Links til undersider

Grundlag og organisation i Aarhusafdelingen
Referater

Fra os til verden

”REGERINGEN GAMBLER MED VORES FREMTID”
Den alternative tale ved Folketingets åbning den 6. oktober 2020:

Kirsten Gullmaj Nielsen, aktivist i Bedsteforældrenes Klimaaktion og aktiv i klimabevægelsen holdt den alternative tale ved Folketingets åbning. Det blev en dundertale til regeringen.

En tale ”..om vores afmagt, vores vrede, vores skuffede forventninger. Om klimanøl, om klimasvigt, om en stædig og blind holden fast i status quo, at intet må koste nogen noget, at vi bare kan rejse, spise og købe ind som vi plejer, at forskningen nok kan klare et CO2-quickfix, hvis vi venter små 10 år til; at økonomisk vækst er en naturlov, at vækstens overforbrug op til 4-5 jordkloder-det forholder man sig slet ikke til.

At regeringen fastholder rød før grøn, at regeringen ikke hører efter sit eget klimaråd, men åbenbart er klogere end eksperter og forskere og nedgør deres arbejde ved at kalde det Georg Gearløs-løsninger. Det er vanvittigt. De gambler med vores børns fremtid, og det er SÅ deprimerende.

Regeringen har opført sig som en genstridig hest, der med skyklapper på, ikke vil trækkes fra en overgræsset og udtørret græsmark til en eng, der strutter af lækre græsser, træer og vandløb med rent vand. For den er rædselsslagen for det nye og kan ikke se nogen bedre mark, end den, den kender. Regeringen er et hestemulehår fra at have opbrugt vores kvote for tålmodighed.”
(nedenfor kan du læse hele talen, og du kan se den på filmen)

METTE FREDERIKSEN VILDLEDER BEFOLKNINGEN – REGERINGEN OVERHOLDER IKKE KLIMALOVEN

Mette Frederiksen løb i sin tale som statsminister ikke fra klimamålet på 70% CO2 reduktion. Hun løb bare fra indholdet.

Med en bevidst vildledning fortalte hun, at vi er ”foran tidsplanen lige nu” med henvisning til, at »vi på bare ét år allerede er nået en fjerdedel af hele vejen til 70 procent – som vi altså i alt har ti år til at nå.«

Fjerdelen henviser til, at de klimatiltag, regeringen foreløbig har aftalt i 2020, vil reducere udledningerne med 5 millioner ton ud af de i alt 20 mio. tons, der svarer til 70%.

Men de fem millioner ton er ikke PRÆSTEREDE reduktioner – det er ikke noget, man har allerede har ’nået’- , det er dét, man har AFTALT at gennemføre inden 2030.

Og endnu vigtigere: Klimaloven siger, at regeringen er forpligtiget til at finde og anskueliggøre vejen til ALLE 70 procent I ÅR - dvs. året 2020 - ikke over ti år. Og der har regeringen indtil videre kun fundet en fjerdedel. Så Danmark er ikke foran, vi er klart bagud.

Denne vildledning, for ikke at sige usandhed, fik Mette Frederiksen lov til at gentage i Deadline samme aften, hvor intervieweren Niels Krause-Kjær viste sig var passende svag i sine indvendinger og tilsyneladende ikke kendte Klimaloven nærmere. Så statsministeren kunne for åben skærm og åben folketingsmikrofon svigte klimaloven, uden at blive draget til ansvar.

DET ER NU VI SKAL HANDLE

Men det var præcis derfor så mange var mødt op på Folketingets åbningsdag. For at fortælle politikerne, at NU vil vi have handling. Kirsten Gullmaj sluttede sin tale med at sige:
”Regeringen og Folketinget har fået folkets mandat til at styre det danske samfund i mål med en ambitiøs og verdenskendt grøn omstilling.
Det er NU vi har en platform for forandring. Det er NU vi skal handle. Det er en fælles kæmpestor udfordring. Men hvis ikke vi skulle kunne, hvem kan så? Jeg tror på et samlet Danmark, der både kan og vil”.

På pladsen tilføjede Kirsten som afsluttende bemærkning, at vi må i gang med en ”gør-det-selv-omstilling” – alle der vil en grøn fremtid og planetens overlevelse må i gang med at omstille i praksis, handle, i fællesskaber og med alle de mange ’løsninger’ og handlemuligheder, der er udviklet igennem de sidste 30-40 år.

Vi kan ikke vente på en regering, der svigter klimaet.
Bh

Niels Aagaard

Klik på linket nedenfor og hør talen.

Kirsten Gullmaj Nielsens tale lød sådan:

Min opgave har været at skrive og holde den tale, vi ville have ønsket, at statsministeren skulle holde i dag.
Men jeg KUNNE ikke komme frem til det. Kunne ikke komme forbi den skuffelse og frustration, jeg sammen med jer her i dag har følt gennem det sidste år. Så jeg startede en tale til regeringen i stedet. Om vores afmagt, vores vrede, vores skuffede forventninger. Om klimanøl, om klimasvigt, om en stædig og blind holden fast i status quo, at intet må koste nogen noget, at vi bare kan rejse, spise og købe ind som vi plejer, at forskningen nok kan klare et CO2quickfix, hvis vi venter små 10 år til; at økonomisk vækst er en naturlov, at vækstens overforbrug op til 4-5 jordkloder-det forholder man sig slet ikke til,…at regeringen fastholder rød før grøn, at regeringen ikke hører efter sit eget klimaråd, men åbenbart er klogere end eksperter og forskere og nedgør deres arbejde ved at kalde det Georg Gearløsløsninger. Det er vanvittigt. De gambler med vores børns fremtid, og det er SÅ deprimerende.

Regeringen har opført sig som en genstridig hest, der med skyklapper på, ikke vil trækkes fra en overgræsset og udtørret græsmark til en eng, der strutter af lækre græsser, træer og vandløb med rent vand. For den er rædselsslagen for det nye og kan ikke se nogen bedre mark, end den, den kender. Regeringen er et hestemulehår fra at have opbrugt vores kvote for tålmodighed.
Inden jeg går over til at holde den tale, som hun skulle have holdt, for det lykkedes nogenlunde, efter jeg havde raset ud:
Lad os her på pladsen love hinanden, at vi aldrig giver op. Der pusles med tanker om grøn revolution-det KAN jo blive nødvendigt. Lad os samle vores kræfter og skabe en farverig og grøn fremtid, hvor vi kender vores plads i naturens forunderlige og fantastiske sammenhæng.
Om det er muligt? Vi har ikke noget valg. Det SKAL være muligt.
Kom så Mette med en troværdig åbningstale. Den kommer her:
Små succeshistorier fra det virkelige liv:
En flok friske bedsteforældre har for nyligt arrangeret en cykeltur rundt på Fyn for at se på bæredygtige eksempler på øen. Hør lige de her fine eksempler:
En begejstret bestyrelsesformand for et spildevandsanlæg i Glamsbjerg fortæller stolt om et nyt grønt renseanlæg- i et lukket kredsløb, der også kan klare mikroplastik og medicinrester. Om hvordan der er etableret et lokalt samarbejde om rekreative områder, baseret på regnvandsoverløb og klimasøer;
To kvinder beretter med lys i øjnene, hvor givende det er at samle madrester fra supermarkeder og sælge billigt til dem, der har brug for det. Det fællesskab, der opstår der, kan man blive afhængig af, som de siger.
Formanden for et almennyttigt byggeri i Årslev, der med stolthed fortæller, at selv om det er bæredygtigt, har det ikke været dyrere at bygge. Ligesom en inspirerende medarbejder på en fabrik, der renser mursten i Tved lige så begejstret fortæller om, at de her rensede mursten er både langt smukkere end nye og endda ikke koster mere.
Sådanne eksempler viser os vejen. Overalt i vores samfund bobler det af iderigdom og handlekraft for at forvandle vores gamle forbrugsvaner til nye grønne vaner.
Og det har vi brug for.
Vores aktive erhvervsliv har i år skabt bunker af forslag til, hvordan de kan bidrage til, at vi kommer i mål med 70% reduktion i 2030. Det vil vi gerne sige tak for. Det gælder både industri, landbrug, transport og søfart.
Vi har brug for et ansvarligt og produktivt samarbejde i alle led.
Pensionskasser, investeringsfonde og enkeltfirmaer investerer stort i grønne projekter. Det er godt, og vi skal have alle med.
Den grønne dagsorden drives nu frem af både erhvervsliv, borgere og de grønne græsrødder. Nu skal vi politikere levere. Vi MÅ ikke svigte alle de pulserende initiativer, der gror op overalt.
Det er os, der skal skabe rammerne for udviklingen, os der skal lette vejen for initiativtagerne, os der skal lytte til vores dygtige klimarådgivere og forskere og sørge for, at der er økonomi til det.
Vi har tøvet. Vi ved godt, at I har været utålmodige. Vi har været bange for, at vi skulle betale for dyrt, måske satse på forkerte projekter. Meget bekymrede for at opgive for vigtige dele af vores hårdt tilkæmpede velfærd. Bange for, at de mest pressede i vores samfund skulle betale mest. Usikre på om befolkningen i virkeligheden ikke var klar til en grøn omstilling, der sandsynligvis vil koste os en reduceret velstand. Og så vidste vi ikke, hvor dyr coronaepidemien kunne blive.
Men ved I hvad? Undersøgelser siger faktisk, at det er de fattigste, der er parat til at betale for grøn omstilling! Og husk på det her: Det vil koste os ½-1 års velstandsstigning over de næste 9 år. Ja, jeg sagde velstandsstigning. For nye beregninger siger, at vi kan se frem til en betydelig velstandsstigning over det næste årti. Med den viden, tror jeg, vi er parate til at betale et enkelt år med mindre velstandstigning.
Og for at få alle med, skal vi have lavet beregninger for, hvad det vil koste, hvis vi stadig tøver med at reducere CO2 udledningen. Der er nemlig slet ingen tvivl om, at det netop vil være de fattigste, det kommer til at betale prisen for uoverskuelige klimaændringer.
Her i DK mærker vi stadig ikke så meget til klimaændringerne, men -og jeg vil så nødig sætte et skræmmescenarie op, men: det er et faktum, at Grønlandsisen smelter, at permafrosten smelter, og at der vil opstå en dominoeffekt, vi ikke kender omfanget af. Alt hvad vi kan gøre nu, skal vi gøre nu.
Der er store dele af verden der lige nu mister deres hjem og livsgrundlag til oversvømmelser, brande og orkaner af hidtil ukendt styrke. Vi mister klodens naturrigdom i et tempo, vi ikke kan holde ud at tænke på. Vi forbruger i vores del af verden det, der svarer til 4,3 jordklode. Det virker ustoppeligt.
Men kære venner. Denne forkælelse og grådighed er nødt til at stoppe.
Livskvalitet har vi lært her i coronakrisens tid kan være fællesskaber, naturglæder, sang og musik, kreativitet, og især dette at have et fælles stort projekt, vi skal klare sammen. Vi har i DK en enestående mulighed for at vise, hvor hurtigt og effektivt, et land kan stille om-og samtidig sørge for, at det gøres retfærdigt, at solidaritet og fællesskaber kan skabe nye livsværdier, der inkluderer alle borgere i et samfund.
Livskvalitet er ren luft og rent vand. Det er en tur i en af de mange nye skove, vi planter og den vilde natur, vi skal give plads til. Det er levende byrum med grønne tage, facader og pladser, det er haver, der er vilde med vilje, og som optager CO2 og skaber liv til vores planter og insekter. Lad os indgå den eneste rigtige generationskontrakt. At vi efterlader en natur til næste generation, som er i bedre stand end den, vi selv fik i arv.
Men uligheden må ikke stige. Den skal mindskes. Og i forhold til den gamle økonomiske vækstmodel, som vi må erkende, der ikke længere er ressourcer til, må vi begynde at se på andre økonomiske modeller for en verden, der tager højde for, at vi har denne ene meget smukke planet, men kun den. For de unge og vores mange NGOér har så fuldstændigt ret: Der findes ingen planet B, og fremtiden skal være både grøn-og retfærdig.
I den kommende tid skal vi sammen lave en klimaplan, der er både ambitiøs, og realistisk. I må ikke være i tvivl om, at klima og natur er kerneopgaver for regeringen. Vi skal finde en effektiv måde at udfase de fossile brændstoffer på. De har ingen plads i vores fremtid. Vi vil vedtage en grøn skattereform, der motiverer til grøn omstilling og satse massivt på vedvarende energi.
Det bliver ikke let at ændre vaner. Vi kan ikke flyve verden tynd 3 gange om året, ikke spise 1 kg kød om ugen, ikke fylde flere motorveje med flere fossile biler, ikke købe langt mere end vi har brug for. Vi skal bevæge os fra 2 % bæredygtig produktion til 100%. Fra 2 til 100%! Det er en stor opgave. Vi skal lære at deles, genbruge og investere i kvalitet, der kan holde og som kan repareres.
Det er meget store ændringer. Vi står i den alvorligste globale krise i menneskehedens historie. Der er ingen vej udenom.
Men hvis nogen kan, er det os. I har alle vist, hvor ansvarligt og iderigt I som borgere, erhvervsfolk, forskere, økonomer i alle samfundslag er parate til at gå i gang med det store arbejde. Og vi skal bruge jer alle.
Vi, i regeringen og i folketinget har fået folkets mandat til at styre det danske samfund i mål med en ambitiøs og verdenskendt grøn omstilling.
Det er NU vi har en platform for forandring. Det er NU vi skal handle. Det er en fælles kæmpestor udfordring. Men hvis ikke vi skulle kunne, hvem kan så? Jeg tror på et samlet Danmark, der både kan og vil.
Gordon Vahle - Aarhus - 8-10-2020
SE TALEN PÅ VORES YOUTUBE-KANAL

Set af 388

Alle Indlæg
Aktion på gågaden i Århus d. 19. november kl. 14-16.Hanne Chone - Aarhus - 16-10-2021
DemonstrationLisbeth Sørensen - Aarhus - 15-10-2021
blokade på Strøget i Århus, fredag 15. oktober kl ca 13Eddy Thomsen - Aarhus - 10-10-2021
Fredags aktion i Århus Thyra Bavngård - Aarhus - 6-10-2021
Bedsteforældrenes fredagsaktion den 17.september 2021 i AarhusLisbeth Sørensen - Aarhus - 10-9-2021
ÅBENT BREV TIL BYRÅDET – AARHUS ER PÅ VEJ TIL 100% GREENWASHING - Aarhus - 22-3-2021
17 AMERIKANSKE NGOER TIL AARHUS BORGMESTER: STOP MED AT FÆLDE VORES SKOVE FOR AT FYRE MED TRÆER I AARHUS FJERNVARME - Aarhus - 19-3-2021
PORTRÆT AF AARHUS CO2 UDLEDNINGER OG TRIVSEL - Aarhus - 18-3-2021
MER GAS FRA DAN JØRGENSEN – REGERINGEN BINDER EN HEL LANDSDEL TIL SORT FOSSIL ENERGI MANGE ÅR FREM - Aarhus - 11-3-2021
FREMTIDENS GRØNNE AARHUS - VISION FOR VERDENS BED´STE LILLE STORBY (OG KOMMUNE) - Aarhus - 3-3-2021
Jeg ville ønske, at vi tog fejl...Gordon Vahle - Aarhus - 16-2-2021
Orientering fra Klimapolitisk gruppe - Aarhus - 14-1-2021
EN ALTERNATIV NYTÅRSTALE - FRA CORONA TIL KLIMA. FRA SORT TIL GRØN ØKONOMI. FRA VÆKST TIL TRIVSEL. - Aarhus - 31-12-2020
Aarhus klimaplan som PixibogGordon Vahle - Aarhus - 3-11-2020
Anbefaling: Bliv klog på klimaet den 3. november kl. 20Gordon Vahle - Aarhus - 22-10-2020
”REGERINGEN GAMBLER MED VORES FREMTID”Gordon Vahle - Aarhus - 8-10-2020
Bedsteforældre i flok til Folketingets åbningGordon Vahle - Aarhus - 5-10-2020
Aarhus klimaplan rager jer! Lyt med den 30. september kl. 19!Gordon Vahle - Aarhus - 29-9-2020
DEBATAFTEN OM AARHUS KLIMAPLAN - Aarhus - 17-9-2020
Opdragelse til livsmod og bæredygtighed - Aarhus - 14-9-2020
KLIMAPLAN for et BÆREDYGTIGT AARHUS - Aarhus - 26-8-2020
OPRÅB – NU er der brug for ALLE !Birgitte Saviera - Aarhus - 24-8-2020
Klimakor aflystMarianne Christesen - Aarhus - 10-8-2020
Debatmøde om klimaplan 18. august ER AFLYSTGordon Vahle - Aarhus - 31-7-2020
KLimastrategi-seminar 2020, arrangeret af Klimabevægelsen - Aarhus - 12-7-2020
Et historisk øjeblik: I går blev der dannet et Klimaborgerråd i AarhusGordon Vahle - Aarhus - 25-6-2020
Link til BKas deltagelse i Klimateltet 2020Gordon Vahle - Aarhus - 17-6-2020
BEDSTEFORÆLDRENES KLIMAAKTION I AARHUS HAR LAVET DENNE SANG OM BALTIC PIPE OG NORDSØOLIEN - INGEN 8. UDBUDSRUNDE ! - Aarhus - 17-6-2020
2040 – SPÆNDENDE, INSPIRERENDE FILM OM HVORDAN VI KAN SKABE EN FREMTID DER ER VÆRD AT LEVE I, - Aarhus - 14-6-2020
Plan for udbygning af vedvarende energi i Aarhus - Aarhus - 11-6-2020
Tre hektiske klimadageGordon Vahle - Aarhus - 10-6-2020
Virtuelt Folkemøde - Plan B - Aarhus - 8-6-2020
KAJAK DEMONSTRATION I MORGEN 29. MAJ KL. 11 MOD BALTIC PIPE - STØT BORGERFORSLAGET OM ANNULLER BALTIC PIPE - Aarhus - 28-5-2020
REGERINGENS KLIMAPLAN – HVIS VI FORTSÆTTER SÅDAN, SÅ NÅR VI DET IKKE - Aarhus - 24-5-2020
5 AFGØRENDE PRINCIPPER FOR EN ØKONOMI EFTER VÆKSTEN - Aarhus - 22-5-2020
Bæredygtig Trafik i AarhusGordon Vahle - Aarhus - 20-5-2020
Vil du sparre om de 13 partnerskaberGordon Vahle - Aarhus - 16-5-2020
Nyt borgerforslag vil stoppe Baltic PipeGordon Vahle - Aarhus - 11-5-2020
Klimakoret - SommerfugleeffektenGordon Vahle - Aarhus - 4-5-2020
Kalender
Vidensgruppemøde  
mandag 25-10-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Næste møde afholdes mandag 25. oktober. Alle velkomne.
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Anne Grethe Hansen Afdeling: Aarhus

Koordinationsmøde  
mandag 01-11-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Møde mellem gruppe-koordinatorerne
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
tirsdag 09-11-2021 - 14:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Sangere og musikere møder 14:30 Fællesmødet starter kl. 16:00
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Koordinationsmøde  
tirsdag 30-11-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 4
Møde mellem gruppekoordinatorer
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 09-12-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Sangere og musikere møder 14:30. Fællesmødet starter kl. 16:00
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Tidligere opslag

Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
tirsdag 12-10-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Hvordan dækker vi fremtidens energibehov i Aarhus? 
torsdag 07-10-2021 - 17-19
Sted:Rampen Dokk 1
Møde i vidensgruppen 
onsdag 06-10-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Koordinationsmøde  
mandag 04-10-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 01-10-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
God kamp! Kommunalvalg 2021 - Vælgermøde 
tirsdag 28-09-2021 - 19-22
Sted:Rådhushallen Aarhus
Dejlig er Jordens Dag 
søndag 26-09-2021 - 15-1730
Sted:Domen på Aarhus havn, Inge Lehmansgade 2
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 24-09-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 17-09-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 16-09-2021 - 14:30 - 18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.1
Respekt for naturen 
onsdag 15-09-2021 - 14:30 -16:30
Sted:Klostergadecentret, Klostergade 37, Aarhus C
Møde i vidensgruppen 
fredag 10-09-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Skal vi vænne os til 40 grader om sommeren - i skyggen? 
onsdag 08-09-2021 - 17-19
Sted:Dokk1
Koordinationsmøde  
tirsdag 07-09-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Klimafolkemødet 
torsdag 02-09-2021 -
Sted:Kulturøpladsen, Middelfart
Hop i havet - for havets skyld 
søndag 22-08-2021 - 10-12
Sted:Fortevej 113, 8240 Risskov Ved Bellevue Strandpark
Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 12-08-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.4
Koordinationsmøde  
onsdag 04-08-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Fællesmøde 
tirsdag 22-06-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Borgermøde om klimavenlig transport 
lørdag 19-06-2021 - 13:30-15:30
Sted:Dokk 1, Aarhus, Rampen
Program for årets Klimafolkemøde offentliggøres 
tirsdag 15-06-2021 - 10:00
Sted:Klimafolkemødets hjemmeside/nyhedsbrev
Koordinationsmøde 
mandag 14-06-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Videns- og foredragsgruppen 
fredag 11-06-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61
Reopening af Danmark for Målene 
fredag 04-06-2021 - 10-20
Sted:Bispetorvet Århus
Fællesmøde 
torsdag 27-05-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Klimademo: Klimakrisen er ikke glemt 
onsdag 26-05-2021 - 16-18
Sted:Rådhuspladsen Århus
Møde i vidensgruppen 
torsdag 20-05-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Virtuelt borgermøde om udviklingsplan for Amtssygehuset 
torsdag 20-05-2021 - 17-1830
Sted:Microsoft Teams, se link
Koordinationsmøde 
mandag 17-05-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Møde i videns- og foredragsgruppen 
tirsdag 04-05-2021 - 13-1430
Sted:Zoom
Klimamarch for en CO2 afgift i Danmark - Århus 
lørdag 24-04-2021 - 1430 - 1530
Sted:Rådhuspladsen Århus
Møde i videns- og foredragsgruppen 
onsdag 21-04-2021 - 13:00
Sted:Zoom
Koordinationsmøde 
mandag 12-04-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 29-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Fællesmøde Aflyst 
onsdag 24-03-2021 -
Sted:Ukendt
Koordinationsmøde 
fredag 19-03-2021 - 13-15
Sted:Zoom
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 08-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Koordinationsmøde 
mandag 01-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Vidensgruppemøde i Århus 
torsdag 25-02-2021 - 16-17
Sted:Zoom
Fællesmøde AFLYST 
mandag 22-02-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
torsdag 18-02-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Koordinationsmøde AFLYST 
mandag 15-02-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 25-01-2021 -
Sted:Zoom
Fællesmøde AFLYST 
mandag 18-01-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Koordinationsmøde AFLYST 
mandag 11-01-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Fællesmøde AFLYST 
torsdag 17-12-2020 - 15:30-17:30
Sted:Vides ikke
Go green with Aarhus - virtuel konference 
onsdag 09-12-2020 - 9-12
Sted:Hjemme hos dig
Koordinatormøde - Sang AFLYST 
torsdag 03-12-2020 - 14:00 - 17:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Fællesmøde AFLYST 
torsdag 26-11-2020 - 15:00 - 17:30
Sted:Forslag
Koordinatorgruppemøde - sang AFLYST 
torsdag 12-11-2020 - 16:00 -18:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 0
Aflyst Sang på St Torv Hør sommerfuglesangen! 
torsdag 12-11-2020 - 15:00
Sted:St. Torv, Aarhus
Inspirationsmøde om høringssvar til kommunens klimaplan 
tirsdag 10-11-2020 - 19-21
Sted:Grønnegade 10
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
tirsdag 10-11-2020 - 17-19
Sted:Grønnegade 10
AFLYST Sang på Store Torv 
torsdag 05-11-2020 - 15:00
Sted:St. Torv, Aarhus
AFLYST Inspirationsmøde om høringssvar til kommunens klimaplan 
torsdag 05-11-2020 - 12:00
Sted:fairbar, Klostertovet 6
Kampen om klimaet 
tirsdag 03-11-2020 - 20:00-20:30
Sted:Hos dig selv
Sang på Gaden AFLYST 
fredag 23-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
Fællesmøde Bemærk ændret tidspunkt 
torsdag 22-10-2020 - 16:00-18:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Sang på Gaden 
torsdag 15-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 12-10-2020 - 10-12
Sted:Gl. Kirkevej 128, Hjortshøj
Sang FLYTTET til Møllestien 
torsdag 08-10-2020 - 15-16:15
Sted:Grønnegade 10
Koordinatormøde 
torsdag 08-10-2020 - 16:30 - 18
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Foredrag: FNs Verdensmål 
tirsdag 06-10-2020 - 19-21
Sted:Via, Ceresbyen
Sang på Gaden 
torsdag 01-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
sang på Store Torv d. 1.10 aflyst 
torsdag 01-10-2020 - 15.00-15.30
Sted:aflyst
Debatmøde om klimaplan i Aarhus 
onsdag 30-09-2020 - 19-21:30
Sted:FO-huset, Vester Allé 8
Den grønne Ambassade 
fredag 25-09-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Fællesmøde 
torsdag 24-09-2020 - 15:30-18:30
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg
Møde i Klimaborgerrådet 
tirsdag 22-09-2020 - 19:00
Sted:Beboerhuset, Sølystgade
Koret mødes 
torsdag 17-09-2020 - 15:00 - 16:30
Sted:Monumentet i mindeparken
Koordinationsmøde 
torsdag 17-09-2020 - 16:30 - 17?
Sted:Monumentet i mindeparken
FÆLLESMØDE igen! 
torsdag 10-09-2020 - 15:30-18:00
Sted:Kulturhuset Kirkegårdsvej
Offentlig høringsmøde om mulig overdækning af banegraven 
tirsdag 08-09-2020 - 17:00 - 18:30
Sted:Virtuelt
Skal vi vænne os til 40 grader om sommeren - i skyggen? 
tirsdag 08-09-2020 - 17-19
Sted:Dokk 1
Foredrag: Som gjaldt det livet 
mandag 07-09-2020 - 19-21
Sted:Dokk1
Den grønne Ambassade 
lørdag 05-09-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Folkets Klimamarch i Aarhus 
lørdag 05-09-2020 - 12:45 - 15:00
Sted:Den grønne Ambassade
Koordinatorerne møde 
torsdag 27-08-2020 - 15:30-18:30
Sted:hos Marianne (ikke zoom)
Aflysning af Fællesmøde 
torsdag 27-08-2020 - 15.30
Sted:
OPRÅB Demo mod Aarhus Klimaplan 
onsdag 26-08-2020 - 15:30
Sted:Rådhuset
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
tirsdag 04-08-2020 - 10-13
Sted:Væksthuset, Botanisk Have
Den grønne Ambassade 
lørdag 11-07-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Sang- og musikgruppe 
tirsdag 16-06-2020 - 15-16
Sted:Gl. Kirkevej 116A, Hjortshøj
Medlemsmøde for alle i BKa-Aarhus 
tirsdag 16-06-2020 - 16 - 18:30
Sted:Gl. Kirkevej 116A, Hjortshøj
BKa- indslag i klimateltet Plan B 
fredag 12-06-2020 - 10:30-11:20
Sted:Hos dig selv
Debatten på DR2 om klima 
torsdag 11-06-2020 - 20
Sted:Foran tvet
Klimatelt - Plan B 
torsdag 11-06-2020 - 9-19
Sted:Hos dig selv
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 08-06-2020 - 10-13
Sted:Risskov Havef. Have 9
Demonstration, Global Stop 5G Day 
lørdag 06-06-2020 - 13-16
Sted:Rådhuspladsen, Aarhus
Sang- og musikgruppe 
tirsdag 02-06-2020 - 16-18
Sted:Botanisk Have
Koordinatormøde 
tirsdag 02-06-2020 - 13:30-15:30
Sted:Møllestien 48
Bæredygtig Grøn Trafikløsning for Aarhus 
mandag 18-05-2020 - 20-22
Sted:FO-huset, Vester Allé 8
Naturmødet i Hirtshals 
torsdag 14-05-2020 -
Sted:Hos dig selv
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
onsdag 13-05-2020 - 10-13
Sted:Møllestien 48
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!