Links til undersider

Viden

Fra os til verden

Et kapløb med tiden


Er mennesket ved at tabe til sig selv? spørger Bill McKibben i bogen “Et kapløb med tiden” (Informations Forlag 2020).

Jeg har tidligere (og udsender resuméer af dens beskrivelse af kaoselementerne i klimaet) David Wallace-Wells: Den ubeboelige Klode (KLIM 2019), som jeg har beskrevet som rædselsfuld, ikke fordi indholdet er forkert, men fordi perspektiverne er så skræmmende.

Bill McKibbens bog er, hvis man kan bruge dette begreb om den aktuelle klimakrise, venligere og mere håbefuld, og mere fokuseret på amerikanske forhold, så mens Wallave-Wells tekst er mere globalt orienteret og går dybere ned i baggrunden for klimaproblematikken, er McKibben fokuseret på de, der har skabt fundamentet for det kul- og oliebaserede samfund, som vi lever i idag, og hvordan vi gennem det han kalder ikkevolds-teknologi kan modvirke og ændre vilkårene, så mennesket kan skabe rammer for egen overlevelse og andre skabninger på jorden.
Indledningsvis skaber han rammerne for sin fortælling om situationen i dag. Som gammel aktivist, der for 30 år siden beskrev den klimamæssige udvikling, har han været med i opbygningen af den organisation, vi er med i 350.org, som han startede sammen med 7 studerende i Vermont, hvor han i årevis har været drivkraften bag klimadebatten.
I første del opregner han de samme problemstillinger, vi står overfor med CO2 udslip, opvarmning af kloden og havstigninger og alt det andet, vi nu ved.

Klimadebatten er imidlertid kun ét af de emner, han tager op. Ayn Rand, der var en af “profeterne” for den ustyrede kapitalisme, der gennemførtes af Reagan og Thatcher, hvor afregulering og kampen mod statens indflydelse og kravet om personlig frihed, siden førte os ind i Finanskrisen i 2008 og en i stigende grad opløsning af fællesskabet, var en kamp, der ikke kunne gennemføres uden bagvedliggende kapitalinteresser.
Her peger han især på Koch-brødrene og deres industrikonglomerat samt det republikanske partis rolle. Brødrenes mange milliarder blev og bliver stadig investeret i politisk indflydelse, og de har med stort held været investeret i Trump, så han kunne gennemføre deres to vigtigste ønsker. Skattelettelser for de rige og stop for klimaindsatsen. Disse krav blev begge gennemført. Skattelettelser og tilladelser til fortsat udvinding af olle og kul, anlæg af olieledninger, der kan føre fracked olie fra tjæresand på markedet med fortsatte store offentlige tilskud kombineret med kæmpestore skattelettelser til de rigeste, har fået USA til at trække sig fra Parisaftalen.

En anden diskussion han tager op, er tech-giganternes indtog og dominans af vores hverdag, og de forestillinger de bygger deres indsats på. Osse hos dem har Ayn Rand sat sig store spor, især på to områder.
Det ene drejer sig om at optimere mennesket gennem udvikling af Kunstig Intelligens, hvor endemålet er, at mennesket ved hjælp af en ekstern hjerne, skal udvikle sin kapacitet og intelligens. Baggrunden er, at der ikke er plads til en udvidelse af hjernekapaciteten volumenmæssigt, fordi børn ikke vil kunne fødes på sædvanlig vis, så mennesket må forsynes med en ekstern hjerne, (læs: computer), der kan opdateres hele tiden lynhurtigt og dermed supplere med viden. Som tech-folkene siger, så er alene transporthastigheden af signaler i den menneskelige hjerne alt for langsom, idet det tager helt op til et sekund at flytte information fra et sted i hjerne til et andet. Det kan en computer gøre på et nano-sekund.
Den diskussion fører han videre til diskussionen om, hvorvidt mennesket i fremtiden bliver tolereret af de kommende, betydeligt klogere og hurtigere robotter, der måske vil give mennesket lov til at leve i behersket omfang, og hvor de måske vil behandle os lige så pænt, som vi i dag behandler vores hunde.
I samme boldgade beskriver han udviklingen inden for genetikken, og den diskussion, der foregår om designerbørn, hvor han inddrager aspektet om økonomisk formåen, hvor de rigeste har midler til at skabe superbørn i deres eget (forbedrede) billede, der kan og vil forfølge de mål, som har drevet deres forældre. Individualiteten sat på spidsen, hvor dem uden tilstrækkelige midler vil blive efterladt som arbejdskraft for de riges idéer og planer.

I sidste del, som han kalder “en lille chance”, vender han tilbage til klimaet, hvor han først og fremmest er optaget af, hvordan vi (flertallet) får tilbageerobret dagsordenen og styringen af udviklingen.
Hans tid som organisator af den ikke voldelige modstand, sætter sig igennem med en række eksempler på, hvordan det er lykkedes gennem folkelig modstand at påvirke udviklingen, så nogle af kravene til en omlægning af energisektoren trods alt er blevet gennemført.
Her er han rigtig amerikaner, forstået på den måde, at han gerne henviser til den kollektive indsats, som han har set i de nordiske lande. (Her er det nok på sin plads at henvise til, at han bor i Vermont, Bernie Sanders hjemmebane).
Appellen til, at vi må stå sammen, bliver, hvad der i amerikansk sammenhæng nok er den eneste mulighed, at vi må danne små klynger, der danner egne fællesskaber. Her peger han især på fællesskaber omkring solcelle-produceret strøm og vindmøller.

Og det er nok i virkeligheden det, der optager ham mest, hvordan vi i fællesskab kan få has på de fejludviklinger, han ser, og som et stigende antal mennesker kloden over er enige om, skal ændres. Så bogen er ikke en bog for ingeniører, men for alle os, der er optaget af klodens overlevelse og dermed en fortsat mulighed som bosted for det uperfekte menneske i dets stræben efter mere tid i denne og den/de kommmende verden(er).

.kwm.05/2020
Kurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 15-5-2020

Set af 727

Alle Indlæg
Arbejdspapir Kurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 15-1-2023
Til Silkeborg byrådKurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 25-8-2022
Påmindelse - gruppemøde 17. maj 2022Diane McKennell - Silkeborg - 15-5-2022
Vinder vi klimakampen?Kurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 9-5-2022
Besøg hos 3F Bjerringbro-SilkeborgDiane McKennell - Silkeborg - 26-4-2022
Høringssvar om biodiversitet Silkeborg Kurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 2-3-2022
HærværksmotorvejenDiane McKennell - Silkeborg - 30-1-2022
BKa Silkeborg besøger MJADiane McKennell - Silkeborg - 11-10-2021
BKa Silkeborg besøger Midtjyllands AvisDiane McKennell - Silkeborg - 11-10-2021
Plakat fra AltforKlimaetDiane McKennell - Silkeborg - 10-10-2021
Alt for klimaet aktionDiane McKennell - Silkeborg - 7-10-2021
BKa Silkeborg på TorvetDiane McKennell - Silkeborg - 27-9-2021
Gruppemøde BKa Silkeborg Diane McKennell - Silkeborg - 15-9-2021
Stor klimademo den 25/9/2021Diane McKennell - Silkeborg - 29-8-2021
LandsmødeDiane McKennell - Silkeborg - 28-7-2021
LandsmødetDiane McKennell - Silkeborg - 28-7-2021
Nyt videoklip fra BKa SilkeborgDiane McKennell - Silkeborg - 21-6-2021
Bevar JordforbindelsenDiane McKennell - Silkeborg - 7-2-2021
Bidrag til BKa silkeborgKurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 27-1-2021
Vi vil gøre Black Friday GRØNDiane McKennell - Silkeborg - 27-11-2020
BKa Silkeborg på TorvetDiane McKennell - Silkeborg - 31-10-2020
Klimamarch Silkeborg 5/9-2020Diane McKennell - Silkeborg - 8-9-2020
BKa Silkeborg på torvetDiane McKennell - Silkeborg - 29-8-2020
Folkets Klimamarch Diane McKennell - Silkeborg - 28-8-2020
Et kapløb med tidenKurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 15-5-2020
David Wallace-Wells om drukningKurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 5-5-2020
Sammendrag af David Wallce-Wells: Den ubeboelige Klode (KLIM 2019)Kurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 1-5-2020
Kalender
Overforbrugsdag 
lørdag 25-03-2023 - 11-13
Sted:Torvet Silbeborg
Bka Silkeborg markerer Earth Overshoot Day for Danmark den 25. marts (den egentlige dato er 28/3), men det er mest praktisk at for os på en lørdag). Vi stiller pavillonen op som sædvanlig og derudover laver vi en lille happening for at gøre opmærksom på Danmarks store overforbrug.
 
Arrangør: BKa Silkeborg, oprettet af Diane McKennell Afdeling: Silkeborg

Julefrokost  
torsdag 14-12-2023 - 17.30 - 21.00
Sted:Nordisk Fælleshus, Nylandsvej 20
Sammenskudsjulefrokost. Tilmelding til Diane senest 10/12.
 
Arrangør: BKa Silkeborg, oprettet af Diane McKennell Afdeling: Silkeborg

Tidligere opslag

Gruppemøde 
onsdag 15-03-2023 - 15.30-18.30
Sted:Ndr. Fælleshus, Nylandsvej 20
Besøg hos Silkeborg Forsyning 
onsdag 15-02-2023 - 15.30-17.30
Sted:Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 18-01-2023 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads, lokale 3
Black Friday 
fredag 25-11-2022 - 15-17
Sted:Torvet, Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 16-11-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Folkets Klimamarch 2022 
lørdag 29-10-2022 - 10.30
Sted:Bindslevs Plads Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 26-10-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Gruppemøde  
onsdag 21-09-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevs Plads, lokale 3
Vidensudvikling 
onsdag 14-09-2022 - 19-21
Sted:Medborgerhuset
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 24-08-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Skt. Hans fest 
torsdag 23-06-2022 - 16.30-?
Sted:hos Lars Holstein, Wibergsgade 12, Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 15-06-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Gruppemøde BKa Silkeborg 
tirsdag 17-05-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Møde hos FH Østjylland 
mandag 09-05-2022 - 15 -15.15
Sted:FH
Strategimøde BKa Silkeborg 
onsdag 27-04-2022 - 17-21
Sted:Nordisk Fælleshus, Nylandsvej 14-18, Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
tirsdag 22-03-2022 - 15-17
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Gruppemøde  
tirsdag 22-03-2022 - 15-17
Sted:Medborgerhuset Bindslevs Plads
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 23-02-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Gruppemøde 
onsdag 26-01-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevs Plads, lokale 3
Gør Black Friday GRØN 
fredag 26-11-2021 - 15-17
Sted:Torvet Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 24-11-2021 - 15-17
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads, lokale 3
Folkets Klimamarch 2022 
lørdag 06-11-2021 - 12-15
Sted:Bindslevs Plads Silkeborg
BKa Silkeborg på torvet 
lørdag 30-10-2021 - 11-13
Sted:Torvet Silkeborg
Gruppemøde 
onsdag 27-10-2021 - 15-17
Sted:Medborgerhuset
Mini aktion 
mandag 11-10-2021 - 10-11
Sted:Midtjyllands Avis, Papirfabrikken, Silkeborg
Åben valgaften 
mandag 04-10-2021 - 19.30-21.30
Sted:Lunden, Silkeborg
BKa Silkeborg på torvet 
lørdag 02-10-2021 - 11-13
Sted:Torvet Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 22-09-2021 - 15-17
Sted:Medborgerhuset, Bindslevs Plads
BKa Silkeborg på Bindslevs Plads 
lørdag 28-08-2021 - 10-12
Sted:Bindslevs Plads Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
tirsdag 24-08-2021 - 15-17
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Info møde om BKa 
onsdag 11-08-2021 - 15-17
Sted:Lunden, Silkeborg
BKa Silkeborg på torvet 
lørdag 26-06-2021 - 11-13
Sted:Torvet Silkeborg
BKa Silkeborg på torvet 
lørdag 24-04-2021 - 11-13
Sted:Torvet Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 07-04-2021 - 15-17
Sted:Online
BKa Silkeborg på torvet 
lørdag 27-03-2021 - 11-13
Sted:Torvet Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
torsdag 04-03-2021 - kl. 15-17
Sted:Online jitsi
Gruppemøde BKa Silkeborg 
torsdag 04-03-2021 - kl. 15-17
Sted:Online jitsi
Medlemsmøde BKa Silkeborg 
torsdag 11-02-2021 - 15-17
Sted:Online
Gør Black Friday GRØN 
fredag 27-11-2020 - 15-17
Sted:Torvet Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
tirsdag 08-09-2020 - 15-17
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads, lokale 1
Klimamarch Silkeborg 
lørdag 05-09-2020 -
Sted:
Gruppemøde BKa Silkeborg 
torsdag 27-08-2020 - 15
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads, lokale 1
Gruppemøde BKa Silkeborg 
tirsdag 04-08-2020 - 15-17
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads, lokale 3
Gruppemøde Genstart BKa Silkeborg 
torsdag 11-06-2020 - kl. 15-17
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads, lokale 3
Live foredrag - Klimaets krise 
tirsdag 26-05-2020 - 16.30
Sted:Online
Gruppemøde  
tirsdag 05-05-2020 - kl. 15
Sted:Silkeborg
Arbejdspapir BKa Silkeborg forår 23 
lørdag 00:00:00 -
Sted:

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!