Links til undersider

Grundlag og organisation i Aarhusafdelingen
Referater

Fra os til verden

KLimastrategi-seminar 2020, arrangeret af Klimabevægelsen
Niels og Birgitte fra BKa i Aarhus har deltaget i Klimabevægelsens strategi-seminar. De har skrevet følgende to referater af seminaret. Først Niels:

Fra d. 8 – 10 juli havde Klimabevægelsen (tidligere 350Klimabevægelsen) arrangeret Strategiseminar på Jyderup Højskole. Fra BKa deltog Alex fra Albertslund, plus Birgitte, Pia og Niels fra Aarhus.

Vi var 15 med i alt. Fra Klimabevægelsens ledelse var Frederik Sandby, formand, og Andreas Lloyd fra forretningsudvalget (hvor der sidder tre personer: Frederik, Andreas og Thomas (næstformanden)). Et par af deltagerne var ansatte i Klimabevægelsen eller i 92 sekretariatet.

Så der var cirka 10 personer uden for selve foreningen. De kom fra Bedsteforældrene, fra den grønne studenterbevægelse (DGSB), fra Operation Klimahandling og Så er det nu! - kampagnen.

Oplæg onsdag 8. juli:

Professor i Politisk Økologi Jens Friislund fra Kbh. Uni. problematiserede i sit oplæg at Klimabevægelsen lægger sig så tæt på 92 gruppen, og at man bliver en lillebror, der søger indflydelse på de bonede regeringsgulve. Han formulerede det sådan:

”Klimabevægelsen bør ikke være en ’light’ partner i 92-gruppen med fokus på små sejre in den for normalpolitik.”
I stedet, sagde han, kan Klimabevægelens rolle være ”..at gøre dét, der forekommer politisk umuligt i dag til morgendagens normalpolitik”.

”Det kan Klimabevægelsen gøre ved at fortælle historier om den verden vi kan vinde og mobilisere det nødvendige antal mennesker til at kæmpe for den.”- ”Hvis ikke os, hvem så?” sagde han.

Klimabevægelsen har sammen med Hjælpeorganisationen CARE fået 1,5 mio. kr. fra CISU til et projekt, der skal sætte fokus på ”Klimaretfærdighed”.

De 750.000 kr. tilfalder Klimabevægelsen, og vi kan som Bedsteforældre og dermed en del af Klimabevægelsen søge midler til aktiviteter, der falder ind under Klimaretfærdighed.

Vi får tilsendt ansøgningen, der udløste midlerne, og der kan vi så se, til hvilke aktiviteter etc. vi kan søge midler.

Torsdag den 9. juli:

Workshop om Modvækst

Seminaret var organiseret som en række workshops. En af dem handlede om Modvækst. DGSB har holdt stævne og arbejdet med Modvækst. På den baggrund holdt de oplæg for denne workshop.

Deres udgangspunkt er tankerne omkring ”Degrowth” – formuleret gennem mange års debat af økologiske økonomer. Og på det sidste gjort aktuel igen af Kate Raworth, som har formuleret doughnut-teorien, som siger at vores økonomi er nødt til at holde sig inden for de planetære grænser (det planeten kan holde til ift. klima, biodiversitet, vand, hav, jord, skove etc.) og gøre det på en måde der overholder de 17 verdensmål.

Oplægget fra DGSB var meget enig i doughnut-teoriens måde at anskue vækst på: Vi gør ikke Vækst i sig selv til noget problem. Vi siger i stedet, at al produktion, forbrug og handel – al økonomi – skal holde sig inden for planetens grænser. Det betyder i praksis, at vi er nødt til at opgive væksten, og satse på en ny type af vækst – fx vækst i livskvalitet, tid, sunde fødevarer, fællesskaber, natur, børn og familie etc.

De og vi var inde på, at Amsterdam er begyndt at arbejde med Doughnut økonomi, og at København satser på at blive doughnut-by. Vi fortalte dem, at vi har formuleret tilsvarende forslag til Aarhus Byråd.

Workshop om Grøn Grundlov

Lise Bjernbo fra Operation Klimahandling holdt oplæg. Hun fortalte om princippet bag en Grøn Grundlov: At staten forpligtes til at tage ansvar for at handle klimamæssigt forsvarligt, og at borgere kan igangsætte retssager imod staten, hvis de ikke overholder deres forpligtigelse.

DJØF er i gang med at italesætte Grøn Grundlov. Lise fortalte, at 140 lande i verden faktisk har en grøn grundlov i deres forfatning. Lise sender oplæg, slides og links til hjemmesiden Grøn Grundlov, som indeholder masser af materiale om dette.

Vi blev enige om følgende emner til fælles kampagner til efteråret:

1. Stop Nordsøolien (olie) – Borgerforslag
2. Stop Baltic Pipe (gas) - Borgerforslag
3. Grøn Grundlov
4. Indfør betydelige CO2 afgifter
5. Vi skal kunne opgøre den enkeltes klimaaftryk
6. Grøn Finanslov
7. Klimahandlingsplan i 2020 som indfrier 70% målet til 2030

Hvis du ikke allerede har skrevet under på borgerforslaget om Nordsøolien, og tilsvarende:
Hvis du ikke allerede har skrevet under på borgerforslaget om Annuller gasrørsledningen Baltic Pipe så anbefaler vi, at du gør det hurtigst muligt.

Baltic Pipe underskrives her https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04679

Stop Oliejagten nu skrives under her: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04679

Klimabevægelsens aktion omkring Statsministerens åbningstale tirsdag den 6. oktober 2020
Statsminister Mette Frederiksen holder altid sin Åbningstale til Folketinget den første tirsdag i oktober, denne gang 6. oktober 2020. Talen italesætter altid de vigtigste emner for det kommende Folketingsår.

Sidste år ’glemte’ Mette Frederiksen desværre at tale om klima. Denne gang vil vi sikre os, at hun husker på det.

Derfor vil vi som Klimabevægelsen:

• bygge op til statsministerens tale med klimamarch 5. september og en række efterfølgende events, fx besøge alle ministerierne – 2 hver fredag -, arrangeret af Operation Klimahandling

• skrive og holde en alternativ tale, som fortæller alle de ting, vi er nødt til at gøre i forhold til klimaet. Denne tale får vi en kendt og respekteret dansker til at holde – har I gode bud? Og vi livestreamer det hele og udsender det via you tube kanaler og facebook landet rundt. Vi inviterer presse, aviser og TV m.v. til at dække hele forløbet, og især talerne. Den alternative tale kan hedde: Mettes to-do-liste

• Vi kombinerer det eventuelt med at inviteret en ’stjerne’ fra den internationale klimabevægelse til også at holde en klimatale (på engelsk), som tager den globale vinkel: Hvad skal vi gøre.
Vi talte om at få den amerikanske demokrat i senatet Alexander Ocasio-Cortez som også kommer fra Sunrise Movement og Green New Deal i USA. Hun var her også sidste år og holdt tale ved C40 – ved byernes Klimatopmøde i København.
Hvis ikke hende, så havde vi bud på andre. Vi inviterer selvsagt verdenspressen til København.

• Vi inviterer Klimabevægelsen, Bedsteforældre, grønne studenter osv. til at komme fra hele landet i busser fra Aalborg, Aarhus og Odense til København, så vi står tæt pakket, når Mette Frederiksen og vores alternative Klimaaktivist samt AO-C holder deres taler. Så organiserer vi Klimamarcher den 6. oktober.

• Niels organiserer det med statsministerens Åbningstale.


Derudover vil vi arbejde med / skabe en fælles identitet for Klimabevægelsen blandt medlemsorganisationerne, som er 7-8 organisationer, bla. BKa og DGSB.

Bedste hilsner
Niels


Birgittes referat lyder sådledes:

KLIMAHØJSKOLEN 2020

ARRANGØR: 350 – KLIMABEVÆGELSEN

Lige et par ord om:

Fra d. 8 – 10 juli var jeg på klimahøjskole i Jyderup, arrangeret af 350-klimabevægelsen (som ikke længere hedder 350).
Niels og Pia var der også.
Vi var kun 15 i alt, men der er planer om at lave et forløb næste sommer med plads til mange flere. Vi kom fra Kbh, Aarhus og Odense.
Alex, der er Bka’s kontaktperson i 350 var der også (han kommer fra Albertslund).

Det var nogle meget inspirerende og begejstrede dage, hvor vi udvekslede med hinanden i forskellige workshops, afbrudt af dejlige måltider.

Den første dag var der 2 spændende oplæg :
Professor i Politisk Økologi Jens Friislund fra Kbh. Uni
Lektor? Stefan Gårdman fra RUC.
De talte begge om: Hvad er klimaretfærdighed?

350 – har fået 700.000 kr fra en fond – startende fra august. Dem kan vi søge midler hos. Bl. Andet talte vi om at leje busser, når der er arrangementer i Kbh, så vi let kan kommer derover og deltage.

Det var opløftende at høre, at der er gang i flere tiltag rundt omkring:
Bl.a. har Den Grønne Studenterbevægelse holdt stævne på Ungdomsøen og arbejdet med Modvækst. Det var temaet på en af de workshops jeg deltog i. Det kommer vi til at høre mere om. Det handler om at skabe billeder og ord som går mod den fremherskende vækst-tanke.
DJØF er i gang med at italesætte Grøn Grundlov. Lise fortalte, at 140 lande i verden faktisk har en grøn grundlov i deres forfatning. I DK tror vi hele tiden vi er foran – men det er vi langt fra! Det kan jeg fortælle mere om, når vi mødes.
Begge disse emner er relevante til efterårets kampagner.

Vi blev enige om følgende emner til fælles kampagner til efteråret:
Stop Nordsøolien og Baltic Pipe
Grøn Grundlov
Mere konsekvente CO2 afgifter
Hvordan skal vi opgøre den enkeltes klimaaftryk
Grøn Finanslov

Hvis du ikke allerede har skrevet under på borgerforslaget om Nordsøolien, vil jeg anbefale du gør det hurtigst muligt !!!

Derudover vil vi arbejde med / skabe en fælles identitet for Klimabevægelsen.
Kende til historikken.

Videnskaben har beregnet, at den grønne omstilling i DK vil koste 170 mia kr.
Og regeringen har lige brugt 300 mia kr på Corona-pakker.
Tankevækkende!!!

Sæt kryds i kalenderen:
Klimafolkemøde d. 3-5 september
Klimamarch d. 5. september
Folketingets åbning d. 6. oktober.

Dette var en kort udgave. I kan høre mere når vi ses.


- Aarhus - 12-7-2020

Set af 389

Alle Indlæg
Aktion på gågaden i Århus d. 19. november kl. 14-16.Hanne Chone - Aarhus - 16-10-2021
DemonstrationLisbeth Sørensen - Aarhus - 15-10-2021
blokade på Strøget i Århus, fredag 15. oktober kl ca 13Eddy Thomsen - Aarhus - 10-10-2021
Fredags aktion i Århus Thyra Bavngård - Aarhus - 6-10-2021
Bedsteforældrenes fredagsaktion den 17.september 2021 i AarhusLisbeth Sørensen - Aarhus - 10-9-2021
ÅBENT BREV TIL BYRÅDET – AARHUS ER PÅ VEJ TIL 100% GREENWASHING - Aarhus - 22-3-2021
17 AMERIKANSKE NGOER TIL AARHUS BORGMESTER: STOP MED AT FÆLDE VORES SKOVE FOR AT FYRE MED TRÆER I AARHUS FJERNVARME - Aarhus - 19-3-2021
PORTRÆT AF AARHUS CO2 UDLEDNINGER OG TRIVSEL - Aarhus - 18-3-2021
MER GAS FRA DAN JØRGENSEN – REGERINGEN BINDER EN HEL LANDSDEL TIL SORT FOSSIL ENERGI MANGE ÅR FREM - Aarhus - 11-3-2021
FREMTIDENS GRØNNE AARHUS - VISION FOR VERDENS BED´STE LILLE STORBY (OG KOMMUNE) - Aarhus - 3-3-2021
Jeg ville ønske, at vi tog fejl...Gordon Vahle - Aarhus - 16-2-2021
Orientering fra Klimapolitisk gruppe - Aarhus - 14-1-2021
EN ALTERNATIV NYTÅRSTALE - FRA CORONA TIL KLIMA. FRA SORT TIL GRØN ØKONOMI. FRA VÆKST TIL TRIVSEL. - Aarhus - 31-12-2020
Aarhus klimaplan som PixibogGordon Vahle - Aarhus - 3-11-2020
Anbefaling: Bliv klog på klimaet den 3. november kl. 20Gordon Vahle - Aarhus - 22-10-2020
”REGERINGEN GAMBLER MED VORES FREMTID”Gordon Vahle - Aarhus - 8-10-2020
Bedsteforældre i flok til Folketingets åbningGordon Vahle - Aarhus - 5-10-2020
Aarhus klimaplan rager jer! Lyt med den 30. september kl. 19!Gordon Vahle - Aarhus - 29-9-2020
DEBATAFTEN OM AARHUS KLIMAPLAN - Aarhus - 17-9-2020
Opdragelse til livsmod og bæredygtighed - Aarhus - 14-9-2020
KLIMAPLAN for et BÆREDYGTIGT AARHUS - Aarhus - 26-8-2020
OPRÅB – NU er der brug for ALLE !Birgitte Saviera - Aarhus - 24-8-2020
Klimakor aflystMarianne Christesen - Aarhus - 10-8-2020
Debatmøde om klimaplan 18. august ER AFLYSTGordon Vahle - Aarhus - 31-7-2020
KLimastrategi-seminar 2020, arrangeret af Klimabevægelsen - Aarhus - 12-7-2020
Et historisk øjeblik: I går blev der dannet et Klimaborgerråd i AarhusGordon Vahle - Aarhus - 25-6-2020
Link til BKas deltagelse i Klimateltet 2020Gordon Vahle - Aarhus - 17-6-2020
BEDSTEFORÆLDRENES KLIMAAKTION I AARHUS HAR LAVET DENNE SANG OM BALTIC PIPE OG NORDSØOLIEN - INGEN 8. UDBUDSRUNDE ! - Aarhus - 17-6-2020
2040 – SPÆNDENDE, INSPIRERENDE FILM OM HVORDAN VI KAN SKABE EN FREMTID DER ER VÆRD AT LEVE I, - Aarhus - 14-6-2020
Plan for udbygning af vedvarende energi i Aarhus - Aarhus - 11-6-2020
Tre hektiske klimadageGordon Vahle - Aarhus - 10-6-2020
Virtuelt Folkemøde - Plan B - Aarhus - 8-6-2020
KAJAK DEMONSTRATION I MORGEN 29. MAJ KL. 11 MOD BALTIC PIPE - STØT BORGERFORSLAGET OM ANNULLER BALTIC PIPE - Aarhus - 28-5-2020
REGERINGENS KLIMAPLAN – HVIS VI FORTSÆTTER SÅDAN, SÅ NÅR VI DET IKKE - Aarhus - 24-5-2020
5 AFGØRENDE PRINCIPPER FOR EN ØKONOMI EFTER VÆKSTEN - Aarhus - 22-5-2020
Bæredygtig Trafik i AarhusGordon Vahle - Aarhus - 20-5-2020
Vil du sparre om de 13 partnerskaberGordon Vahle - Aarhus - 16-5-2020
Nyt borgerforslag vil stoppe Baltic PipeGordon Vahle - Aarhus - 11-5-2020
Klimakoret - SommerfugleeffektenGordon Vahle - Aarhus - 4-5-2020
Kalender
Vidensgruppemøde  
mandag 25-10-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Næste møde afholdes mandag 25. oktober. Alle velkomne.
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Anne Grethe Hansen Afdeling: Aarhus

Koordinationsmøde  
mandag 01-11-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Møde mellem gruppe-koordinatorerne
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
tirsdag 09-11-2021 - 14:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Sangere og musikere møder 14:30 Fællesmødet starter kl. 16:00
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Koordinationsmøde  
tirsdag 30-11-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 4
Møde mellem gruppekoordinatorer
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 09-12-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Sangere og musikere møder 14:30. Fællesmødet starter kl. 16:00
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Tidligere opslag

Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
tirsdag 12-10-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Hvordan dækker vi fremtidens energibehov i Aarhus? 
torsdag 07-10-2021 - 17-19
Sted:Rampen Dokk 1
Møde i vidensgruppen 
onsdag 06-10-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Koordinationsmøde  
mandag 04-10-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 01-10-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
God kamp! Kommunalvalg 2021 - Vælgermøde 
tirsdag 28-09-2021 - 19-22
Sted:Rådhushallen Aarhus
Dejlig er Jordens Dag 
søndag 26-09-2021 - 15-1730
Sted:Domen på Aarhus havn, Inge Lehmansgade 2
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 24-09-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 17-09-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 16-09-2021 - 14:30 - 18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.1
Respekt for naturen 
onsdag 15-09-2021 - 14:30 -16:30
Sted:Klostergadecentret, Klostergade 37, Aarhus C
Møde i vidensgruppen 
fredag 10-09-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Skal vi vænne os til 40 grader om sommeren - i skyggen? 
onsdag 08-09-2021 - 17-19
Sted:Dokk1
Koordinationsmøde  
tirsdag 07-09-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Klimafolkemødet 
torsdag 02-09-2021 -
Sted:Kulturøpladsen, Middelfart
Hop i havet - for havets skyld 
søndag 22-08-2021 - 10-12
Sted:Fortevej 113, 8240 Risskov Ved Bellevue Strandpark
Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 12-08-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.4
Koordinationsmøde  
onsdag 04-08-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Fællesmøde 
tirsdag 22-06-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Borgermøde om klimavenlig transport 
lørdag 19-06-2021 - 13:30-15:30
Sted:Dokk 1, Aarhus, Rampen
Program for årets Klimafolkemøde offentliggøres 
tirsdag 15-06-2021 - 10:00
Sted:Klimafolkemødets hjemmeside/nyhedsbrev
Koordinationsmøde 
mandag 14-06-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Videns- og foredragsgruppen 
fredag 11-06-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61
Reopening af Danmark for Målene 
fredag 04-06-2021 - 10-20
Sted:Bispetorvet Århus
Fællesmøde 
torsdag 27-05-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Klimademo: Klimakrisen er ikke glemt 
onsdag 26-05-2021 - 16-18
Sted:Rådhuspladsen Århus
Møde i vidensgruppen 
torsdag 20-05-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Virtuelt borgermøde om udviklingsplan for Amtssygehuset 
torsdag 20-05-2021 - 17-1830
Sted:Microsoft Teams, se link
Koordinationsmøde 
mandag 17-05-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Møde i videns- og foredragsgruppen 
tirsdag 04-05-2021 - 13-1430
Sted:Zoom
Klimamarch for en CO2 afgift i Danmark - Århus 
lørdag 24-04-2021 - 1430 - 1530
Sted:Rådhuspladsen Århus
Møde i videns- og foredragsgruppen 
onsdag 21-04-2021 - 13:00
Sted:Zoom
Koordinationsmøde 
mandag 12-04-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 29-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Fællesmøde Aflyst 
onsdag 24-03-2021 -
Sted:Ukendt
Koordinationsmøde 
fredag 19-03-2021 - 13-15
Sted:Zoom
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 08-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Koordinationsmøde 
mandag 01-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Vidensgruppemøde i Århus 
torsdag 25-02-2021 - 16-17
Sted:Zoom
Fællesmøde AFLYST 
mandag 22-02-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
torsdag 18-02-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Koordinationsmøde AFLYST 
mandag 15-02-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 25-01-2021 -
Sted:Zoom
Fællesmøde AFLYST 
mandag 18-01-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Koordinationsmøde AFLYST 
mandag 11-01-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Fællesmøde AFLYST 
torsdag 17-12-2020 - 15:30-17:30
Sted:Vides ikke
Go green with Aarhus - virtuel konference 
onsdag 09-12-2020 - 9-12
Sted:Hjemme hos dig
Koordinatormøde - Sang AFLYST 
torsdag 03-12-2020 - 14:00 - 17:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Fællesmøde AFLYST 
torsdag 26-11-2020 - 15:00 - 17:30
Sted:Forslag
Koordinatorgruppemøde - sang AFLYST 
torsdag 12-11-2020 - 16:00 -18:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 0
Aflyst Sang på St Torv Hør sommerfuglesangen! 
torsdag 12-11-2020 - 15:00
Sted:St. Torv, Aarhus
Inspirationsmøde om høringssvar til kommunens klimaplan 
tirsdag 10-11-2020 - 19-21
Sted:Grønnegade 10
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
tirsdag 10-11-2020 - 17-19
Sted:Grønnegade 10
AFLYST Sang på Store Torv 
torsdag 05-11-2020 - 15:00
Sted:St. Torv, Aarhus
AFLYST Inspirationsmøde om høringssvar til kommunens klimaplan 
torsdag 05-11-2020 - 12:00
Sted:fairbar, Klostertovet 6
Kampen om klimaet 
tirsdag 03-11-2020 - 20:00-20:30
Sted:Hos dig selv
Sang på Gaden AFLYST 
fredag 23-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
Fællesmøde Bemærk ændret tidspunkt 
torsdag 22-10-2020 - 16:00-18:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Sang på Gaden 
torsdag 15-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 12-10-2020 - 10-12
Sted:Gl. Kirkevej 128, Hjortshøj
Sang FLYTTET til Møllestien 
torsdag 08-10-2020 - 15-16:15
Sted:Grønnegade 10
Koordinatormøde 
torsdag 08-10-2020 - 16:30 - 18
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Foredrag: FNs Verdensmål 
tirsdag 06-10-2020 - 19-21
Sted:Via, Ceresbyen
Sang på Gaden 
torsdag 01-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
sang på Store Torv d. 1.10 aflyst 
torsdag 01-10-2020 - 15.00-15.30
Sted:aflyst
Debatmøde om klimaplan i Aarhus 
onsdag 30-09-2020 - 19-21:30
Sted:FO-huset, Vester Allé 8
Den grønne Ambassade 
fredag 25-09-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Fællesmøde 
torsdag 24-09-2020 - 15:30-18:30
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg
Møde i Klimaborgerrådet 
tirsdag 22-09-2020 - 19:00
Sted:Beboerhuset, Sølystgade
Koret mødes 
torsdag 17-09-2020 - 15:00 - 16:30
Sted:Monumentet i mindeparken
Koordinationsmøde 
torsdag 17-09-2020 - 16:30 - 17?
Sted:Monumentet i mindeparken
FÆLLESMØDE igen! 
torsdag 10-09-2020 - 15:30-18:00
Sted:Kulturhuset Kirkegårdsvej
Offentlig høringsmøde om mulig overdækning af banegraven 
tirsdag 08-09-2020 - 17:00 - 18:30
Sted:Virtuelt
Skal vi vænne os til 40 grader om sommeren - i skyggen? 
tirsdag 08-09-2020 - 17-19
Sted:Dokk 1
Foredrag: Som gjaldt det livet 
mandag 07-09-2020 - 19-21
Sted:Dokk1
Den grønne Ambassade 
lørdag 05-09-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Folkets Klimamarch i Aarhus 
lørdag 05-09-2020 - 12:45 - 15:00
Sted:Den grønne Ambassade
Koordinatorerne møde 
torsdag 27-08-2020 - 15:30-18:30
Sted:hos Marianne (ikke zoom)
Aflysning af Fællesmøde 
torsdag 27-08-2020 - 15.30
Sted:
OPRÅB Demo mod Aarhus Klimaplan 
onsdag 26-08-2020 - 15:30
Sted:Rådhuset
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
tirsdag 04-08-2020 - 10-13
Sted:Væksthuset, Botanisk Have
Den grønne Ambassade 
lørdag 11-07-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Sang- og musikgruppe 
tirsdag 16-06-2020 - 15-16
Sted:Gl. Kirkevej 116A, Hjortshøj
Medlemsmøde for alle i BKa-Aarhus 
tirsdag 16-06-2020 - 16 - 18:30
Sted:Gl. Kirkevej 116A, Hjortshøj
BKa- indslag i klimateltet Plan B 
fredag 12-06-2020 - 10:30-11:20
Sted:Hos dig selv
Debatten på DR2 om klima 
torsdag 11-06-2020 - 20
Sted:Foran tvet
Klimatelt - Plan B 
torsdag 11-06-2020 - 9-19
Sted:Hos dig selv
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 08-06-2020 - 10-13
Sted:Risskov Havef. Have 9
Demonstration, Global Stop 5G Day 
lørdag 06-06-2020 - 13-16
Sted:Rådhuspladsen, Aarhus
Sang- og musikgruppe 
tirsdag 02-06-2020 - 16-18
Sted:Botanisk Have
Koordinatormøde 
tirsdag 02-06-2020 - 13:30-15:30
Sted:Møllestien 48
Bæredygtig Grøn Trafikløsning for Aarhus 
mandag 18-05-2020 - 20-22
Sted:FO-huset, Vester Allé 8
Naturmødet i Hirtshals 
torsdag 14-05-2020 -
Sted:Hos dig selv
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
onsdag 13-05-2020 - 10-13
Sted:Møllestien 48
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!