Links til undersider

Kontakt til Bedsteforældrene i Albertslund

Fra os til verden

Rapport fra dialogmøde om klimaplan 2050 - Albertslund
Vi i Bedsteforældrenes KlimaAktion mener at det haster mere end nogensinde med handling, hvis vi skal redde klimaet. Danmark skal være klimaneutral 2050. Alle dele af samfundet skal bidrage, hvis det skal lykkes. Derfor er det godt at kommunen nu snart får en ny klimaplan, der har været i høring og skal fremlægges i kommunalbestyrelsen.
En plan som vi ønsker bliver så ambitiøs, konkret og forpligtende som muligt.
Så vi havde inviteret borgere, borgmester Steen Christiansen og udvalgsformand Leif Pedersen til en dialog om planen, på et virtuelt offentligt møde torsdag den 11. februar.
Bedsteforældrene har nogle kritikpunkter. Et af dem er at planen mangler noget om byggeriets betydning for Albertslunds klimapåvirkning. Vi kunne godt tænke os nogle konkrete mål: f.eks. et loft på maksimalt 6,5 kg. CO2-ækvivalenter pr. kvadratmeter pr. år over en bygnings fulde livscyklus.
Derfor havde vi inviteret, bæredygtighedsingeniør Magnus Smith til at indlede om bæredygtigt byggeri. Han kunne fortælle at der er et stort potentiale for CO2-besparelser. Det gælder energibesparelser men også CO2-reduktioner i nybyggeri ved valg af byggematerialer, f.eks. ved at bygge med træ i stedet for beton. Særlig interessant er det, at analyser viser, at det ikke nødvendigvis er dyrere at bygge bæredygtigt end traditionelle betonhuse.
Borgmesteren fremlagde hvordan Albertslund både historisk og aktuelt arbejder med bæredygtig byudvikling og cirkulær økonomi. Han pointerede at kommunen for at sikre et bæredygtigt byggeri vil gå i dialog med udviklere og bygherrer og her italesætte at bebyggelse opføres med bedst mulige materialer og høj fokus på genanvendelse og genbrug. Han lovede også at nybyggeriet også vil komme med i den endelige udgave af klimaplanen.
Formanden for miljø- og byudvalget, Leif Pedersen, tilsluttede sig bedsteforældrenes forlag til at få nybyggeri med i kommunens klimaplan og var positiv overfor vores konkrete forslag.
Et spændende og konstruktivt møde, hvor der var stor interesse fra tilhørernes side for at høre nærmere om bæredygtigt byggeri og renovering.
Vi synes det tegner godt med den kommende klimaindsats. Men det er også nødvendigt at sætte alle sejl til og lade den endelige klimaplan blive endnu mere ambitiøs, hvis vi skal nå målet om klimaneutralitet. Vi kan alle gøre en indsats – både i dagligdagen; men også ved at efterspørge mere handling fra politikere og myndigheder.
NB: Du kan se præsentationerne fra mødet i Links nedenfor. Du kan også høre/se oplæggende på YouTube.
Alex Larsen - Albertslund - 20-2-2021
Debatmødet på YouTube
Vedhæftet: 20210211Offentligtdebatmødeomklimaplan2050-BedsteforældrenesKlimaAktion-Albertslund.pptx
Vedhæftet: Præsenstation-Altbertslundkommune-høring-11-02-2021version2.pptx
Vedhæftet: KlimaplanogbæredygtigbyudviklingBorgmesteroplæg.pptx

Set af 667

Alle Indlæg
Festlig og lærerig klimadag - Klimakaravanen på besøg i AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 21-9-2022
Ny matserplan for Albertslund centrum er ikke så bæredygtig at det gør nogetAlex Larsen - Albertslund - 20-9-2022
Klimafest med FULD EFFEKT - programAlex Larsen - Albertslund - 5-9-2022
Så er der fest for KLIMAETAlex Larsen - Albertslund - 26-8-2022
Klimakrisen er her allerede - Nu kommer KLIMAKARAVANEN til AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 6-8-2022
Solceller i Albertslund, CO2 afgift og det kommunale anlægsloft - støt borgerforslagAlex Larsen - Albertslund - 15-5-2022
Bedsteforældre på Grøn dagAlex Larsen - Albertslund - 14-5-2022
Små KlimamonstreAlex Larsen - Albertslund - 23-4-2022
Opfordring til klimabevidste partier i kommunalbestyrelsenAlex Larsen - Albertslund - 28-3-2022
Hvordan skal en CO2 pris administreres i kommunerneAlex Larsen - Albertslund - 9-3-2022
Skal vi have et CO2 budget i Albertslund = CO2 prisAlex Larsen - Albertslund - 27-1-2022
Ny kommuneplan for Albertslund - hvad med klimaet?Alex Larsen - Albertslund - 26-1-2022
Og hvad sagde kandidaterne om klimaet? - Ved bedsteforældrenes vælgermødeAlex Larsen - Albertslund - 4-11-2021
Albertslund til Kvæk-Kvæk demomstration for Demo for Natur og Klima i DanmarkAlex Larsen - Albertslund - 11-10-2021
Bedsteforældre på Grøn Dag i AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 18-9-2021
Landsmøde i Bedsteforældrenes KlimaAktionAlex Larsen - Albertslund - 22-8-2021
Se debatmøde om landbruget og klimaetAlex Larsen - Albertslund - 21-6-2021
Stop Regeringens BedragAlex Larsen - Albertslund - 19-4-2021
Rapport fra dialogmøde om klimaplan 2050 - AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 20-2-2021
Kom til debatmøde om Albertslunds nye klimaplan 2050Alex Larsen - Albertslund - 26-1-2021
Bedsteforældrene er i aviserne 2. januar 2021Alex Larsen - Albertslund - 10-1-2021
Dumpekarakter til Dan og regeringenAlex Larsen - Albertslund - 2-1-2021
Forureneren skal betale - ny underskriftsindsamlingAlex Larsen - Albertslund - 14-11-2020
Ikke den sidste olie - desværre, men den sidste Operation Klimahandling i denne omgangAlex Larsen - Albertslund - 10-11-2020
Bedsteforældre i aktion ved folketingets åbning 2020Alex Larsen - Albertslund - 9-10-2020
Så er Operation Klimahandling i gang igenAlex Larsen - Albertslund - 9-10-2020
Lad os få bæredygtigt byggeriAlex Larsen - Albertslund - 5-10-2020
Hvad bør regeringen gøre her og nuAlex Larsen - Albertslund - 5-9-2020
Så starter Operation Klimahandling igenAlex Larsen - Albertslund - 2-9-2020
Hvad har Doughnuts med økonomi at gøre?Alex Larsen - Albertslund - 22-8-2020
Hvordan skaber vi bæredygtig udvikling for alle? Om Katherine Richardsons bogAlex Larsen - Albertslund - 22-8-2020
Se klimafolkemødet fra juni (klimateltet)Alex Larsen - Albertslund - 19-7-2020
Genvej til Bedsteforældrenes indslag i KlimateltetAlex Larsen - Albertslund - 25-6-2020
Skal vi flyve mindre - se debatten fra DR2Alex Larsen - Albertslund - 17-6-2020
Så er klimaavisen på gadenAlex Larsen - Albertslund - 7-6-2020
Kridst skoene MetteAlex Larsen - Albertslund - 5-6-2020
Velkommen på vores nye hjemmesideAlex Larsen - Albertslund - 1-5-2020
Klimarådet fælder dom: Klimapartnerskabernes forslag vil gøre omstillingen »unødigt dyr«Alex Larsen - Albertslund - 30-4-2020
Kalender

Tidligere opslag

Fællesmøde og Debatmøde om CO2 afgift  
mandag 23-05-2022 - 19:00
Sted:Sundhedshuset
Demonstration for klimabistand! Danmark snyder verdens fattigste 
lørdag 05-03-2022 -
Sted:Christiansborg Slotsplads
Demonstration for CO2 afgift 25. februar 
fredag 25-02-2022 - 15-17
Sted:klima- og energiministeriet, Holmens Kanal 20
Folket Klimamarch - fælles afgang fra Albertslund 
lørdag 06-11-2021 - 12:10
Sted:Albertslund station
DEBAT: Landbruget og klimaet – lad os gøre op med myterne 
torsdag 10-06-2021 - 19:30
Sted:Albertslund rådhus
Debatmøde om Albertslund klimaplan 2050 
torsdag 11-02-2021 - 19:30
Sted:Zoom
Bedsteforældrene Albertslund - arbejdsgruppemøde 
tirsdag 03-11-2020 - 13.:00
Sted:Frivilligcenteret over slagteren
Fællesmøde med Galgebakkens Agendagruppe 
torsdag 10-09-2020 - 19:30
Sted:Galgebakkens beboerhus
Møde i arbejdsgruppen - alle er velkomne 
fredag 14-08-2020 - 14-16
Sted:Frivllig centeret (over slagteren)
Arbejdsgruppen mødes - alle er velkomne 
torsdag 06-08-2020 - 19 - 21
Sted:Frivilligcenteret over slagteren
Bedsteforældrene Albertslund - arbejdsgruppemøde 
tirsdag 09-06-2020 - 10 - 12
Sted:
Forårsoprør 2020 
onsdag 06-05-2020 -
Sted:Online
Møde i arbejdsgruppen for BKA Albertslund 
mandag 04-05-2020 - 10 - 12
Sted:Foran Morelgårdens fælleshus
Bedsteforældrene Albertslund - arbejdsgruppemøde 
onsdag 09-06-202 - 10 - 12
Sted:Frivillicenteret i bygangen (fororven)

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!