Links til undersider

Kontakt til Bedsteforældrene i Albertslund

Fra os til verden

Skal vi have et klimaborgerråd i Albertslund?
Åbent brev
Til Borgmester Steen Christiansen
Til Kommunalbestyrelsen i Albertslund
Som led i vedtagelsen af Klimaplan 2050 for Albertslund kommune besluttede kommunalbestyrelsen, at der skal nedsættes en følgegruppe, der skal følge op på hvordan det går med fremdriften af planen. Det var særligt på baggrund af en erkendelse af, at man ikke på alle de områder, hvor der i høringssvarene ønskedes en skærpelse af planens målsætninger, var mulighed for at efterleve disse ud fra bl.a. “de ressourcemæssige rammer for forslag til Klimaplan 2050” (citat fra beslutningen i kommunalbestyrelsen).
Der nævntes, at det især drejede sig om disse områder: Mere borgerinddragelse, mere biodiversitet, bæredygtig mobilitet, bæredygtig byudvikling og byggeri og tydeliggørelse af og opfølgning på mål og fremdrift i et klimaregnskab.
Kommunalbestyrelsen besluttede derfor, at der skal etableres “en følgegruppe, sammensat af repræ-sentanter fra lokale interessegrupper og ildsjæle, der sammen med forvaltningen skal sikre fremdriften og tilpasningen af virkemidler samt udarbejde liste over de parametre, der ønskes overvåget for at følge udviklingen i klimaplanens fremdrift” (igen citat fra referatet af kommunalbestyrelsens møde – vores fremhævninger).
På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning blev Bedsteforældrenes KlimaAktion – Albertslund inviteret til møde med Hans-Henrik Høg (nyudnævnt klimakoordinator) som opfordrede til at vi kom med et bud på, hvordan en sådan gruppe kan “strikkes sammen”.
Efterfølgende sendte vi den 6. april 2022 et oplæg om en sådan følgegruppe i form af et Klimaborger-råd.
Oplægget er blevet til via drøftelser mellem en række øvrige klimainteressenter i byen (Dansk Natur-fredningsforening m.fl.), men den endelige formulering er vores.
Det skal pointeres, at vores bud er et oplæg til dialog. Vi er helt åbne overfor drøftelser og ændringer til vores foreslåede koncept for følgegruppen.
Her 9 måneder efter har vi imidlertid intet hørt på trods af flere henvendelser til klimakoordinatoren.
Så nu må vi stille spørgsmålet:
Skal vi have et Klimaborgerråd i Albertslund?
Eller en anden form for følgegruppe til Klimaplanen, sammensat af repræsentanter fra lokale interessegrupper og ildsjæle?
Klimaforandringerne venter ikke – den tid vi har til at vende udviklingen, bliver kortere og kortere!
Vi ser frem til at høre fra jer.
På vegne af Bedsteforældrenes KlimaAktion og Klimabevægelsen i Albertslund.

Med venlig hilsen

Alex Larsen
Morelgården 4
2620 Albertslund
Mail: alexlarsen18@gmail.com - Tlf.: +45 2993 6358
PS: Vores bud på et Klimaborgerråd i Albertslund er vedlagt dette brev og kan ses på vores hjemme-side: www.bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk vælg fanen “Albertslund” og indlæg 18. januar.
Brevet er også sendt til Albertslund Posten.

Bilag
Det skal også nævnes, at forvaltningen i relation til den “hvidbog”, der sammenfatter og kommenteret på høringssvarene til klimaplanen skriver:
“I forvaltningens kommentarer til høringssvarene bruges der flere steder formuleringen: “Høringssva-ret er taget til efterretning, og giver ikke anledning til ændringer i Klimaplanen.”. Dette betyder, at for-slaget er godt og relevant, men på nuværende tidspunkt giver det ikke anledning til ændringer i Klima-plan 2050 fordi: 1) der f.eks. ikke er lovhjemmel til at gennemføre forslaget - men det kan der komme i fremtiden, 2) der f.eks. ikke er tilstrækkelig viden indenfor området - men det kan der komme i frem-tiden, 3) der ikke er afsat ekstra ressourcer til forvaltningen for at kunne løfte denne ekstra opgave eller 4) der ikke er afsat anlægsmidler til at udføre opgaven”. Desuden skriver de: “Forslagene gemmes i Hvidbogen og kan løbende tages op, hvis der bliver nedsat en koordineringsgruppe med borgerind-dragelse, der kan foretage prioriteringer, som ligger udenfor Klimaplanens ressourcemæssige rammer” (vores kursivering).

Alex Larsen - Albertslund - 18-1-2023
Vedhæftet: BudpåKlimaborgerråd20220405.docx

Set af 22

Alle Indlæg
Skal vi have et klimaborgerråd i Albertslund?Alex Larsen - Albertslund - 18-1-2023
Pris som Årets Lyspunkt til BKA i AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 14-12-2022
Klimaet skal med i principperne for byudviklingAlex Larsen - Albertslund - 4-12-2022
Festlig og lærerig klimadag - Klimakaravanen på besøg i AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 21-9-2022
Ny matserplan for Albertslund centrum er ikke så bæredygtig at det gør nogetAlex Larsen - Albertslund - 20-9-2022
Klimafest med FULD EFFEKT - programAlex Larsen - Albertslund - 5-9-2022
Så er der fest for KLIMAETAlex Larsen - Albertslund - 26-8-2022
Klimakrisen er her allerede - Nu kommer KLIMAKARAVANEN til AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 6-8-2022
Solceller i Albertslund, CO2 afgift og det kommunale anlægsloft - støt borgerforslagAlex Larsen - Albertslund - 15-5-2022
Bedsteforældre på Grøn dagAlex Larsen - Albertslund - 14-5-2022
Små KlimamonstreAlex Larsen - Albertslund - 23-4-2022
Opfordring til klimabevidste partier i kommunalbestyrelsenAlex Larsen - Albertslund - 28-3-2022
Hvordan skal en CO2 pris administreres i kommunerneAlex Larsen - Albertslund - 9-3-2022
Skal vi have et CO2 budget i Albertslund = CO2 prisAlex Larsen - Albertslund - 27-1-2022
Ny kommuneplan for Albertslund - hvad med klimaet?Alex Larsen - Albertslund - 26-1-2022
Og hvad sagde kandidaterne om klimaet? - Ved bedsteforældrenes vælgermødeAlex Larsen - Albertslund - 4-11-2021
Albertslund til Kvæk-Kvæk demomstration for Demo for Natur og Klima i DanmarkAlex Larsen - Albertslund - 11-10-2021
Bedsteforældre på Grøn Dag i AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 18-9-2021
Landsmøde i Bedsteforældrenes KlimaAktionAlex Larsen - Albertslund - 22-8-2021
Se debatmøde om landbruget og klimaetAlex Larsen - Albertslund - 21-6-2021
Stop Regeringens BedragAlex Larsen - Albertslund - 19-4-2021
Rapport fra dialogmøde om klimaplan 2050 - AlbertslundAlex Larsen - Albertslund - 20-2-2021
Kom til debatmøde om Albertslunds nye klimaplan 2050Alex Larsen - Albertslund - 26-1-2021
Bedsteforældrene er i aviserne 2. januar 2021Alex Larsen - Albertslund - 10-1-2021
Dumpekarakter til Dan og regeringenAlex Larsen - Albertslund - 2-1-2021
Forureneren skal betale - ny underskriftsindsamlingAlex Larsen - Albertslund - 14-11-2020
Ikke den sidste olie - desværre, men den sidste Operation Klimahandling i denne omgangAlex Larsen - Albertslund - 10-11-2020
Bedsteforældre i aktion ved folketingets åbning 2020Alex Larsen - Albertslund - 9-10-2020
Så er Operation Klimahandling i gang igenAlex Larsen - Albertslund - 9-10-2020
Lad os få bæredygtigt byggeriAlex Larsen - Albertslund - 5-10-2020
Hvad bør regeringen gøre her og nuAlex Larsen - Albertslund - 5-9-2020
Så starter Operation Klimahandling igenAlex Larsen - Albertslund - 2-9-2020
Hvad har Doughnuts med økonomi at gøre?Alex Larsen - Albertslund - 22-8-2020
Hvordan skaber vi bæredygtig udvikling for alle? Om Katherine Richardsons bogAlex Larsen - Albertslund - 22-8-2020
Se klimafolkemødet fra juni (klimateltet)Alex Larsen - Albertslund - 19-7-2020
Genvej til Bedsteforældrenes indslag i KlimateltetAlex Larsen - Albertslund - 25-6-2020
Skal vi flyve mindre - se debatten fra DR2Alex Larsen - Albertslund - 17-6-2020
Så er klimaavisen på gadenAlex Larsen - Albertslund - 7-6-2020
Kridst skoene MetteAlex Larsen - Albertslund - 5-6-2020
Velkommen på vores nye hjemmesideAlex Larsen - Albertslund - 1-5-2020
Klimarådet fælder dom: Klimapartnerskabernes forslag vil gøre omstillingen »unødigt dyr«Alex Larsen - Albertslund - 30-4-2020
Kalender

Tidligere opslag

Fællesmøde og Debatmøde om CO2 afgift  
mandag 23-05-2022 - 19:00
Sted:Sundhedshuset
Demonstration for klimabistand! Danmark snyder verdens fattigste 
lørdag 05-03-2022 -
Sted:Christiansborg Slotsplads
Demonstration for CO2 afgift 25. februar 
fredag 25-02-2022 - 15-17
Sted:klima- og energiministeriet, Holmens Kanal 20
Folket Klimamarch - fælles afgang fra Albertslund 
lørdag 06-11-2021 - 12:10
Sted:Albertslund station
DEBAT: Landbruget og klimaet – lad os gøre op med myterne 
torsdag 10-06-2021 - 19:30
Sted:Albertslund rådhus
Debatmøde om Albertslund klimaplan 2050 
torsdag 11-02-2021 - 19:30
Sted:Zoom
Bedsteforældrene Albertslund - arbejdsgruppemøde 
tirsdag 03-11-2020 - 13.:00
Sted:Frivilligcenteret over slagteren
Fællesmøde med Galgebakkens Agendagruppe 
torsdag 10-09-2020 - 19:30
Sted:Galgebakkens beboerhus
Møde i arbejdsgruppen - alle er velkomne 
fredag 14-08-2020 - 14-16
Sted:Frivllig centeret (over slagteren)
Arbejdsgruppen mødes - alle er velkomne 
torsdag 06-08-2020 - 19 - 21
Sted:Frivilligcenteret over slagteren
Bedsteforældrene Albertslund - arbejdsgruppemøde 
tirsdag 09-06-2020 - 10 - 12
Sted:
Forårsoprør 2020 
onsdag 06-05-2020 -
Sted:Online
Møde i arbejdsgruppen for BKA Albertslund 
mandag 04-05-2020 - 10 - 12
Sted:Foran Morelgårdens fælleshus
Bedsteforældrene Albertslund - arbejdsgruppemøde 
onsdag 09-06-202 - 10 - 12
Sted:Frivillicenteret i bygangen (fororven)

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!