Bedsteforældrenes Klimaaktion

ENGLISH

Bedsteforældrenes Klimaaktion

Havneudvidelsen sat på pause

I dag, tirsdag 28.5 2024, lød det sådan fra TV2 Østjylland:

LIVE: Historisk udvidelse skrottet – politiker rørt til tårer. Planerne for Aarhus Havn er blevet afvist og ophævet af Planklagenævnet. Vi følger udviklingen live.

Miraklernes tid er ikke forbi. Det kan lade sig gøre at vinde over systemet, og det hjalp nok rigtig meget, at vi havde så dygtig en advokat, som tilfældet var, nemlig advokat Louise Faber. Tak for hendes grundige klagesag. Det er således juraen, der foreløbig har afgjort sagen til vores fordel. Men mon ikke også oprøret fra borgerne og al den kritik, der nu i 2-3 år har haglet ned over Aarhus Byråds flertal, havde sin betydning?!

Planklagenævnets afgørelse

Planklagenævnet har afgjort, at de planer, byrådet vedtog for et år siden, er mangelfulde på flere punkter. Planerne er derfor afvist og ophævet af nævnet, som fremhæver tre kritisable forhold:

  • ”Kommuneplantillægget er ikke i overensstemmelse med planlovens regler om udlæg af arealer til byzone.”
  • ”Kommunen har ikke godtgjort, at der er den fornødne særlige planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse for kystnær lokalisering i forhold til den planlagte udvidelse af havnen.”
  • ”Miljøvurderingslovens minimumskrav til en miljørapport er ikke opfyldt, da afgrænsningen af miljørapporten ikke er i overensstemmelse med miljøvurderingsloven.”

Bemærkninger:

Kommunen har ikke godtgjort behovet for en havneudvidelse på 84 ha.

Man har glemt at spørge andre berørte og relevante myndigheder, bl.a. dem, der har med klima og biodiversitet at gøre, hvorvidt havneudvidelsen var ok for dem. 

Man har glemt at undersøge driftsfasens klimakonsekvenser. 

Kommunens miljørapport tog udgangspunkt i en kasseret og dermed forældet Miljøkonsekvensrapport i stedet for at anvende et mere aktuelt materiale, nemlig den nye supplerende Miljøkonsekvensrapport.

Havnesagen fremadrettet

Hvis havnesagen skal blive aktuel igen, må byrådet starte helt forfra.

Først skal der laves en ny Miljøkonsekvensrapport (MKR). Så skal den igennem en ny otte-ugers høring blandt borgerne. Her vil den formentlig få en voldsom medfart. Derefter skal der laves to nye lokalplaner samt en ny miljørapport. Endelig skal det vedtages i byrådet.

Og så er der ydermere en joker med i spillet, nemlig at byrådspolitikerne undervejs rammes af et kommunalvalg.

Andre indlæg

Kontakt os  

Bedsteforældrenes Klimaaktion
Grundtvigs Sidevej 2
1865 Frederiksberg C

Send os en e-mail

Vil du være med?

Meld dig ind og deltag i kampen for kloden og børnenes fremtid. 

Husk handling giver forvandling