Links til undersider

Kontaktinfo for København

Fra os til verden

Referat af vores møde 13. august
Her nedenfor finder du referatet fra vores første møde efter covid19 nedlukningen. Dejligt at være i gang igen.

Bemærk, at mødet 27. august blev aflyst, så næste møde er 17. september kl. 16-18.
------------------------------

REFERAT af BKa Kbh-gruppens møde 13. august 2020 kl. 16-18

Mødeleder: Bente Marie (Braarud), ordstyrer: Bolette B., referent: Bente Marie

1. Fællessang var foreslået, den droppede vi dog pga coronarestriktionerne. De 12 fremmødte præsenterede sig, alle uden undtagelse havde deltaget mindst een gang i BKa møde. Deltagerne var: Ida, Bo, Henrik, Søren, Bente H., Erik, Lone, Hanne, Birgit Meier A., Marianne, Bolette og Bente Marie

2.Bente M redegjorde for tilblivelsen af det nuværende udkast til ide- og visionsgrundlag, der i alt væsentligt bygger på det oprindelige formåls-papir fra 2018. Få af de tilstedeværende havde haft lejlighed til at sætte sig ind i teksten. Vi aftalte, at alle fokuserer på teksten frem til næste møde, 27.august (samme sted), så Kbhgruppen kan meddele vores kommentarer og evt.ændringsforslag til TOVHOLDERNE, der senere ( i november måned) deltager i et LANDSMØDE. På landsmødet skal visionsgrundlaget endelig vedtages.

Der var dog lidt diskussion om social lighed. Mens vi alle var enige om, at klimaforandringernes negative sociale påvirkning på globalt plan (klimaflygtninge), var nogle af os bekymrede, hvis social lighed i Danmark skal være en del af grundlaget. Frygten er, at vi så bliver en del af dansk fløj-politik, hvilket vil være ærgerligt eller skadeligt for klimakampen.

Bo, som sidder i Klimabevægelsens bestyrelse, kom med et meget informativt indlæg om sammenhængen mellem BKa og Klimabevægelsen og Klimabevægelsens fremtidsideer. Måske indlægget kan delvis gentages på næste møde?

De 2 papirer udsendes igen sammen med næste dagsorden og diskuteres på vores møde 27. august. Læs dem gerne inden da.

3.Bolette præsenterede den nye hjemmeside. Bolette har deltaget i en kommunikationsgruppen sammen med en fra hver af BKa grupperne. Peter Frostholm, Fyns BKa gruppe, har programmeret hjemmesiden og er webmaster for hjemmesiden. Alle til stede var positive.
Bolette opfordrede til at bruge den nye hjemmesiden. Man kan bl.a. se og blive inspireret af, hvad de andre BKa grupper laver. Alle kan få login og alle kan skrive indlæg eller oprette en kalender-begivenhed. Men da ingen af os havde medbragt ipad, var det ret svært at føle ejerskab her og nu. MEN: vi kommer efter det!! Har I problemer eller spørgsmål til hjemmesiden, så skriv til Bolette.

4.Igangværende grupper, hvordan går det med dem ?
På Åbent Husmødet 30.januar, hvor 8-9 nye deltagere dukkede op, lavede vi bl.a. brainstorm på, hvilke arbejdsgrupper, den enkelte kunne tænke sig at gå ind i.
Vi noterede i alt 5-6 arbejdsgrupper, som iflg. dagens plan, skulle ledes eller sammenkaldes af den person, der stod øverst på listen. ME N: så kom coronaen!
Birgitte må meget gerne udsende info-papir fra cafe-mødet 30.januar 2020, så vi ved fælles hjælp- over de kommende møder- kan få gang i arbejdsgrupperne, evt. ændre/nedlægge/oprette nye?

5.Kommende aktiviteter:

Middelfart Klimafolkemøde, 3. - 5.sept.2020 har et topaktuelt og alsidigt program, med lutter store navne. Fra BKa København deltager BO BERTELSEN, han er også medlem af Klimabevægelsens bestyrelse.

Folkets Klimamarch, 5 sept. i Kbh.ved søerne, kl.13-

Ved Klimamarchen, som endnu ikke kan detaljelanlægges pga af coronasituationen, er det meningen, at deltagerne- forhåbentlig i tusindvis!- skal stå rundt om søerne (uden individuel berøring?). Klimabevægelsen har opfordret BKa Kbhgruppen til at deltage aktivt, men det er ikke klart, hvad Klimabevægelsen ønsker af os. Vi vil gerne still med spillemændene, sanghæfter og kraftige, veltrænede sangstemmer, tak:). Vores tovholder for arr. ved søerne er: Dorrit Nødlund Olsen, som kontakter og aftaler med Klimabevægelsen og sang- og musik med Paul (Tempels). Dorrit melder os andre om tid og sted at mødes. Spørgsmål kan rettes til dnoedlundgmail.com

NB! det er meget vigtigt at få omdelt, ophængt materiale om 5.sept. marchen! Søg gerne på klimamarchkbh.com. Materialet kan kopieres og/eller afhentes på Rentemestervej 80, 1. sal, 2400 Kbh, hvor Klimabevægelsen har et kon Åbningstider er ukendte men ring evt inden på 2295 4047 eller skriv til kontakt@350.dk

6. Forberedelse af LANDSMØDE i november: Hvem vil repræsentere os i forberedelsesgruppen. Dette punkt nåede vi ikke.

7. Nye tanker om organisering af Klimabevægelsen,
Dette punkt nåede vi ikke.

8. evt.
Bente M fortalte om et initiativ for klima-anvendelse af Folketingets ferie-tusse til pensionister. Ferie-tussen er de 1000kr, som Folketinget vil give 1000kr til alle pensionister, samtidig med at feriepengene frigives. Initiativet går ud på, at velbeslåede og klima-interesserede pensionister giver de 1000kr til Klimabevægelsen i stedet for at gå ud og forbruge.

Næste møde, som flertallet mente, der var behov for, er 27.august, samme sted og tid :) Desuden sørger Bente M for at reservere krypten til os 2 torsdage i september, så må vi senere beslutte om vi har brug for de mødedage i september.
Bolette Brødsgaard - København - 28-8-2020

Set af 338

Alle Indlæg
Klimamarch inden Folketinget går på sommerferieBolette Brødsgaard - København - 23-5-2021
Earth Hour - for klodens fremtidBolette Brødsgaard - København - 23-3-2021
Nyt fra nær og fjernBolette Brødsgaard - København - 31-1-2021
Black Friday og Torsdags-DemoBolette Brødsgaard - København - 3-12-2020
Skriv til en folketingspolitikerBolette Brødsgaard - København - 17-11-2020
Demonstration med flere end 10 deltagere er stadig lovligtBolette Brødsgaard - København - 28-10-2020
Klimamarch 5. septemberBolette Brødsgaard - København - 6-9-2020
Referat af vores møde 13. august Bolette Brødsgaard - København - 28-8-2020
Kridt skoene, Mette! Grundlovsdag i KøbenhavnBolette Brødsgaard - København - 6-6-2020
På den anden side af Corona-virusBolette Brødsgaard - København - 4-4-2020
Kalender
Planlægning Cykeldemoer 
torsdag 12-08-2021 - kl. 1630 - 1800
Sted:Grundtvigs Sidevej 2, Frederiksberg
Nysgerrig - så kom og hør om planerne Aktiv - så kom og hør, hvad du kan bidrage med.
 
Arrangør: Bente Braarud, oprettet af Bolette Brødsgaard Afdeling: København

BKa Kbh møde 
mandag 16-08-2021 - kl. 1600 - 1730
Sted:Grundtvigs Sidevej 2, Frederiksberg
Almindeligt møde. Det første efter sommerferien.
 
Arrangør: Bolette Brødsgaard, oprettet af Bolette Brødsgaard Afdeling: København

BKa Landsmøde 
lørdag 21-08-2021 -
Sted:Silkeborg
til 22-08-2021
Se din mail-boks. Invitation sendt på mail d. 22. juni.
 
Arrangør: Silkeborg BKa sammen med Bo og Bente B. fra BKa Kbh, oprettet af Bolette Brødsgaard Afdeling: København

Folkets Klimamarch 2021 
lørdag 06-11-2021 -
Sted:København og andre byer
Dette er et forvarsel og en forventet dato. Sæt kryds i kalenderen. Opdateres, når der er nyt.
 
Arrangør: , oprettet af Bolette Brødsgaard Afdeling: København

Tidligere opslag

Klimapåmindelse 
torsdag 24-06-2021 - kl. 0830 - 0930
Sted:Rigsdagsgården Christiansborgg
BKA Kbh fysisk møde :D 
torsdag 24-06-2021 - kl. 1600 - 1730
Sted:Grundvigts Sidevej 2, Frederiksberg
Klimapåmindelse 
torsdag 17-06-2021 - kl. 0830 - 0930
Sted:Rigsdagsgården Christiansborgg
Klimapåmindelse 
torsdag 10-06-2021 - kl. 0830 - 0930
Sted:Rigsdagsgården Christiansborgg
BKa møde, måske sidst inden sommeren? 
tirsdag 08-06-2021 - kl. 1630 - 1800
Sted:Online møde Jitsi
Klimapåmindelse 
torsdag 03-06-2021 - kl. 0830 - 0930
Sted:Rigsdagsgården Christiansborgg
Klimapåmindelse 
torsdag 27-05-2021 - kl. 0830 - 0930
Sted:Rigsdagsgården Christiansborgg
Klimamarch: OPDATERET 
lørdag 22-05-2021 - kl. 1245 - 1500
Sted:Nørrebroparken
Folketinget går på sommerferie 
fredag 21-05-2021 -
Sted:
BKa Kbh almindeligt møde 
torsdag 20-05-2021 - kl. 1630 - 1800
Sted:Online møde Jitsi
Klimapåmindelse 
torsdag 20-05-2021 - kl. 0830 - 0930
Sted:Rigsdagsgården Christiansborgg
Klimamarch. Plakatophængning 
tirsdag 04-05-2021 - kl. 1630 - 1830
Sted:København
Klimamarch. Plakatophængning 
mandag 03-05-2021 - kl. 1600 - 1730
Sted:København
Klimapåmindelse 
torsdag 29-04-2021 - Kl. 0830 - 0930
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
BKa alminedeligt møde 
torsdag 29-04-2021 - kl. 1630-1800
Sted:Jitsi. Link sendes separat
Klimamarch for CO2 afgift 
lørdag 24-04-2021 - kl. 1600 - 1800
Sted:Christianborgs Slotsplads
Klimastrejke 
fredag 23-04-2021 - kl. 1200
Sted:Rigsdagsgården Christiansborgg
Klimapåmindelse 
torsdag 22-04-2021 - Kl. 0830 - 0930
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Klimapåmindelse 
torsdag 15-04-2021 - kl. 0830 - 0930
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Folkets Madmøde 
torsdag 15-04-2021 - kl. 1500-1715
Sted:Rigsdagsgården Christiansborgg
Klimapåmindelse 
torsdag 08-04-2021 - kl. 0830 - 0930
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Klimapåmindelse 
torsdag 25-03-2021 - kl. 0830 - 0930
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Almindeligt møde 
torsdag 18-03-2021 - kl. 1500-1630
Sted:Jitsi. Link sendes separat
Klimapåmindelse 
torsdag 18-03-2021 - kl. 0830 - 0930
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Møde 
torsdag 04-03-2021 - kl. 1500-1600
Sted:Jitsi. Link sendes separat
Almindelig møde i BKa Kbh 
torsdag 11-02-2021 - kl. 1500-1630
Sted:Online på samme link som sidst
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 28-01-2021 - kl. 09 - 10
Sted:Holmens Kanal 20, København
Stop klimaforræderiet, ved klimaministerie 
torsdag 21-01-2021 - kl. 09 - 10
Sted:Holmens Kanal 20, København
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 14-01-2021 - kl. 09 - 10
Sted:Holmens Kanal 20, København
BKa Kbh møde ÆNDRING 
torsdag 07-01-2021 - kl. 1500-1630
Sted:Online møde Jitsi
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 07-01-2021 - kl. 09 - 10
Sted:Holmens kanal 20, København
AFLYST Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 24-12-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Holmens kanal 20, København
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 17-12-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Holmens kanal 20, København
God jul hilse på online møde 
tirsdag 15-12-2020 - kl. 16 - 17
Sted:Jitsi. Link sendes separat
AFLYST 5-året for Paris-aftalen: Lysoptog for klimakrisens ofre 
lørdag 12-12-2020 - kl. 1530 - 1730
Sted:Blågårds Plads
Total Must Fall - gennemføres med mundbind 
fredag 11-12-2020 - kl. 1630 - 1800
Sted: Amerika Plads, København Ø
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 10-12-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 03-12-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 26-11-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Møde i BKa København 
torsdag 26-11-2020 - kl. 16 - 18
Sted:Online eller Elias-kirken
Rebel Ride for a car free city 
fredag 20-11-2020 - kl. 1500-1630
Sted:Ofelia Plads, København
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 19-11-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 12-11-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Operation Klimahandling 
fredag 06-11-2020 - kl. 1130-1330
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 05-11-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Operation Klimahandling 
fredag 30-10-2020 - kl. 1130-1330
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 29-10-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Operation Klimahandling 
fredag 23-10-2020 - kl. 1130-1330
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Møde i BKa København 
torsdag 22-10-2020 - kl. 1600 - 1800
Sted:Elias kirken Vesterbro Torv
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 22-10-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Operation Klimahandling 
fredag 09-10-2020 - kl. 1130-1330
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Folketingets åbning - Stop Klimabedraget 
tirsdag 06-10-2020 - kl. 0930 - 1300
Sted:Christianborgs Slotsplads
Operation Klimahandling 
fredag 02-10-2020 - kl. 1130-1330
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Operation Klimahandling 
fredag 18-09-2020 - kl. 1130-1330
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Møde i BKa København 
torsdag 17-09-2020 - kl. 16 - 18
Sted:Elias kirken Vesterbro Torv
Operation Klimahandling 
fredag 11-09-2020 - kl. 1130-1330
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Folkets Klimamarch 
lørdag 05-09-2020 -
Sted:
Klimafolkemødet i middelfart 
torsdag 03-09-2020 -
Sted:Middelfart
Klimafolkemødet i middelfart 
torsdag 03-09-2020 -
Sted:Middelfart
Møde i København 
torsdag 27-08-2020 - 16.00–18.00
Sted:Eliaskirken
Møde i BKa København 
torsdag 13-08-2020 - 16.00 -18.00
Sted:Krypten i Eliaskirken
Papirbryllup - Kridt skoene, Mette! #Grøngenstart 
fredag 05-06-2020 - kl. 08 - 16
Sted:Christianborgs Slotsplads
Møde i BKa København 
torsdag 28-05-2020 - 16.00 -18.30
Sted:Krypten i Eliaskirken
Møde i BKa København 
torsdag 28-05-2020 - 16.00 -18.30
Sted:Krypten i Eliaskirken
Rebel Ride for a car free city 
lørdag 20-11-202 - kl. 1500-1630
Sted:Ofelia Plads, København

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!