Links til undersider

Kontaktinfo for København

Fra os til verden

Referat af vores møde 13. august
Her nedenfor finder du referatet fra vores første møde efter covid19 nedlukningen. Dejligt at være i gang igen.

Bemærk, at mødet 27. august blev aflyst, så næste møde er 17. september kl. 16-18.
------------------------------

REFERAT af BKa Kbh-gruppens møde 13. august 2020 kl. 16-18

Mødeleder: Bente Marie (Braarud), ordstyrer: Bolette B., referent: Bente Marie

1. Fællessang var foreslået, den droppede vi dog pga coronarestriktionerne. De 12 fremmødte præsenterede sig, alle uden undtagelse havde deltaget mindst een gang i BKa møde. Deltagerne var: Ida, Bo, Henrik, Søren, Bente H., Erik, Lone, Hanne, Birgit Meier A., Marianne, Bolette og Bente Marie

2.Bente M redegjorde for tilblivelsen af det nuværende udkast til ide- og visionsgrundlag, der i alt væsentligt bygger på det oprindelige formåls-papir fra 2018. Få af de tilstedeværende havde haft lejlighed til at sætte sig ind i teksten. Vi aftalte, at alle fokuserer på teksten frem til næste møde, 27.august (samme sted), så Kbhgruppen kan meddele vores kommentarer og evt.ændringsforslag til TOVHOLDERNE, der senere ( i november måned) deltager i et LANDSMØDE. På landsmødet skal visionsgrundlaget endelig vedtages.

Der var dog lidt diskussion om social lighed. Mens vi alle var enige om, at klimaforandringernes negative sociale påvirkning på globalt plan (klimaflygtninge), var nogle af os bekymrede, hvis social lighed i Danmark skal være en del af grundlaget. Frygten er, at vi så bliver en del af dansk fløj-politik, hvilket vil være ærgerligt eller skadeligt for klimakampen.

Bo, som sidder i Klimabevægelsens bestyrelse, kom med et meget informativt indlæg om sammenhængen mellem BKa og Klimabevægelsen og Klimabevægelsens fremtidsideer. Måske indlægget kan delvis gentages på næste møde?

De 2 papirer udsendes igen sammen med næste dagsorden og diskuteres på vores møde 27. august. Læs dem gerne inden da.

3.Bolette præsenterede den nye hjemmeside. Bolette har deltaget i en kommunikationsgruppen sammen med en fra hver af BKa grupperne. Peter Frostholm, Fyns BKa gruppe, har programmeret hjemmesiden og er webmaster for hjemmesiden. Alle til stede var positive.
Bolette opfordrede til at bruge den nye hjemmesiden. Man kan bl.a. se og blive inspireret af, hvad de andre BKa grupper laver. Alle kan få login og alle kan skrive indlæg eller oprette en kalender-begivenhed. Men da ingen af os havde medbragt ipad, var det ret svært at føle ejerskab her og nu. MEN: vi kommer efter det!! Har I problemer eller spørgsmål til hjemmesiden, så skriv til Bolette.

4.Igangværende grupper, hvordan går det med dem ?
På Åbent Husmødet 30.januar, hvor 8-9 nye deltagere dukkede op, lavede vi bl.a. brainstorm på, hvilke arbejdsgrupper, den enkelte kunne tænke sig at gå ind i.
Vi noterede i alt 5-6 arbejdsgrupper, som iflg. dagens plan, skulle ledes eller sammenkaldes af den person, der stod øverst på listen. ME N: så kom coronaen!
Birgitte må meget gerne udsende info-papir fra cafe-mødet 30.januar 2020, så vi ved fælles hjælp- over de kommende møder- kan få gang i arbejdsgrupperne, evt. ændre/nedlægge/oprette nye?

5.Kommende aktiviteter:

Middelfart Klimafolkemøde, 3. - 5.sept.2020 har et topaktuelt og alsidigt program, med lutter store navne. Fra BKa København deltager BO BERTELSEN, han er også medlem af Klimabevægelsens bestyrelse.

Folkets Klimamarch, 5 sept. i Kbh.ved søerne, kl.13-

Ved Klimamarchen, som endnu ikke kan detaljelanlægges pga af coronasituationen, er det meningen, at deltagerne- forhåbentlig i tusindvis!- skal stå rundt om søerne (uden individuel berøring?). Klimabevægelsen har opfordret BKa Kbhgruppen til at deltage aktivt, men det er ikke klart, hvad Klimabevægelsen ønsker af os. Vi vil gerne still med spillemændene, sanghæfter og kraftige, veltrænede sangstemmer, tak:). Vores tovholder for arr. ved søerne er: Dorrit Nødlund Olsen, som kontakter og aftaler med Klimabevægelsen og sang- og musik med Paul (Tempels). Dorrit melder os andre om tid og sted at mødes. Spørgsmål kan rettes til dnoedlundgmail.com

NB! det er meget vigtigt at få omdelt, ophængt materiale om 5.sept. marchen! Søg gerne på klimamarchkbh.com. Materialet kan kopieres og/eller afhentes på Rentemestervej 80, 1. sal, 2400 Kbh, hvor Klimabevægelsen har et kon Åbningstider er ukendte men ring evt inden på 2295 4047 eller skriv til kontakt@350.dk

6. Forberedelse af LANDSMØDE i november: Hvem vil repræsentere os i forberedelsesgruppen. Dette punkt nåede vi ikke.

7. Nye tanker om organisering af Klimabevægelsen,
Dette punkt nåede vi ikke.

8. evt.
Bente M fortalte om et initiativ for klima-anvendelse af Folketingets ferie-tusse til pensionister. Ferie-tussen er de 1000kr, som Folketinget vil give 1000kr til alle pensionister, samtidig med at feriepengene frigives. Initiativet går ud på, at velbeslåede og klima-interesserede pensionister giver de 1000kr til Klimabevægelsen i stedet for at gå ud og forbruge.

Næste møde, som flertallet mente, der var behov for, er 27.august, samme sted og tid :) Desuden sørger Bente M for at reservere krypten til os 2 torsdage i september, så må vi senere beslutte om vi har brug for de mødedage i september.
Bolette Brødsgaard - København - 28-8-2020

Set af 142

Alle Indlæg
Black Friday og Torsdags-DemoBolette Brødsgaard - København - 3-12-2020
Skriv til en folketingspolitikerBolette Brødsgaard - København - 17-11-2020
Demonstration med flere end 10 deltagere er stadig lovligtBolette Brødsgaard - København - 28-10-2020
Klimamarch 5. septemberBolette Brødsgaard - København - 6-9-2020
Referat af vores møde 13. august Bolette Brødsgaard - København - 28-8-2020
Kridt skoene, Mette! Grundlovsdag i KøbenhavnBolette Brødsgaard - København - 6-6-2020
På den anden side af Corona-virusBolette Brødsgaard - København - 4-4-2020
Kalender
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 10-12-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Vi er dybt frustrerede over at regeringen ikke for længst har iværksat effektive klimatiltag, til at reducere den nødvendige mængde Co 2 , så Danmark kan leve op til egen klimalov og Parisaftalen. Vi mødes foran klima- energi- og forsyningsministeriet hvor torsdag kl. 9.00-10.00. Vi synger, holder taler og afleverer breve til Dan Jørgensen. Skuffede og desillusionerede er vi, men det nytter ikke at være passive og gå i graven allerede, så derfor samles vi for at udtrykke vores frustationer og for at få regeringen til at påtage sig det nødvendige klimaanasvar. Bæredygtige hilsner Bo
Arrangør: Bo Bertelsen, oprettet af Bolette Brødsgaard Afdeling: København

Total Must Fall - Demo 
fredag 11-12-2020 - kl. 1630 - 1800
Sted: Amerika Plads, København Ø
BKa Kbh har ikke aftalt fælles mødested. En koordineret demonstration i 20 lande mod den fossil-industri og for klimaretfærdighed!. Demonstrationen finder sted foran hovedkvarteret for olieselskabet Total. Demonstrationen kan ses i Facebook ved søgning på Total must fall - demo
Arrangør: Baltic Pipe Nej tak, DGSB, NOAH o.a., oprettet af Bolette Brødsgaard Afdeling: København

God jul hilse på online møde 
tirsdag 15-12-2020 - kl. 16 - 17
Sted:Jitsi. Link sendes separat
Vi vil forsøge os med online teknik og mødes i Jitsi. Bolette sender link og vejledning ud et par dage før mødet via mail-listen. Ordet er frit, så ingen dagsorden men bare for at ønske hinanden god jul.
Arrangør: Bolette Brødsgaard bolette.broedsgaard@gmail.com, oprettet af Bolette Brødsgaard Afdeling: København

Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 17-12-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Vi er dybt frustrerede over at regeringen ikke for længst har iværksat effektive klimatiltag, til at reducere den nødvendige mængde Co 2 , så Danmark kan leve op til egen klimalov og Parisaftalen. Vi mødes foran klima- energi- og forsyningsministeriet hvor torsdag kl. 9.00-10.00. Vi synger, holder taler og afleverer breve til Dan Jørgensen. Skuffede og desillusionerede er vi, men det nytter ikke at være passive og gå i graven allerede, så derfor samles vi for at udtrykke vores frustationer og for at få regeringen til at påtage sig det nødvendige klimaanasvar. Bæredygtige hilsner Bo
Arrangør: Bo Bertelsen, oprettet af Bolette Brødsgaard Afdeling: København

Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 24-12-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Vi er dybt frustrerede over at regeringen ikke for længst har iværksat effektive klimatiltag, til at reducere den nødvendige mængde Co 2 , så Danmark kan leve op til egen klimalov og Parisaftalen. Vi mødes foran klima- energi- og forsyningsministeriet hvor torsdag kl. 9.00-10.00. Vi synger, holder taler og afleverer breve til Dan Jørgensen. Skuffede og desillusionerede er vi, men det nytter ikke at være passive og gå i graven allerede, så derfor samles vi for at udtrykke vores frustationer og for at få regeringen til at påtage sig det nødvendige klimaanasvar. Bæredygtige hilsner Bo
Arrangør: Bo Bertelsen, oprettet af Bolette Brødsgaard Afdeling: København

BKa Kbh møde 
torsdag 07-01-2021 - kl. 1500-1700
Sted:Elias kirken Vesterbro Torv
Vi holder årets første møde i krypten i Elias Kirken. Bemærk: at vi mødes allerede kl. 1500. På dagsordenen vil være bl.a. Oplæg til indkøb af veste og Kommunalvalget til november.
Arrangør: Bolette Brødsgaard bolette.broedsgaard@gmail.com, oprettet af Bolette Brødsgaard Afdeling: København

Tidligere opslag

Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 03-12-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 26-11-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Møde i BKa København 
torsdag 26-11-2020 - kl. 16 - 18
Sted:Online eller Elias-kirken
Rebel Ride for a car free city 
fredag 20-11-2020 - kl. 1500-1630
Sted:Ofelia Plads, København
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 19-11-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 12-11-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Operation Klimahandling 
fredag 06-11-2020 - kl. 1130-1330
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 05-11-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Operation Klimahandling 
fredag 30-10-2020 - kl. 1130-1330
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 29-10-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Operation Klimahandling 
fredag 23-10-2020 - kl. 1130-1330
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Møde i BKa København 
torsdag 22-10-2020 - kl. 1600 - 1800
Sted:Elias kirken Vesterbro Torv
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 22-10-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Operation Klimahandling 
fredag 09-10-2020 - kl. 1130-1330
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Folketingets åbning - Stop Klimabedraget 
tirsdag 06-10-2020 - kl. 0930 - 1300
Sted:Christianborgs Slotsplads
Operation Klimahandling 
fredag 02-10-2020 - kl. 1130-1330
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Operation Klimahandling 
fredag 18-09-2020 - kl. 1130-1330
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Møde i BKa København 
torsdag 17-09-2020 - kl. 16 - 18
Sted:Elias kirken Vesterbro Torv
Operation Klimahandling 
fredag 11-09-2020 - kl. 1130-1330
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Folkets Klimamarch 
lørdag 05-09-2020 -
Sted:
Klimafolkemødet i middelfart 
torsdag 03-09-2020 -
Sted:Middelfart
Klimafolkemødet i middelfart 
torsdag 03-09-2020 -
Sted:Middelfart
Møde i København 
torsdag 27-08-2020 - 16.00–18.00
Sted:Eliaskirken
Møde i BKa København 
torsdag 13-08-2020 - 16.00 -18.00
Sted:Krypten i Eliaskirken
Papirbryllup - Kridt skoene, Mette! #Grøngenstart 
fredag 05-06-2020 - kl. 08 - 16
Sted:Christianborgs Slotsplads
Møde i BKa København 
torsdag 28-05-2020 - 16.00 -18.30
Sted:Krypten i Eliaskirken
Møde i BKa København 
torsdag 28-05-2020 - 16.00 -18.30
Sted:Krypten i Eliaskirken
Rebel Ride for a car free city 
lørdag 20-11-202 - kl. 1500-1630
Sted:Ofelia Plads, København

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!