Links til undersider

Grundlag og organisation i Aarhusafdelingen
Referater

Fra os til verden

MER GAS FRA DAN JØRGENSEN – REGERINGEN BINDER EN HEL LANDSDEL TIL SORT FOSSIL ENERGI MANGE ÅR FREM
PRESSEMEDDELELSE i anledning af, at Dan Jørgensen skal i samråd vedrørende sukker-røret – gasledningen fra Sydsjælland til til Lolland og Falster - sender Baltic Pipe-netværket denne pressemeddelelse.

Dan Jørgensen har sagt ja til at bruge næsten 1 mia. (853 mio.) på at forsyne to sukkerfabrikker på Lolland og Falster med sort fossil gas fra gasrørledningen Baltic Pipe, røret der fører gas fra Nordøen til Polen tværs henover Danmark.

Den statslige virksomhed Energinet vil bygge en 115 km lang stikledning fra Næstved til sukkerfabrikkerne, som skal føre 70% gas fra Nordsøen og 30% biogas fra landbruget til de to fabrikkers produktion af sukker.

Umiddelbart ligner det bare sædvanlig erhvervsstøtte, her til Danmarks fjerdestørste forurener, Nordic Sugar.

Men bag det gemmer sig en anden og vigtigere logik: Regeringen er i gang med at udbygge hele gas-nettet, så vi i fremtiden skal basere vores energiforsyning på sort energi fra gas. Dels den fra Nordsøen, dels biogas fra Landbruget.

DET SÆLGES SOM GRØN OMSTILLING, MEN ER KULSORT


Det er en helt urimelig dårlig løsning - for klimaet, for omstillingen til bæredygtighed og for samfundsøkonomien, som Dan Jørgensen udenom Folketinget og almindelig offentlig debat nu har sagt ja til.

Det vil definitivt gøre Lolland-Falsters industri afhængige af fossil energi mange år frem, så landsdelens industri bindes til at bruge den gas, vi alle sammen ved skal udfases, fordi den forværrer klimakrisen. Gas, også kaldet ’naturgas’, består nemlig af 90% metan, en drivhusgas der er 25 gange stærkere end CO2.

Så sent som dec. 2020 opfordrede FN’s generalsekretær Antonio Guterres alle lande til at standse al statslig støtte til fossilindustrien og hurtigst muligt udfase den form for energi. ”Vi er i et kapløb med tiden”, sagde han, derfor skal vi hurtigst mulig standse brugen af fossil energi - gas, kul og olie. Han talte på baggrund af Emission Gab rapport 2020, som igen viste rekordhøje CO2 udledninger, så man i 2019 nåede det højeste niveau nogensinde. Men Dan Jørgensen lytter hellere til industrien end til klimavidenskaben.

I dag bruger det tyskejede Nordic Sugar’s sukkerfabrikker olie og kul, og de skulle under alle omstændigheder omstille for at leve op til EU’s miljøkrav. Man opnår en reduktion på 52.000 tons CO2 ved at omlægge til naturgas, men kan opnå en langt større reduktion ved at elektrificere produktionen med varmepumper baseret på el fra sol og vind.

Den grønne løsning vil derfor være at udskifte kul med elektricitet, ikke gas. Rørledninger er funktionsdygtige i mange år og vi kan forvente, at gasledningen vil være i brug også lang tid efter, at Danmark skulle være klimaneutralt. Stik mod Parisaftalen.


GASLEDNINGEN TIL LOLLAND KAN IKKE BETALE SIG – MEN ENERGINET VIL BYGGE DEN ALLIGEVEL


Samfundsøkonomisk er det også en skidt løsning, fordi det er langt billigere – og altså grønnere - at elektrificere produktionen med energi fra sol og vind. Det vil fx koste 110-130 mio. at til få 80% af energien fra store varmepumper ved sukkerfabrikken Nordic Sugar i Nykøbing Falster. Det fremgår af forskningsprojektet PowerUp omtalt i ”Elektrificering af sukkerfabrik er muligt – og billigere end en gasledning”, Ingeniøren 15. okt. 2020.

På den måde vil man samtidig have sat gang i industriens omstilling fra fossil energi til elektricitet fra vedvarende energi baseret på sol og vind.

Professor Brian Elmegaard fra DTU Mekanik siger til Ingeniøren, at ”Med varmepumper kan vi komme ned på en brøkdel af det energibehov, som der er for en gasløsning. Det betyder, at nettet skal udbygges mindre for el end for gas for at opnå den samme energiforsyning.”

Men Energinet har ikke engang undersøgt dette alternativ. Og Dan Jørgensen har godkendt projektet uden overhovedet at overveje om de to sukkerfabrikker kunne elektrificeres eller kræve alternativet undersøgt. Hans argument var, at det ønskede Nordic Sugar ikke. Men de er jo ikke sat i verden for klimaets skyld, de skal bare tjene penge, og hvis de kan få staten til at betale en milliard, så er det jo bare fint. Modsat dig, Dan Jørgensen, du er netop sat i regering for at være klimaets advokat.


Faktisk var økonomien i projektet så dårlig, da Energinet regnede på det, at man blev nødt til at sammenligne med flydende gas transporteret i lastbiler fra Sverige, for at få rørledningen fra Baltic Pipe til at se økonomisk fordelagtig ud. De første to undersøgelser viste nemlig et minus på hhv. 331 og 371 mio. kr., og først ved at se denne virkeligt dyre løsning - flydende gas, LNG, fragtet fra Gøteborg med lastbil til Lolland – i forhold til gas fra Baltic Pipe-rørledningen, tog det sig pludselig fordelagtigt ud. Kreativ bogføring, som Energinet i analysen af projektets samfundsøkonomi betegnede med den kreative titel ”Afværgede omkostninger” (jf. Ing. 29.9.20).

Energiprofessor Brian Vad Mathiessen fra Aalborg Universitet er rystet over, at Energinet kan finde på at indstille et projekt til Dan Jørgensens godkendelse med en så dårlig samfundsøkonomi. ”Det lover ikke godt for de mange investeringer, vi skal have lavet i fremtiden for at sikre den grønne omstilling. Hvis vi ikke baserer investeringerne på valide beregninger og analyser i de enkelte tiltag, risikerer vi, at den grønne omstilling bliver meget dyrere end nødvendigt, ” siger han.

”Hvis Energinet vil bygge ledningen på trods af en dårlig samfundsøkonomi, så er der vel ingen grænser for, hvor vi kan forvente at se gasledningsprojekter i fremtiden rundt om i Danmark” og tilføjer, at ’Energinet ved at overlade beslutningen til politikerne, gør klimapolitikken til et slaraffenland for lobbyister og lokalpolitiske interesser’, Ingeniøren 29.9.20.

Han tilføjer, at det må være en klar opgave for Energinet at regne på BÅDE en gasledning og alternativet en elektrificering, eftersom de har ansvaret for forsyningssikkerheden i Danmark.

Til Børsen udtaler han, at han “aldrig [har] set dårligere samfundsøkonomi i et projekt fra Energinets side,” og til DR at det “Samfundsøkonomisk giver det et dundrende underskud at lave en naturgasledning til Lolland. Derfor er vi nødt til at se på elektrificering”. Energinet skriver i sin rapport blot, at man kunne ’overveje vurdering af samfundsøkonomiske alternativer som elektrificering’.

GASLEDNINGEN BINDER OS TIL BIOGAS FRA LANDBRUGETS ENORME KØDPRODUKTION. MEN BIOGAS UDLEDER OGSÅ CO2

Rørledningen med gas skal også føre biogas til sukkerfabrikkerne. ”Grøn energi”, kalder Dan Jørgensen det. ”Vi har valgt en løsning, som betyder, at det på sigt er helt grøn energi, fordi det er biogas, og allerede fra 2024 er det 30% biogas”. Gasledningen vil indeholde stigende mængder biogas ”...i 2030 er det 50% og på sigt 100%”, siger Dan Jørgensen til Klimamonitor 1.2.21.

Men biogas er ikke grønt. Det udleder CO2. Også den der stammer fra planteproduktion. Og størstedelen af fremtidens biogas vil stamme fra landbrugets enorme produktion af svin og køer og den gas, der produceres af afføring og foderrester (gylle). Men kødproduktionen hører til de største CO2-syndere i verden. Så vi skal væk fra at producere og spise så meget kød, hvis vi vil gøre noget for klimaet. Meget dansk dyrefoder kommer fra sojaprotein importeret fra Sydamerika, og er blandt de største klimasyndere globalt.

Biogas i gasledningen er derfor ikke en grøn løsning. Tværtimod vil det binde os - i første omgang Lolland-Falster - til landbrugets fortsat store kødproduktion. Det er mildt sagt uheldigt eftersom landbruget står for 35% af al dansk CO2 udledning, og kødproduktionen er ansvarlig for 80% heraf. Men Dan Jørgensen siger alligevel, at ”der vel næppe er et land i verden, der satser så meget på biogas, som vi gør”. Omskrevet: satser på en kæmpemæssig kødproduktion fra et destruktivt industri-landbrug.

ET FALSK ARGUMENT OM, AT ARBEJDSPLADSERNE VILLE FLYTTE TIL UDLANDET


Dan Jørgensens hovedargument er at, arbejdspladserne ville rykke til udlandet. ”Det ville blot flytte udledningen, siger han, ”og det bliver man ikke grønt foregangsland af” (Klimamonitor 1.2.21). Men Nordic Sugar havde ingen planer om at flytte produktionen til udlandet. Tværtimod havde de allerede lagt 100 mio. kr. til side til at skifte olie og kul ud med flydende gas. Det er bare politisk ’business as usual’: Et argument, der skal få pillen til at glide ned.


Men regeringen og Dan Jørgensen kunne måske også finde på at skabe nye, reelt grønne jobs på andre måder end ved at sort infrastruktur. Fx ved at lave grøn vedvarende energi. Begynde konsekvent at udbygge energisystemerne baseret på sol, vind, hav, luft, jord, geotermi. Hvor langt kunne man ikke komme med det.

PÅ VEJ MOD MEGET MERE GAS I DANMARK – GAS ER FREMTIDENS KUL

Den egentlige årsag til at Dan Jørgensen og regeringen vil denne rørledning er da heller ikke hensynet til beskæftigelsen på to sukkerfabrikker i en udkant af Danmark. Det skyldes at regeringen og med dem statsvirksomheden Energinet – udenom demokratisk indsigt og offentlighed debat - er godt i gang med at basere den fremtidige energiforsyning i hele Danmark på gas.

Den officielle begrundelse for Baltic Pipe gasledningen er at forsyne Polen med gas fordi det for klimaet er bedre end kul. Men skidt for klimaet, kunne man tilføje. Så hvis vi skal argumentere med udgangspunkt i klimaet, så skal vi nok til at basere alle landes energi på vedvarende energi. Den uofficielle begrundelse er at man vil lave stribevis af afstikkere fra den centrale gasrørledning, Baltic Pipe, til landsbyer, byer, industrier og produktioner i hele Danmark.

Sukkerrøret til Lolland er blot et forsøgsprojekt. Og alle disse stikledninger skal på sigt føre stadigt mere (bio)gas fra landbrugets produktion, primært kødproduktionen. Det er den dårligste løsning for klimaet, man overhovedet kan forestille sig. Og det er bl.a. derfor at man har fået Mogens Lykketoft indsat som bestyrelsesformand for Energinet, for han har et passende grønt image efter vedtagelsen af FNs’ Verdensmål, som kan bruges til at kaste et forsonende skær over Energinets fossile omstilling.

SORT GAS I HELE EUROPA. GAS FRA NORDSØEN OG BALTIC PIPES DOBBELT-RØR

I øjeblikket er hele Europa i gang med at forberede en hastig udbygning af gasinfrastrukturen. Baltic Pipe og Danmarks diskrete satsen på gas er en del heraf. I Nordsøen er det franske olie- og gasselskab Total (verdens sjette største) godt i gang med at investere store summer i de næste 30 års forøgede gasproduktion til danske hjem. TOTAL er dén suverænt største udvinder af gas og olie i Nordsøens felter.

Regeringen fik meget grøn ros for at standse alle udledninger af olie og gas fra Nordsøens felter år 2050. Midt i sejrsrusen glemte vi alle - medierne ikke mindst - at kigge på det med småt: De næste 30 år vil fossilindustrien nemlig optrappe en forceret udvinding af fossil energi, primært gas. Og den egentlige grund til, at man ikke vil udvinde efter 2050 er, at der til den tid vil være så lidt olie og gas at udvinde at det ikke kan betale sig (jf. Klimarådets rapport herom aug. 2020).

Danmark har over 30 olie- og gasfelter i Nordsøen. De tre største hedder Dan, Halfdan og Tyra. Tyra-platformene har stået for 90% af Danmarks naturgasproduktion de sidste 30 år. TOTAL er p.t. i gang med at investere 21 milliarder danske kroner i at genudvikle Tyra-platformene i den danske Nordsø. Den ombyggede Tyra skal forsyne Danmark og Europa med gas ’i mange år fremover’. Ved topproduktion vil Tyra kunne producere gas svarende til 1,5 millioner danske hjem.

Danmark er med andre ord IKKE på vej væk fra fossile brændsler i Danmark – vi er godt i gang med at udbygge disse. Suppleret med biogas fra landbrugets kødproduktion.

Hertil kommer ’det med småt’ vedrørende Baltic Pipe gasledningen: Rørledningen er dobbelt det lange sidste stykke. Den går til Polen - og retur igen til Danmark. Det vil sige, at Polen kan forsyne Danmark med gas, så vi for alvor kan udbygge vores energiforsyning med gas. Polen skal i forvejen forsyne 3-4 andre østeuropæiske lande med gas fra Nordsøen. Så Polen bliver den nye diskrete ’dealer’ af det hårde stof, fossilgas. Dan Jørgensen sagde, da man præsenterede beslutningen om at standse 8. udbudsrunde: ”Vi er EU’s største olieproducent, og derfor vil det give genlyd ude i verden”.


Det ville nok give betydelig mere genlyd, hvis regeringen begyndte at føre grøn klimapolitik. Standsede hvidvaskningen af gas, og udbyggede den vedvarende energi i stedet. Den 11. marts, i morgen, er Dan Jørgensen kaldt i samråd med Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten om ’Sukker-røret’, lad os se om der kommer andet end mere hvidvaskning ud af det.


Med venlig hilsen
Niels Aagaard,
på vegne af Baltic Pipe Netværket
- Aarhus - 11-3-2021

Set af 390

Alle Indlæg
Aktion på gågaden i Århus d. 19. november kl. 14-16.Hanne Chone - Aarhus - 16-10-2021
DemonstrationLisbeth Sørensen - Aarhus - 15-10-2021
blokade på Strøget i Århus, fredag 15. oktober kl ca 13Eddy Thomsen - Aarhus - 10-10-2021
Fredags aktion i Århus Thyra Bavngård - Aarhus - 6-10-2021
Bedsteforældrenes fredagsaktion den 17.september 2021 i AarhusLisbeth Sørensen - Aarhus - 10-9-2021
ÅBENT BREV TIL BYRÅDET – AARHUS ER PÅ VEJ TIL 100% GREENWASHING - Aarhus - 22-3-2021
17 AMERIKANSKE NGOER TIL AARHUS BORGMESTER: STOP MED AT FÆLDE VORES SKOVE FOR AT FYRE MED TRÆER I AARHUS FJERNVARME - Aarhus - 19-3-2021
PORTRÆT AF AARHUS CO2 UDLEDNINGER OG TRIVSEL - Aarhus - 18-3-2021
MER GAS FRA DAN JØRGENSEN – REGERINGEN BINDER EN HEL LANDSDEL TIL SORT FOSSIL ENERGI MANGE ÅR FREM - Aarhus - 11-3-2021
FREMTIDENS GRØNNE AARHUS - VISION FOR VERDENS BED´STE LILLE STORBY (OG KOMMUNE) - Aarhus - 3-3-2021
Jeg ville ønske, at vi tog fejl...Gordon Vahle - Aarhus - 16-2-2021
Orientering fra Klimapolitisk gruppe - Aarhus - 14-1-2021
EN ALTERNATIV NYTÅRSTALE - FRA CORONA TIL KLIMA. FRA SORT TIL GRØN ØKONOMI. FRA VÆKST TIL TRIVSEL. - Aarhus - 31-12-2020
Aarhus klimaplan som PixibogGordon Vahle - Aarhus - 3-11-2020
Anbefaling: Bliv klog på klimaet den 3. november kl. 20Gordon Vahle - Aarhus - 22-10-2020
”REGERINGEN GAMBLER MED VORES FREMTID”Gordon Vahle - Aarhus - 8-10-2020
Bedsteforældre i flok til Folketingets åbningGordon Vahle - Aarhus - 5-10-2020
Aarhus klimaplan rager jer! Lyt med den 30. september kl. 19!Gordon Vahle - Aarhus - 29-9-2020
DEBATAFTEN OM AARHUS KLIMAPLAN - Aarhus - 17-9-2020
Opdragelse til livsmod og bæredygtighed - Aarhus - 14-9-2020
KLIMAPLAN for et BÆREDYGTIGT AARHUS - Aarhus - 26-8-2020
OPRÅB – NU er der brug for ALLE !Birgitte Saviera - Aarhus - 24-8-2020
Klimakor aflystMarianne Christesen - Aarhus - 10-8-2020
Debatmøde om klimaplan 18. august ER AFLYSTGordon Vahle - Aarhus - 31-7-2020
KLimastrategi-seminar 2020, arrangeret af Klimabevægelsen - Aarhus - 12-7-2020
Et historisk øjeblik: I går blev der dannet et Klimaborgerråd i AarhusGordon Vahle - Aarhus - 25-6-2020
Link til BKas deltagelse i Klimateltet 2020Gordon Vahle - Aarhus - 17-6-2020
BEDSTEFORÆLDRENES KLIMAAKTION I AARHUS HAR LAVET DENNE SANG OM BALTIC PIPE OG NORDSØOLIEN - INGEN 8. UDBUDSRUNDE ! - Aarhus - 17-6-2020
2040 – SPÆNDENDE, INSPIRERENDE FILM OM HVORDAN VI KAN SKABE EN FREMTID DER ER VÆRD AT LEVE I, - Aarhus - 14-6-2020
Plan for udbygning af vedvarende energi i Aarhus - Aarhus - 11-6-2020
Tre hektiske klimadageGordon Vahle - Aarhus - 10-6-2020
Virtuelt Folkemøde - Plan B - Aarhus - 8-6-2020
KAJAK DEMONSTRATION I MORGEN 29. MAJ KL. 11 MOD BALTIC PIPE - STØT BORGERFORSLAGET OM ANNULLER BALTIC PIPE - Aarhus - 28-5-2020
REGERINGENS KLIMAPLAN – HVIS VI FORTSÆTTER SÅDAN, SÅ NÅR VI DET IKKE - Aarhus - 24-5-2020
5 AFGØRENDE PRINCIPPER FOR EN ØKONOMI EFTER VÆKSTEN - Aarhus - 22-5-2020
Bæredygtig Trafik i AarhusGordon Vahle - Aarhus - 20-5-2020
Vil du sparre om de 13 partnerskaberGordon Vahle - Aarhus - 16-5-2020
Nyt borgerforslag vil stoppe Baltic PipeGordon Vahle - Aarhus - 11-5-2020
Klimakoret - SommerfugleeffektenGordon Vahle - Aarhus - 4-5-2020
Kalender
Vidensgruppemøde  
mandag 25-10-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Næste møde afholdes mandag 25. oktober. Alle velkomne.
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Anne Grethe Hansen Afdeling: Aarhus

Koordinationsmøde  
mandag 01-11-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Møde mellem gruppe-koordinatorerne
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
tirsdag 09-11-2021 - 14:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Sangere og musikere møder 14:30 Fællesmødet starter kl. 16:00
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Koordinationsmøde  
tirsdag 30-11-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 4
Møde mellem gruppekoordinatorer
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 09-12-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Sangere og musikere møder 14:30. Fællesmødet starter kl. 16:00
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Tidligere opslag

Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
tirsdag 12-10-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Hvordan dækker vi fremtidens energibehov i Aarhus? 
torsdag 07-10-2021 - 17-19
Sted:Rampen Dokk 1
Møde i vidensgruppen 
onsdag 06-10-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Koordinationsmøde  
mandag 04-10-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 01-10-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
God kamp! Kommunalvalg 2021 - Vælgermøde 
tirsdag 28-09-2021 - 19-22
Sted:Rådhushallen Aarhus
Dejlig er Jordens Dag 
søndag 26-09-2021 - 15-1730
Sted:Domen på Aarhus havn, Inge Lehmansgade 2
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 24-09-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 17-09-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 16-09-2021 - 14:30 - 18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.1
Respekt for naturen 
onsdag 15-09-2021 - 14:30 -16:30
Sted:Klostergadecentret, Klostergade 37, Aarhus C
Møde i vidensgruppen 
fredag 10-09-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Skal vi vænne os til 40 grader om sommeren - i skyggen? 
onsdag 08-09-2021 - 17-19
Sted:Dokk1
Koordinationsmøde  
tirsdag 07-09-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Klimafolkemødet 
torsdag 02-09-2021 -
Sted:Kulturøpladsen, Middelfart
Hop i havet - for havets skyld 
søndag 22-08-2021 - 10-12
Sted:Fortevej 113, 8240 Risskov Ved Bellevue Strandpark
Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 12-08-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.4
Koordinationsmøde  
onsdag 04-08-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Fællesmøde 
tirsdag 22-06-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Borgermøde om klimavenlig transport 
lørdag 19-06-2021 - 13:30-15:30
Sted:Dokk 1, Aarhus, Rampen
Program for årets Klimafolkemøde offentliggøres 
tirsdag 15-06-2021 - 10:00
Sted:Klimafolkemødets hjemmeside/nyhedsbrev
Koordinationsmøde 
mandag 14-06-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Videns- og foredragsgruppen 
fredag 11-06-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61
Reopening af Danmark for Målene 
fredag 04-06-2021 - 10-20
Sted:Bispetorvet Århus
Fællesmøde 
torsdag 27-05-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Klimademo: Klimakrisen er ikke glemt 
onsdag 26-05-2021 - 16-18
Sted:Rådhuspladsen Århus
Møde i vidensgruppen 
torsdag 20-05-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Virtuelt borgermøde om udviklingsplan for Amtssygehuset 
torsdag 20-05-2021 - 17-1830
Sted:Microsoft Teams, se link
Koordinationsmøde 
mandag 17-05-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Møde i videns- og foredragsgruppen 
tirsdag 04-05-2021 - 13-1430
Sted:Zoom
Klimamarch for en CO2 afgift i Danmark - Århus 
lørdag 24-04-2021 - 1430 - 1530
Sted:Rådhuspladsen Århus
Møde i videns- og foredragsgruppen 
onsdag 21-04-2021 - 13:00
Sted:Zoom
Koordinationsmøde 
mandag 12-04-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 29-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Fællesmøde Aflyst 
onsdag 24-03-2021 -
Sted:Ukendt
Koordinationsmøde 
fredag 19-03-2021 - 13-15
Sted:Zoom
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 08-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Koordinationsmøde 
mandag 01-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Vidensgruppemøde i Århus 
torsdag 25-02-2021 - 16-17
Sted:Zoom
Fællesmøde AFLYST 
mandag 22-02-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
torsdag 18-02-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Koordinationsmøde AFLYST 
mandag 15-02-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 25-01-2021 -
Sted:Zoom
Fællesmøde AFLYST 
mandag 18-01-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Koordinationsmøde AFLYST 
mandag 11-01-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Fællesmøde AFLYST 
torsdag 17-12-2020 - 15:30-17:30
Sted:Vides ikke
Go green with Aarhus - virtuel konference 
onsdag 09-12-2020 - 9-12
Sted:Hjemme hos dig
Koordinatormøde - Sang AFLYST 
torsdag 03-12-2020 - 14:00 - 17:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Fællesmøde AFLYST 
torsdag 26-11-2020 - 15:00 - 17:30
Sted:Forslag
Koordinatorgruppemøde - sang AFLYST 
torsdag 12-11-2020 - 16:00 -18:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 0
Aflyst Sang på St Torv Hør sommerfuglesangen! 
torsdag 12-11-2020 - 15:00
Sted:St. Torv, Aarhus
Inspirationsmøde om høringssvar til kommunens klimaplan 
tirsdag 10-11-2020 - 19-21
Sted:Grønnegade 10
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
tirsdag 10-11-2020 - 17-19
Sted:Grønnegade 10
AFLYST Sang på Store Torv 
torsdag 05-11-2020 - 15:00
Sted:St. Torv, Aarhus
AFLYST Inspirationsmøde om høringssvar til kommunens klimaplan 
torsdag 05-11-2020 - 12:00
Sted:fairbar, Klostertovet 6
Kampen om klimaet 
tirsdag 03-11-2020 - 20:00-20:30
Sted:Hos dig selv
Sang på Gaden AFLYST 
fredag 23-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
Fællesmøde Bemærk ændret tidspunkt 
torsdag 22-10-2020 - 16:00-18:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Sang på Gaden 
torsdag 15-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 12-10-2020 - 10-12
Sted:Gl. Kirkevej 128, Hjortshøj
Sang FLYTTET til Møllestien 
torsdag 08-10-2020 - 15-16:15
Sted:Grønnegade 10
Koordinatormøde 
torsdag 08-10-2020 - 16:30 - 18
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Foredrag: FNs Verdensmål 
tirsdag 06-10-2020 - 19-21
Sted:Via, Ceresbyen
Sang på Gaden 
torsdag 01-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
sang på Store Torv d. 1.10 aflyst 
torsdag 01-10-2020 - 15.00-15.30
Sted:aflyst
Debatmøde om klimaplan i Aarhus 
onsdag 30-09-2020 - 19-21:30
Sted:FO-huset, Vester Allé 8
Den grønne Ambassade 
fredag 25-09-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Fællesmøde 
torsdag 24-09-2020 - 15:30-18:30
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg
Møde i Klimaborgerrådet 
tirsdag 22-09-2020 - 19:00
Sted:Beboerhuset, Sølystgade
Koret mødes 
torsdag 17-09-2020 - 15:00 - 16:30
Sted:Monumentet i mindeparken
Koordinationsmøde 
torsdag 17-09-2020 - 16:30 - 17?
Sted:Monumentet i mindeparken
FÆLLESMØDE igen! 
torsdag 10-09-2020 - 15:30-18:00
Sted:Kulturhuset Kirkegårdsvej
Offentlig høringsmøde om mulig overdækning af banegraven 
tirsdag 08-09-2020 - 17:00 - 18:30
Sted:Virtuelt
Skal vi vænne os til 40 grader om sommeren - i skyggen? 
tirsdag 08-09-2020 - 17-19
Sted:Dokk 1
Foredrag: Som gjaldt det livet 
mandag 07-09-2020 - 19-21
Sted:Dokk1
Den grønne Ambassade 
lørdag 05-09-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Folkets Klimamarch i Aarhus 
lørdag 05-09-2020 - 12:45 - 15:00
Sted:Den grønne Ambassade
Koordinatorerne møde 
torsdag 27-08-2020 - 15:30-18:30
Sted:hos Marianne (ikke zoom)
Aflysning af Fællesmøde 
torsdag 27-08-2020 - 15.30
Sted:
OPRÅB Demo mod Aarhus Klimaplan 
onsdag 26-08-2020 - 15:30
Sted:Rådhuset
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
tirsdag 04-08-2020 - 10-13
Sted:Væksthuset, Botanisk Have
Den grønne Ambassade 
lørdag 11-07-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Sang- og musikgruppe 
tirsdag 16-06-2020 - 15-16
Sted:Gl. Kirkevej 116A, Hjortshøj
Medlemsmøde for alle i BKa-Aarhus 
tirsdag 16-06-2020 - 16 - 18:30
Sted:Gl. Kirkevej 116A, Hjortshøj
BKa- indslag i klimateltet Plan B 
fredag 12-06-2020 - 10:30-11:20
Sted:Hos dig selv
Debatten på DR2 om klima 
torsdag 11-06-2020 - 20
Sted:Foran tvet
Klimatelt - Plan B 
torsdag 11-06-2020 - 9-19
Sted:Hos dig selv
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 08-06-2020 - 10-13
Sted:Risskov Havef. Have 9
Demonstration, Global Stop 5G Day 
lørdag 06-06-2020 - 13-16
Sted:Rådhuspladsen, Aarhus
Sang- og musikgruppe 
tirsdag 02-06-2020 - 16-18
Sted:Botanisk Have
Koordinatormøde 
tirsdag 02-06-2020 - 13:30-15:30
Sted:Møllestien 48
Bæredygtig Grøn Trafikløsning for Aarhus 
mandag 18-05-2020 - 20-22
Sted:FO-huset, Vester Allé 8
Naturmødet i Hirtshals 
torsdag 14-05-2020 -
Sted:Hos dig selv
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
onsdag 13-05-2020 - 10-13
Sted:Møllestien 48
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!