Links til undersider

Kontakt til Bedsteforældrene i Albertslund

Fra os til verden

Kom til debatmøde om Albertslunds nye klimaplan 2050
Ved en umiddelbar betragtning er udkastet til ny klimaplan såmænd ikke værst. Det indeholder mange udmærkede konkrete initiativer og de oplistede klimamål er for det meste yderst prisværdige. Som helhed er den en positiv overraskelse og viser, at Albertslund et langt stykke hen ad vejen er villig til at blive en endnu mere grøn og bæredygtig kommune.
Men den har også nogle alvorlige mangler. I vores øjne, er den alvorligste mangel, at de mange planer Albertslund har om byudvikling, der indebærer en hel del nybyggeri af boliger/erhverv, stort set ikke er omtalt i planen. Vi mener, at den fremtidige byudvikling selvfølgelig skal være bæredygtig og klimaneutral – og her er det især byggeriet med beton, der er den store synder for klimaet. Hele 7 % af de globale udledninger af CO2 skyldes beton.
Bedsteforældrenes KlimaAktion har derfor inviteret Borgmesteren og formanden for miljø- og byudvalget (Steen Christiansen og Leif Pedersen) til debatmøde om forslaget til ny klimaplan. Vi foreslår, at hele byudviklingen inddrages i klimaplan 2050 og tages med i beregningerne af Albertslunds klimaaftryk.
Til at indlede mødet har vi inviteret bæredygtighedsingeniør Magnus Dalsgaard Smith, som vil fortælle om hvordan det er realistisk – både økonomisk og praktisk – at bygge bæredygtigt. Bl.a. med livscyklusanalyser, der fortæller hvor stor miljø- og klimabelastning et byggeri vil have i hele dets levetid – materialer, opførelse, drift og senere genbrug/genanvendelse, når bygningen ikke kan stå længere.
Vores væsentligste forslag er, at Albertslund sætter et klimamål for alt nybyggeri i kommunen i form af et loft på maksimalt 6,5 kg. CO2-ækv pr. kvadratmeter pr. år over dets fulde livscyklus. Måske kan vi starte med et lidt højere loft på 8-9 kilo og så sænke over en periode frem mod 2030.
At sætte mål for klimabelastningen af byggeri via livscyklusanalyser er faktisk også en del af det klimaudspil for byggeriet, som regeringen kom med før jul. Desværre opererer man her med alt for høje grænser og man vil vente med at indføre disse i lovgivningen til 2027, hvilket er alt for sent i forhold til vores muligheder for at leve op til Parisaftalen. Ja det er endda så uambitiøst at selv byggeriets egne erhvervsorganisation (Dansk Byggeri under DI) kritiserer det for at være for uambitiøst.
Så hvorfor skal Albertslund ikke også på dette område være en grøn foregangskommune. Lad os få en grøn og bæredygtig byudvikling.
Debatmødet finder sted den torsdag den 11. februar kl. 19.30 og i disse coronatider kommer det til at foregå virtuelt på zoom. Det er derfor nødvendigt at tilmelde sig til på mail til alexlarsen18@gmail.com
Alex Larsen - Albertslund - 26-1-2021

Set af 386

Alle Indlæg
Bedsteforældre på Grøn Dag i AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 18-9-2021
Landsmøde i Bedsteforældrenes KlimaAktionAlex Larsen - Albertslund - 22-8-2021
Se debatmøde om landbruget og klimaetAlex Larsen - Albertslund - 21-6-2021
Stop Regeringens BedragAlex Larsen - Albertslund - 19-4-2021
Rapport fra dialogmøde om klimaplan 2050 - AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 20-2-2021
Kom til debatmøde om Albertslunds nye klimaplan 2050Alex Larsen - Albertslund - 26-1-2021
Bedsteforældrene er i aviserne 2. januar 2021Alex Larsen - Albertslund - 10-1-2021
Dumpekarakter til Dan og regeringenAlex Larsen - Albertslund - 2-1-2021
Forureneren skal betale - ny underskriftsindsamlingAlex Larsen - Albertslund - 14-11-2020
Ikke den sidste olie - desværre, men den sidste Operation Klimahandling i denne omgangAlex Larsen - Albertslund - 10-11-2020
Bedsteforældre i aktion ved folketingets åbning 2020Alex Larsen - Albertslund - 9-10-2020
Så er Operation Klimahandling i gang igenAlex Larsen - Albertslund - 9-10-2020
Lad os få bæredygtigt byggeriAlex Larsen - Albertslund - 5-10-2020
Hvad bør regeringen gøre her og nuAlex Larsen - Albertslund - 5-9-2020
Så starter Operation Klimahandling igenAlex Larsen - Albertslund - 2-9-2020
Hvad har Doughnuts med økonomi at gøre?Alex Larsen - Albertslund - 22-8-2020
Hvordan skaber vi bæredygtig udvikling for alle? Om Katherine Richardsons bogAlex Larsen - Albertslund - 22-8-2020
Se klimafolkemødet fra juni (klimateltet)Alex Larsen - Albertslund - 19-7-2020
Genvej til Bedsteforældrenes indslag i KlimateltetAlex Larsen - Albertslund - 25-6-2020
Skal vi flyve mindre - se debatten fra DR2Alex Larsen - Albertslund - 17-6-2020
Så er klimaavisen på gadenAlex Larsen - Albertslund - 7-6-2020
Kridst skoene MetteAlex Larsen - Albertslund - 5-6-2020
Velkommen på vores nye hjemmesideAlex Larsen - Albertslund - 1-5-2020
Klimarådet fælder dom: Klimapartnerskabernes forslag vil gøre omstillingen »unødigt dyr«Alex Larsen - Albertslund - 30-4-2020
Kalender

Tidligere opslag

DEBAT: Landbruget og klimaet – lad os gøre op med myterne 
torsdag 10-06-2021 - 19:30
Sted:Albertslund rådhus
Debatmøde om Albertslund klimaplan 2050 
torsdag 11-02-2021 - 19:30
Sted:Zoom
Bedsteforældrene Albertslund - arbejdsgruppemøde 
tirsdag 03-11-2020 - 13.:00
Sted:Frivilligcenteret over slagteren
Fællesmøde med Galgebakkens Agendagruppe 
torsdag 10-09-2020 - 19:30
Sted:Galgebakkens beboerhus
Møde i arbejdsgruppen - alle er velkomne 
fredag 14-08-2020 - 14-16
Sted:Frivllig centeret (over slagteren)
Arbejdsgruppen mødes - alle er velkomne 
torsdag 06-08-2020 - 19 - 21
Sted:Frivilligcenteret over slagteren
Bedsteforældrene Albertslund - arbejdsgruppemøde 
tirsdag 09-06-2020 - 10 - 12
Sted:
Forårsoprør 2020 
onsdag 06-05-2020 -
Sted:Online
Møde i arbejdsgruppen for BKA Albertslund 
mandag 04-05-2020 - 10 - 12
Sted:Foran Morelgårdens fælleshus
Bedsteforældrene Albertslund - arbejdsgruppemøde 
onsdag 09-06-202 - 10 - 12
Sted:Frivillicenteret i bygangen (fororven)

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!