Bedsteforældrenes Klimaaktion

ENGLISH

Bedsteforældrenes Klimaaktion

Klimabevægelsens spørgsmål til kandidaterne ved EU parlamentsvalget

Klimabevægelsen: De 9 spørgsmål til politikerne:

Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn:

  1. EU skal sætte et mål om senest i 2040 at være klimaneutral (netto-nul udslip)
  2. EU skal med næste reform af landbrugsstøtten begrænse støtten til animalsk landbrug betydeligt og flytte pengene over til plantebaseret landbrug og til klima-, miljø og naturtiltag
  3. EU skal regulere finanssektoren mhp. at forbyde lån til selskaber der skyder penge i nye olie- og gasfelter, nye/udvidelse af kulminer eller nye kulkraftværker
  4. EU skal øjeblikkeligt stoppe alle nye fossile indvindingsplaner, al statsstøtte til fossile brændsler samt udfase al olie-, kul- og gasindvinding inden 2040
  5. EU skal fjerne afgiftsfritagelsen for fossilt flybrændstof og investere i bedre, billigere og hurtigere tog i EU
  6. EU skal stoppe salget af nye fossile personbiler senest i 2030
  7. Budgettet for EU’s fælles klimabistand til udviklingslande skal forøges markant frem mod år 2030
  8. EU skal i den kommende parlamentsperiode stoppe med at regne træbiomasse som CO2-neutralt og pålægge en afgift på lige fod med andre energikilder
  9. EU skal stille bindende krav til medlemslandene om at bidrage til at styrke biodiversiteten og sikre minimum 30 pct. beskyttet natur i land- og havområderne, hvoraf 10 pct. skal være strengt beskyttet natur

Du kan læse en opgørelse over, hvilke kandidater, der er de mest grønne: https://www.klimabevaegelsen.dk/ep2024#kandidattest

Alex Larsen

Alle indlæg

Andre indlæg

Kontakt os  

Bedsteforældrenes Klimaaktion
Grundtvigs Sidevej 2
1865 Frederiksberg C

Send os en e-mail

Vil du være med?

Meld dig ind og deltag i kampen for kloden og børnenes fremtid. 

Husk handling giver forvandling