022 - 15-17
Sted:klima- og energiministeriet, Holmens Kanal 20
Folket Klimamarch - fælles afgang fra Albertslund 
lørdag 06-11-2021 - 12:10
Sted:Albertslund station
DEBAT: Landbruget og klimaet – lad os gøre op med myterne 
torsdag 10-06-2021 - 19:30
Sted:Albertslund rådhus
Debatmøde om Albertslund klimaplan 2050 
torsdag 11-02-2021 - 19:30
Sted:Zoom
Bedsteforældrene Albertslund - arbejdsgruppemøde 
tirsdag 03-11-2020 - 13.:00
Sted:Frivilligcenteret over slagteren
Fællesmøde med Galgebakkens Agendagruppe 
torsdag 10-09-2020 - 19:30
Sted:Galgebakkens beboerhus
Møde i arbejdsgruppen - alle er velkomne 
fredag 14-08-2020 - 14-16
Sted:Frivllig centeret (over slagteren)
Arbejdsgruppen mødes - alle er velkomne 
torsdag 06-08-2020 - 19 - 21
Sted:Frivilligcenteret over slagteren
Bedsteforældrene Albertslund - arbejdsgruppemøde 
tirsdag 09-06-2020 - 10 - 12
Sted:
Forårsoprør 2020 
onsdag 06-05-2020 -
Sted:Online
Møde i arbejdsgruppen for BKA Albertslund 
mandag 04-05-2020 - 10 - 12
Sted:Foran Morelgårdens fælleshus
Bedsteforældrene Albertslund - arbejdsgruppemøde 
onsdag 09-06-202 - 10 - 12
Sted:Frivillicenteret i bygangen (fororven)

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!