Links til undersider

Kontaktinfo for København

Fra os til verden

Skriv til en folketingspolitiker
November-aktivitet

Folketinget er lige nu i gang med tunge klima-forhandlinger på bl.a. transport og landbrugsområdet. Men som vi alle ved, så er regeringen løbet fra sine grønne valgløfter. Folketingspolitikerne har brug for at vide, at vi grønne vælgere stadig er her.

Lad os hoppe med på Klimabevægelsens kampagne. Lad os i november hver især skrive en mail eller et brev til en folketingspolitiker eller til et folketingsparti. Adressen kan findes på de enkelte partiers hjemmeside. I må meget gerne nævne CO2 afgift som et godt værktøj til at nå 70% reduktionsmålet.

I kan se mere om kampagnen på
https://www.klimabevaegelsen.dk/forurenerenbetaler 

I skal scrolle ned i linket, hvis I vil have inspiration til at skrive et brev.

Jeg skrev i foråret til klimapolitiske ordførere. Det var bare ganske kort 3 linjer, mens Bo for nyligt har skrevet dette brev til Dan Jørgensen. 

LANGT ELLER KORT - BARE VI SKRIVER

Bos brev til Dan:
Hej Dan

Covid 19 og det amerikanske præsidentvalg og valgene til Kongressen har båndlagt meget opmærksomhed i medierne, men vi i klimacafeén har vores øjne stift rettet mod klimaforværringerne og den biologiske diversitetskrise. Det ofte ekstreme vejr og den store udryddelse af klodens dyr og planter stoppede jo ikke med covid 19 og de amerikanske valg. Den manglende nødvendige CO2 reduktion og de beskedne klimahandleplaner kræver radikale handlinger.

Dine klimaforslag for transporten i Danmark reducerer ikke antallet af forurenende biler i 2030, det supplerer blot de forurenende biler med nogle andre biler, der ikke forurener, når de bruges , men som udleder CO2, når de produceres. Selvfølgelig er det bedre end, hvis alle biler i 2030 bliver benzin og dieselbiler, men forslaget er ikke brugbart som reduktion af den nationale CO2 udledning. Din klimapolitik skal sikre et samlet fald i udledningerne set i forhold til nu. Det gør det jo ikke.

Og hvad med Ålborg cementfabrik, Danmarks mest forurenende virksomhed, ejet af fremmed kapital. Den har du lavet en aftale med, hvor de har en målsætning om 30% reduktion af CO2 i 2030. Men en målsætning er ikke mere værd end det papir den er skrevet på i et kapitalistisk samfund, hvor produktionen varetages af kapitalinteresser, der skal have et økonomisk afkast. Afkastet mindskes, hvis producenterne skal forske i og ændre på produktionen. Så motivationen til at leve op til målsætningen er ret begrænset. Det samme viste sig med landbrugets målsætning om at reducere CO2 forureningen under den borgerlige regering. Den aftalte målsætning blev ikke overholdt og opnået.

Sådan er det med målsætninger for erhvervslivet i et kapitalistisk samfund, 

Du laver aftaler med erhverslivet, hvor regeringen pumper skatteydernes penge ind i erhvervslivet ,mens erhvervslivet så blot formulerer klimamålsætninger. Dan, se det dog i øjnene. De forurenende virksomheder i vores kapitalistiske samfund ændrer først på deres lukrative produktioner, når produktionen fordyres og indtjeningen dermed mindskes. Pengene til erhvervslivets grønne omstilling er erhvervsstøtte og ikke klimastøtte. Klimarådet med økonomisk indsigt, peger på, at det kun er en CO2 afgift på forureningen, som virksomhederne ændrer deres forurenende produktion af. At lægge en CO2 skat på CO2 forureneren vil sikre CO2-reduktioner, når den den grønne omstilling til gavn for klimaet starter. 

Når du i Danmark og omkring i verden fortæller, at vi har verdens mest ambitiøse klimalov, skriger det til himlen i forhold til dine konkrete klimahandlingsplaner. Hvis resten af verden forsøger at gøre dig kunsten efter, så når vi ikke Parisaftalens mål, men øger derimod CO2udledningerne.

Dan, stop nu med at sige, at vi ikke har råd til den nødvendige klimaomstilling. Du skal slet ikke tale om, hvad vi har ”råd til” . Omstillingen skal gennemføres, du skal blot lægge planer for den mest hensigtsmæssige omstilling. så at dyr og planter og resten af kloden reddes fra den nuværende eskalerende extinktion. Du har ansvaret for at dine og vores børnebørn ikke får en goldere klode at leve på. Træd dog i karakter eller træd af.

Mange klimahilsner
Klimacafeén
v Bo Bertelsen
Bolette Brødsgaard - København - 17-11-2020

Set af 153

Alle Indlæg
Black Friday og Torsdags-DemoBolette Brødsgaard - København - 3-12-2020
Skriv til en folketingspolitikerBolette Brødsgaard - København - 17-11-2020
Demonstration med flere end 10 deltagere er stadig lovligtBolette Brødsgaard - København - 28-10-2020
Klimamarch 5. septemberBolette Brødsgaard - København - 6-9-2020
Referat af vores møde 13. august Bolette Brødsgaard - København - 28-8-2020
Kridt skoene, Mette! Grundlovsdag i KøbenhavnBolette Brødsgaard - København - 6-6-2020
På den anden side af Corona-virusBolette Brødsgaard - København - 4-4-2020
Kalender
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 10-12-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Vi er dybt frustrerede over at regeringen ikke for længst har iværksat effektive klimatiltag, til at reducere den nødvendige mængde Co 2 , så Danmark kan leve op til egen klimalov og Parisaftalen. Vi mødes foran klima- energi- og forsyningsministeriet hvor torsdag kl. 9.00-10.00. Vi synger, holder taler og afleverer breve til Dan Jørgensen. Skuffede og desillusionerede er vi, men det nytter ikke at være passive og gå i graven allerede, så derfor samles vi for at udtrykke vores frustationer og for at få regeringen til at påtage sig det nødvendige klimaanasvar. Bæredygtige hilsner Bo
Arrangør: Bo Bertelsen, oprettet af Bolette Brødsgaard Afdeling: København

Total Must Fall - Demo 
fredag 11-12-2020 - kl. 1630 - 1800
Sted: Amerika Plads, København Ø
BKa Kbh har ikke aftalt fælles mødested. En koordineret demonstration i 20 lande mod den fossil-industri og for klimaretfærdighed!. Demonstrationen finder sted foran hovedkvarteret for olieselskabet Total. Demonstrationen kan ses i Facebook ved søgning på Total must fall - demo
Arrangør: Baltic Pipe Nej tak, DGSB, NOAH o.a., oprettet af Bolette Brødsgaard Afdeling: København

God jul hilse på online møde 
tirsdag 15-12-2020 - kl. 16 - 17
Sted:Jitsi. Link sendes separat
Vi vil forsøge os med online teknik og mødes i Jitsi. Bolette sender link og vejledning ud et par dage før mødet via mail-listen. Ordet er frit, så ingen dagsorden men bare for at ønske hinanden god jul.
Arrangør: Bolette Brødsgaard bolette.broedsgaard@gmail.com, oprettet af Bolette Brødsgaard Afdeling: København

Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 17-12-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Vi er dybt frustrerede over at regeringen ikke for længst har iværksat effektive klimatiltag, til at reducere den nødvendige mængde Co 2 , så Danmark kan leve op til egen klimalov og Parisaftalen. Vi mødes foran klima- energi- og forsyningsministeriet hvor torsdag kl. 9.00-10.00. Vi synger, holder taler og afleverer breve til Dan Jørgensen. Skuffede og desillusionerede er vi, men det nytter ikke at være passive og gå i graven allerede, så derfor samles vi for at udtrykke vores frustationer og for at få regeringen til at påtage sig det nødvendige klimaanasvar. Bæredygtige hilsner Bo
Arrangør: Bo Bertelsen, oprettet af Bolette Brødsgaard Afdeling: København

Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 24-12-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Vi er dybt frustrerede over at regeringen ikke for længst har iværksat effektive klimatiltag, til at reducere den nødvendige mængde Co 2 , så Danmark kan leve op til egen klimalov og Parisaftalen. Vi mødes foran klima- energi- og forsyningsministeriet hvor torsdag kl. 9.00-10.00. Vi synger, holder taler og afleverer breve til Dan Jørgensen. Skuffede og desillusionerede er vi, men det nytter ikke at være passive og gå i graven allerede, så derfor samles vi for at udtrykke vores frustationer og for at få regeringen til at påtage sig det nødvendige klimaanasvar. Bæredygtige hilsner Bo
Arrangør: Bo Bertelsen, oprettet af Bolette Brødsgaard Afdeling: København

BKa Kbh møde 
torsdag 07-01-2021 - kl. 1500-1700
Sted:Elias kirken Vesterbro Torv
Vi holder årets første møde i krypten i Elias Kirken. Bemærk: at vi mødes allerede kl. 1500. På dagsordenen vil være bl.a. Oplæg til indkøb af veste og Kommunalvalget til november.
Arrangør: Bolette Brødsgaard bolette.broedsgaard@gmail.com, oprettet af Bolette Brødsgaard Afdeling: København

Tidligere opslag

Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 03-12-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 26-11-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Møde i BKa København 
torsdag 26-11-2020 - kl. 16 - 18
Sted:Online eller Elias-kirken
Rebel Ride for a car free city 
fredag 20-11-2020 - kl. 1500-1630
Sted:Ofelia Plads, København
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 19-11-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 12-11-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Operation Klimahandling 
fredag 06-11-2020 - kl. 1130-1330
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 05-11-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Operation Klimahandling 
fredag 30-10-2020 - kl. 1130-1330
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 29-10-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Operation Klimahandling 
fredag 23-10-2020 - kl. 1130-1330
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Møde i BKa København 
torsdag 22-10-2020 - kl. 1600 - 1800
Sted:Elias kirken Vesterbro Torv
Stop klimaforræderiet, ved klimaministeriet 
torsdag 22-10-2020 - kl. 09 - 10
Sted:Frederiksholm kanal 20, København
Operation Klimahandling 
fredag 09-10-2020 - kl. 1130-1330
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Folketingets åbning - Stop Klimabedraget 
tirsdag 06-10-2020 - kl. 0930 - 1300
Sted:Christianborgs Slotsplads
Operation Klimahandling 
fredag 02-10-2020 - kl. 1130-1330
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Operation Klimahandling 
fredag 18-09-2020 - kl. 1130-1330
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Møde i BKa København 
torsdag 17-09-2020 - kl. 16 - 18
Sted:Elias kirken Vesterbro Torv
Operation Klimahandling 
fredag 11-09-2020 - kl. 1130-1330
Sted:Rigsdagsgården Christiansborg
Folkets Klimamarch 
lørdag 05-09-2020 -
Sted:
Klimafolkemødet i middelfart 
torsdag 03-09-2020 -
Sted:Middelfart
Klimafolkemødet i middelfart 
torsdag 03-09-2020 -
Sted:Middelfart
Møde i København 
torsdag 27-08-2020 - 16.00–18.00
Sted:Eliaskirken
Møde i BKa København 
torsdag 13-08-2020 - 16.00 -18.00
Sted:Krypten i Eliaskirken
Papirbryllup - Kridt skoene, Mette! #Grøngenstart 
fredag 05-06-2020 - kl. 08 - 16
Sted:Christianborgs Slotsplads
Møde i BKa København 
torsdag 28-05-2020 - 16.00 -18.30
Sted:Krypten i Eliaskirken
Møde i BKa København 
torsdag 28-05-2020 - 16.00 -18.30
Sted:Krypten i Eliaskirken
Rebel Ride for a car free city 
lørdag 20-11-202 - kl. 1500-1630
Sted:Ofelia Plads, København

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!